Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
Suddfid Germanaidd iw Gweld am Geiniog y Pen

Suddfid Germanaidd i'w Gwel'd am Geiniog y Pen. Yn Nhy y CyffVedia dydd lau, hysbysodd Dr. Macnamam y bydd- ai i suddfad Germanaidd gael ei dwyn i fvuy yr aloa Thnmas, ac y byddai i'w harddangos i'r cyhoedd am bythefnos. Codid chwe'chein- ¡of! am en gwel'd yn y boreu, a thair ceiniog yp y prydnawn. Gwn- eiii ti-f, iadau i blant yr ysgol gael ef |fd an) gpiuio^ y pen. Mr t 1JUI chill: Oes yna ddim ft'onid i uiieud defnydd o'r sudd- fadau hyn yn erbyn y gelyn ? I r inia- namara Geiltd en cam- P srvmervd in I eid-lo y nelvn, ac ur- wain i golli llawer o fywvdau.

Milwyr i Weithio ar Ffermydd

Milwyr i Weithio ar Ffermydd. Yn I 1ys Appl Sir Gaer, dywed- odd y cyi»ryrhi«»lydd juilwrol fod yi- awdurdodau milwrol ya bwriadu. cychwvn cytillun drwy ba un y riiyd

Blackpool

Blackpool. Er dang, s pa mor brysur y mae y tymhor wedi agnr yn Blackpool, dywedir tod derbyniadaa trim- ffyrild y goifforaeth am y pe. i air wythnos ddiweddaf yn dangos eyn- ydd o 90p. y dydd, o'i gydmaru a'r un adeg y flwyddyn ddiweddaf. Er dechreu y flwyddyn arianol, Ebrill laf, y mae yr ychwanegiad wedi bod yn 3,637p, mewn cyfanswm 24,437p., yn agos i filiwn yn rhag- or o deithwyr wedi eu cario.

A ydyw yr Ysgol Sul yn Mynd i Lawr

A ydyw yr Ysgol Sul yn Myn'd i Lawr ? Yn nghynhadledd y Wesleyaid, yn Llundain dydd Tau, dywedodd y Parch P. Williams Butcher, ysgrifenydd adran yr Ysgol Sul, am y deng mlynedd diweddaf yr oedd y (yfundeb wodi dioddef oddiwrth leihad mawr. Y flwydd- yn, yr oeddynt yn ymarferol, wedi colli 30,000 o ysgolheigion. Mewn deng mlynedd collwyd 119,000 o ysyolheigiou. r r tledd ef yn cynyg ar fod y gynhadlcdd yn mabwysiadu cynllun o ymweliad persouol i

Pysgotwyr a Gwasanaeth Milwroli

Pysgotwyr a Gwasanaeth Milwrol Yn Llys Apel Southport sylwodd yr arolygydd milwrol ar safle pys- gotwyr o dan y Mesur Milwro1. Yn ol cyfarwjddiadau arbenig a roddnyd, nis gellir galw yr un pys- gotwr i wasanaeth milwrol, ond eu bod i'w cadw o'r ncilldu at y Llynges, os y bydd angen V r oedd y Llvwollraeth yn awyddus fod i'r pysgotwyr ddilyn yn mlaen a'u gaiwedigaeth. j

Nid Mor Dlawd1

Nid Mor Dlawd. 1. » J yd I 'HVIÙ rSiTin'o tlaen y Llys vn JJuLdain aiii gar otta. P n gxijicryd ef i'r ddalfa yr oedd wrth gwaith o stopio pobl, ac ) n gllfy" am urian i bi-ymi baia r"a11 Cl vviiiwtd f gan yr heddgeiduaid yr oedd ganddo 18s 10c ar ei berson ])ywedodd cudd-heddwas i'r earcliarrr gael ei gymervd i fyny o'r JJaen y flwyddyn ddiweddaf, am yr un trosedd, a'r iro liwnw yr oedd gaIlddo GOp. vi. ei feddiant.

Advertising

DALIEB SYLW. Er.fyllltl ar i'r rhai sy'n bwriadu rhoddi eu henwau am WAITH BARDDCLNOL Y DIWEDDAR Barch. H. Eryri Jones GARN, DOLBENMAEN, i wm-ud hyny yn ddioed i IV BI u (jg, Caernarfon. National Fund for Welsh Troops. To provide additional comforts for Welsh Regiments at home and abroad. President-LADY PLYMOUTH. Chairman of Committee— MRS. LLOYD GKORGE. To Mrs. Lloyd George. 11, Downing Street, London, S. W I beg to enclose £ a. d. as a donation to The National Fund for Welsh Troops. Name 1 Address i LADIES BLANCHARD'S APIOL and 8TEEL PILL8 Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. BLANCHARD'S are the Best of all Pills- for Woman." 1/li per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd 34 Dalston Lane, LONDON KILL THAT INSECT, TOMMY send your pals "out yonder some tins of HARRISON'S NURSERY POMADE —they'll be very acceptable. When you have'nt time to UMsh there's a big chance you'll have "companions" A little HARRISON'S POM- ADE KILLS EVERY INSECT on hair and body Insist on having HARRISON'S POMADE. "Tins of Comfort" at 4d. and 9d. Sold by all Chemists—or by post from HARRISON, Chemist, Reading Agent for Pwllheli: R O. GRIFFITH, Cho nist, High Street. | MMMWMMMMMMWMMMM f ?yMw(h ?MH [ jWewit pryd" S = -os yn teimlo "dipyn yn wanilyd" M g "heb fod yn iawn" —"wedi rdeg i = ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch 0 Jj am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn H = rbywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn fi annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai = Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob = ■ eiliad a gollir yn gyflc i anffawd", Y ■ mae hyn yn wir amlwg o berthynas i = gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer S ■ o boen trwy anhwylderaU y cylla a'r afu; m os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd = dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac n adnabyddus-Beecham's Pills-y modd- x ion goreu a dyogel gymeryd. Ceir = esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn S ■ oed y dogn cyntaf; ac os parhewch | A (k yintryd å J y pelenau yn rfieolaidd bydd i chwi yn n fuan sefydlu iechyd rhagorcl i'r hwn, o | ■ bossibl, y buofch yn ddyeithr gyfnod hir. N = I ddynion a merched wedi rhedeg i n lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- g giniaeth y Jellir ymddiried > nddi. Bydd M j g i'w defnyddiau cryfhaol a guvellhaol yn ■ fuan ddwyn organau ytreulia i i'w cyflwr effeithiof. Y maent hefyd yn effeithiol M = i buro y gwaed, ac felly yn esoli yr holl = n gorph. Y mae cyflwr o dai -alondid ac H ■ afiechyd yn fuan yn ildic ddylanwad I bendithiol 3 BecMs i i Pitts. i Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ = .=. mmm irtMg ) J??.  la BALSAM WELLHA BESWCH ac ANWYD H Amhrisiadwy gyda phlallt. ^88 Poteli 1/3 a 3/- HRI OLL FVPERYLLWYR A GRO.SFR- p- CIMO-BAKE —. FT TH'E NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas. Lice, Moths. BI kbeeties and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price Id., ad. & V- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Readlntfi Agent for Pwllheli:—J. BALDWIN JONES, 56. High Street. S!MPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. "ENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rarely bus so much interest ever been aroused &s that caused by the discovery of a wonder- folly simple cure for Deafness aDd Head Noises. It has proved so remaikible successful even in the worst forms o chronic Deafness, that the Discoverer will, for a short time, gladly send it ou 10 days' free trial to any sufferer who D entions this paper. Write to-day (a p~>stcar TJIII do) aDd secure the free trial before this offer i withdrawn. Address Elmer Shirley (Room lo-3). 6, Great James Street, Bedford Row, London, W.C. SanalaL,, Ltd. r FOR PRICE LIST. FOR a NG BELTS erj H?MM B ?? LSEBtfURCATECRtVETS. P, c neer! tnpunch hok's Sirnp1y "Til-e and b-,iO, t!iel)rongs 0 r.1 local 1 m,,Fv,rs, or ?r,,l for 1, .1?s fn- .A Blfcr"'rd and T,,?ul,-Ir 1,1 to. DENTAL SURGERY. W. G. G. WILLIAMS, j 1, BAY VIEW TERRACE, NEW STREET, PWLLHELI. Tynu Danedd yn Ddiboen. DANEDD NEWYDD, &c. DAILY ATTENDANCE. Hours—9 a.m. to 8 p.m. CAMBRIAN RAILWAYS COMPANY, rn BE SOLD BY PRIVATE TREATY the 1. SEVERAL STACKS of Well-harvested HAY, of the growth of 1912, 1913 and 1914 respectively, standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and esti- mated to contain the respective quantities, more or less, also undermentioned, viz.:— Stations Tons. Whittington, 1915 2i Barmouth Junction 4 Penmaenpool. 3 Pensarn 3! P'.rtmadoo 4 1913 5i 1914 4i Criccieth, 1913 5i 1914. 4 1915. 21 Afonwen, 1915 4 Abererch, 1913 7i 1914 4i 1915 For further particulars, and to treat, 3pply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co., Oswestry. Oswestry July, 1916 -=:-=- Ciiiiiliriiiii lUilWiivs Aiinoiincemeiits HOLIDAY CONTRACT TICKETS ISSUED DAILY TO SEPTEMBER 30th. Available between (1) ABERYSTWYTH, MACHYNLLETH, DOLGELLEY and BARMOUTH. 7s. for a week. (2) DOLGELLEY, BAHMOUTH, and PWLLHELI. r 7s. for a week. (3) WHOLE COAST 1 IVI- 10s 6d. for a week; 17s. 6d. for a fortnight Combined Rail and Coach Tours. Programme advertising 15 Combined Tours can be obtained gratis at the Stations Observation Cars Run between ABKRYSTWYTH, MACHYNLLETH. B \R- MOUTH and PWLLHELI, enabling Tourists t > vi,-w the magnificent scenery along the shores of Cardigan B.ty. Particulars of the trains can be obtained at the stations. The National Eisteddfod of Wales, WILL BE HELD At Atoerystwsrtli, On August 16th, 17th, & 18th, 1916. I Particulars of Railway Arrangements will be announced in due course. Oswestry, July. 1916. S. WILLIAMSON, General Manager. GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWAJTH YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfa'r UDGORN. Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our tamous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address-The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. mr EVERY WOMAN SHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illus- trated Book containing valuable information how all Irregularities and PuppressionB may be entirely avoided or removed. P. Blaacbard, Claremont House. Dalston Lana. London. ——.■ mm* Y.u call lU.oi-uj hwi 'Vj i>: S Do n't :1&ild"¡f;'ii;¡¡li;):I'" HARRISON'S Dye color RESTORER. Grey Quite liarm,csa and ¡if"!h:e In Bottles, 1/0 j" ft;i LI -j v Sold by Chemi*t< Hair r. W. FIAI'RISON, 3p!»eialiat. VQINC RATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES greedily eat Harrison's "reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2a. 3d., and 38. 8d., Postage 2d—G. W. HARRISON, Chemist, Reading Sold by Chemists. Agent for Pwllhfli J. BALDWIN JONES. Chem at, 56, H gh S t:ra..t. BVDD RICHARD EVANS, UK >DYG ESGYRN (Bone Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol: Dydd 1au- MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dydd Gwener— SPORTSMAN HOTEL, PORTMADOC Dydd Sadwrn— EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET. CAERNARFON (ya ymyl y Farchnad). Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid Pi is Is. ] je. a 2s. 6e. y botel, gycla.'r Post 3o. ychwaneg. COUilTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES, Miss E. M. MORGAN, B A., London. Mr R. W EVERATT, M.sc., Wales. Mr, ALEXANDER PARRY. BA, WAles. Miss K. MCKEVITT ROBERTS, A.R C M. Pupils are prepared for the various public Examinations, imluding ti-e Welsh and London Matri. u ation Ex- aminations, and for Entrance Scholar- ships at the University Colleges Next Term begins Monday, May 1st. TUITION FEE, J64 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Gnvernnrs Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd, JonPR-. vo e: Swvddfa. 7^ Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher. Gorphenaf 26, 1916.