Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
I Ddiweddu yn yr Hydref

I Ddiweddu yn yr Hydref. Dyvved is-ysgrifenv

Cyftogau Gweision Ffarmwyr

Cyftogau Gweision Ffarmwyr. C-inoi 'dd cod ad iicbel le yu n«hvfl'»gau gwelsion fhnuw) r yn flair gyflogi Nottingham. Mown rhai amgylchiadau dyb id y cyflog IrMd -)p i fechgyn 10 inhvyvd eel, a 50 p. i irfrtwyr CMlogki m rw yiuot, am 20p. i :30p --0-

fa Lid J yn yr Iwerddon

fa Lid J yn yr Iwerddon- Perbyniwyd y lunvyikl yn Khyl, fod Mr. John li. Gibbs, wedi ei ladd yn yr Iwerddon Vr oedd y trai:eedIn yn adnabyddus iawn yn ltbyl a 1 fin by eh. Uyweddir iddo (tael ei s »etlvu gau y rebeUvyr tra yu dychwelyd gyda r tjwiribddol- wyr.

Yn Sobr ond nid yn Ddwyd a

Yn Sobr ond nid yn Dd:wyd. a Apt-litii nertnwr ar ran ei was o flaen Tiibynlys Tretiyuon. Dy- wedodd nad oedd ganduo ond un dyn arall. (iwyddel, ar y tfrrm, "yr hwn a weitliiai pan leiciai, a dim ond pan leiciai. N id oedd wedi gweithio ond tri neu bedwar di- wrnod er y Pasg. Yr oedd, er hyny, 44 mor sobr a sant."

Lleidr Ieuanc

Lleidr Ieuanc. Dygwyd bachgen ieuanc, deng mlwydd oed, o flaen yr Y nadon yn Nottingham, ar y cyhuddiad o dorri fewn i Ysgol. Llwyddodd i wneyd h, ny drwy dorr i'r ffenestr, a Hadrattaotid oriawr, cardiau c hwar- eu, a spirit level. Khoddodd ran o'r yspail i fachgen arall a roddodd i wylio. Dywedodd ei fam wed dw nas gallai gadw rheolaeth ar y bachgen, a gofvnodd ar i'r Ynadon ei anfon i ffwrdd. Pa&iwyd i roddi curfa dda iddo. -0-

Cymeryd Tad ir Ddalfa

Cymeryd Tad i'r Ddalfa. I AR AMHEUAETH 0 SAETHU El FAB. Dydd liwener uiweudat btJ can- lyniad cjffrous i'r saethu ym Moil, yr hyn a ddigwuldodd wytlmos i'r Sadwrn diwe idaf, pi yd y caed corfF John Elias. rnab John Elius. ffermwr Tyddyn bach, Llautaelhlu, o'r tu allan i'w dy wedi ei saethu, caed o hyd i ddryll ychydig bellder oddiwrth y corff Oddiwrth ymchwiliadau a wnaed gan yr heddgeidwaid Cymerwyd y tad yr hwn sydd yn 76 mlwydd oed, i'r ddalfa ar amhcuaeth, a dy- gir ef ger 1-ron yr Ynadon.

Prawf nad oedd yn Wirion

Prawf nad oedd yn Wirion. Dydd Sadwrn, cwynai gwraig o lfron Snadjn Llundain, fod pi gwr yn rhy ddiug i vreithio Sylwai yr YnaJ fod llawer i ddyii yn peidio gweithio os y laent wmgedd i weithio drosynt. "Onfl chadwa' i mobono," meddni y wruig wyf n foddloll gweithiu i ga w v I -lalit Sylwodd yr Ynad fod ei gwr yn ddeiid' g ar hugnin oed, ac wedi ad-dystio. I- Ond mrddai y wnig, Hiff o ddim i'r fyddin." Pahain 1" (-), cyntei-tv no ei fod yn wirion. meddai v wrai, "únd nid mor wirion chwaith, fel mac wedi profi trwy beidio gweithio.

Advertising

I-) I E S I J '1 j ULAXCHAHD'S I APIOL and STEEL PILLS I Are unrivalled for all Irregularities, &c., they fpt-edily afT-jrd dief anù never fail to alleviate all suffering. I BLANCHARD'S are the Best of all Pills. I t for Woman" l/U per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd, 34 Dab top 1-ine. LONDON t IMPORTANT TO MOTRER8. >N J, M?th?r who vain s the H?Ith ad Cia&- liiiess of her Child should us HAERISOF S 'RGLIAELE" NUBSSEY FOJyiABE »P(ilio»»U^D biUsall Nits erjr.ia, v.t-3r;T Sef WI &t,r,r;:i¡h.,r¡; the Hair. r: 1 in*, »>• ).1. P-.rfSige 1:1.— • e-. W. fL;r;), ,:t by Chmni",h1.W,pt 'or r'v. o-M'; V. V* V -»*,■ -i- National Fund for Welsh Troops. i 1) jioviilc RfUlit onal comforts for Welsh I egimeuts at home and abroad. President-LADY PLYMOUTH. Chairniiiii of Committee— MRS. LLOYD UEIIRGE. ro Mril. Lloyd George, i 11, Downing Street, London, S.W. Ibeg to enclosc £ s. d. as a donation to The National Fund for Welsh Troops. Name. Address i _A I'w gyhoeddi yn fuan Gwaith Barddonol y Diweddar Barch. Hugh Eryri Jones, Garn Dol- benmaen, ynghyd a Byr- Gofiant o'r Gwrthrych, I gan Cybi. t Pris Swllt 1 j }?  I fZ Ojfi n y f |j  I Ydych ?j! j Mf Mae pawb yii gyfarwydd a'r cw??n ? jl! hwn. dywir ef droe yr holl fydiv Yn ? a? mhob with eeir ymholiad cyf»tyr iff • •K "Sut yr ydych?" Yr un d3 ad a tJS dymuiiiad mawr cvffredinol yw't?chvd Si da. Dy?ed y meddygon medimaf ac enwocai fod pedair rhan o bump o'r 41 holl afiechprdon yn tarddn o ddiffyg i treuh&d nett'sefyufa afreoluayr afu &'r iH ymjsgaroedd. MM ? Beecham's •!« Pills ii Pi l?,Is i A t' j j ? yn gwflla pcd?r I tn o bump o'r holl 31 afiecliydon trwy %ymud ymaith yr T ? .tnhos. Miumt y?e?chcryfhauac y? j ? yinIidyn.aithYyaintnu'cdda.aehosaut ??? j I jf? deimlndaa o yma'r fed':l\TD8 this paper. Write to-day (a p-sste&r-i v¡,Í) do) ard secure the free trial before this offer in withdrawn. Addrfss Eimer Shirley (Room 3i. 6, Gre.t Jatnes Street, Bedford Row, London, W.C. Sanalak, ??. ???EE?????SE???   SL- MEND!N0 BELTS afd H?MM ? ?? LSE C'FU?CATEO RIVETS. R Koneer'lopunch hok'S. Simply H ????)?'?-!j' ?'i\e Rivets. ?nd b?nd V.ftr.U | 1the prongs Neatatid?tr,?g ■| ?????????? OfaUtocs!'?? ??S8'? ??a? '?-'??* ?? mnr?f-rs. or sf n(! H  ?a"* for brx (a;scne,n ,0_ gj M v Bifcrei'ed and Tabular g ? ?'? ??! ?'??' BixKs. DENTAL SURGERY. W. G. G. WILLIAMS, 1, B\Y VIEW TERRACE, NEW STREET, PWLLHELI. TYllU DanDdd yn Ddiboen. DANEDD NEWYDD, &c. DAIi-V A TTE DANCE. V Hours—Q a.m. to 8 p.m. i CAMBRIAN RAILWAYS | COMPANY. rno BE SOLD BV PRIVATE TREATY the X SEVKRAL STACKS of \Ven-h.ir?estcd ? MAY, of the growth of 1912, 1913 and 1914 respectively, standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and esti- mated to contain the respective quantities, more or less, also undermentioned, viz.:— Stations TOllS. Whittington,191;i Barrnou th .J unctio.i 4 Penmaenpool 3 Pensarn 3i Pjrtmadoj 4 1913 54 1914 44 Criccieth, 1913 5i 1914, 4 1915 24 Afonwen, 1915 4 Abererch, 1913 74 1914 H 1915 3 For further particulars, and to treat, hpply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co., Oswestry. Oswestry 1916. CIYIRIIYIIIIILWAYSAIIIIIIIIIII'TMIIEIITS }ilJi RIÀ itj ll: Ii J 'J'Jgll\Jil &! Passenger Train Alterations. Until turther notice, the foiiowing alterations in the TRAIN SERVICE wiil operate The 5 55 p.m. train Po; tm.Kioc to Afon Wen will NOT RUN. The 8 lOp. m. Aion Wen to Pwllheli will run on Saturdays onl y The 7 55 p.m. Pwilheii to Portmadoc will run on Saturdays only. The Natioilal Eisteddfod of Wales, WILL BE HELD A- -t .L ber:vstyth On August 16th, 17tl1, & lath, 1913. Paiticulurs of Railway Arrangements will be announced in due course. BRITISH INDUSTRIES AND THE WAR Manufacturers and Investors contemplating the Establishment of New Industries as the result of the War, are invited to communicate with THE CAMBRIAN RAILWAYS COMPANY who have a large number of convenient and suitable SITES TO OFFER With an Abundant Supply of Water for Generating Motive Power, admirably adapted for the erection of Works, Factories, Warehouses, and other Industrial Underiakings. The Company are prepared to assist in the establishment of such works by entering into arrangements for siding connections to be made with the railway, i and will be pleased to obtain and furnish information as to suitable sites, siding I facilities, rates for conveyances, &c. Applications should be made to Oswestry, May, 1916. S. WILLIAMSON, General Manager. GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFW AITH YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfa'r UDG-ORN. Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn Ian a dioed. Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address—The Man- ageress, To6, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. EVERY WOMAN SHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illus- 0 trated R,ok containing valuable information how all Irregularities and Suppressions may be entirely avoided or removed. P. Rlancbard, Olarexnont House. Dalstoa T.sum Lon^ntl- 1- Don't Dye Grey I Hair VoUC.'lii IV V •( • •• H easily, ami uaUi.aiiy NY U-r, 1 HARRSSO? ? j ?RE STORED. Quite :UJ(l ..CLIAB.C^ lu Buttles, IN P.?h?et: |1 Sold by Chemist*. F-. W. HARRISON. >' R-•? I M;lir S[»"r n.' i 1' M T") A t'S, MICE, MOLES, COCKROACH!? J?? and BEETLES graedi'y eat Harrison's Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smelL Prices Gd., Is., 29. 3d., and 3s. &-I., Postage 2d -G. W. HARRISON, Chemist, Reading Sold by Chemists. Agent for PwUMi:— J. BALDWIN JONES, Cbcrn it. 56, H gh S'r< BYDD RICHARD EVANS, J.KDDYG ESGYRN (Bone Setter), AOFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r Heoedd caolynol yn wytlmosol: Dydd Iau— MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dydd Gwener—•- SPORTSMAN HOTEL, PORTMADOC Dydd Sadwrn- EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET, CAERNARFON (yn ymyl y Farchnad) Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid Pris Is. I jc. a 2s. 6c. y botel. gyda'r Post 3c. ychwaneg. .# COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. A The Staff :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales. Miss HANNAH ANTH6^Y, B A., WALES. Miss E; M. MORGAI, B.A., London. Mr R. W EVERATT, M.SC., Wales. Mr. ALEXANDER PARRV. B.A Wnles. Miss K. McKEVITT ROBERTS. A.R C M. Pupi!s are prepared for the various public Kxammations, including tr,e Welsh and London Matricu ation Ex- aminations, and for Entrance Scholar- ships at the University Colleges Next Term begins Monday, May isL TUITION FEE, £ 41 os. per Annum, O. ROBYNS-OWEN, Clerk to tlii- Governors Argraffwyd a Chyhoeddwyd tyan Richd. Joneg, vn «?5Swyd