Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

 SHOP cn VGAN, FWLLBEU. S?s 'SBf? ???Emz???N?NhN?w??? i — m -= =: • -S- • DEWIS DIGYMAR MEWN DODREFN. i Po eth ??a? at gael 7y a Char?ef p 9 C urus. oy%s Mae ein gwybodaeth o r prif farchnadoedd TJ'D TO yn ein galluogi i arbed arian yn y .t' Xviibi Maeoinprofiadynemgalluogiibrynu A "WTb OS A A TTTTJD VT±J\ Nwyddau o ragorach J0L_W &.A W JL?JLJ Mae ein hawydd i gadw eich TXT ADA XT AA JTtll f1 TI1T1T. cwsmeriaeth yn ein cymell (fj l W '*■> 1 roi em goreu 1 ch Swm y cwbl ydyw BODDLONRWYDD. i' GRIFFITH JONES & Co., COMPLETE HOUSE F RNISHERS, PWLLHELI.

i Rhagor o Ddynion yn Eisieu

Rhagor o Ddynion yn Eisieu. Yn Llys Apel Wyddgrug, dydd Iau. darllenodd y clerc lytliyr a d

I Y Darluniau Symudol

Y Darluniau Symudol. Y darluniau symudol sydd yn dinystrio ein plact, meddai mam i un u amryw fecbgyn gybuddid o dai doriad yn Smethwick. Y n.âO pob ceiniog y gallent gael gaiaei arni yn myned i'r pictiwrs." 0 I -0--

i l Marw yn ller Drwydded

Marw yn lle'r Drwydded. Gofynodd beudgeidwaid i J'obn Macgeady, miiwr, i ddangos ei drwydded, a ehymerodd y milwr ef i gyfeiriad yn Birkenhead, yn mla le y dywedai yr cedd wedi gadael ei drwydded. Trar oedd y milwr fel yu jmddangos yn chwilio am y papur, tyuodd gyllell allan, a rhoes hi ar draws ei wddf fel y bu farw.

Milwr Cymreig a Swyddog Germanaidd

Milwr Cymreig a Swyddog Germanaidd. (yrhaeddodd Davies, mab Mr John Davies, ger y Wyddgrug, i ysbytty yn y wlad hon Wrth ysgrifenu at ei rieni, dywed-tra wrth y gwaith o orpheii un o'r gelynion daeth swyddog German- aidd i fyny, a saethodd Davies yn ei wddf. Wrth weled nad oedd y fwled wedi ei ladd, cododd y swydd- og ei ddwylaw i fyny, a gwaeddodd am d ruga redd MJnd," meddai Davies, i- unig drugaredd rodd- wyd iddo ydotdd fy bidog, gic ar ol liyny teimlais fy hun yn wan ar ol colli gwaed, ac aethum i chwiho am feddyg.' o

t I Safle Ddifrifol

t I Safle Ddifrifol. Yn Llys Apel, a gynhaliwyd yn ) Iaududno clvdJ Ian, drwedoo i Lifftenant Davies fod petbau J.1 myned yn ddifrifol N D awr, a byd< ai iddynt barhau i fyned vn waetii. Dylai y Tribynlys ystyried yn dl J. gofalus cyn rho idi esgusodiad i unrhyw ddyn sengl ar hyn o bn d.

ITrysorfa y Milwyr Cymrete

Trysorfa y Milwyr Cymrete. Cynhaliwyd cyngherdd llwydd- | ianus dydd tau, yn uiiv Lady CIIW- dray, yn Llundain, er cynorthwvo Trysorfa y 1ihr) r Cymreig. Gwn- aed elw o £ 200. C}merodd Air Ben Davies, Mr Rosing, Miss Dil s Jones, a Marc Cristitch run ynddo.