Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

SBOP CR VGAN, t TOA6  wNEN?? SBJsL •' «•" "» ■* 1 "• ■» m i^> «p «» ■» C' 7 11 ;= qp :Sr~ DEWIS DIGYMAR MEWN DODREFN. Popeth tuag at gael Ty a Chartref  Cysurus. Cys ur us. Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd TCI yn ein galluogi i arbed arian yn y PRI i, Mae ein proflad yn ein galluogi i brynu A "WTO A TT I I \T\ Nwyddau o ragorach — jHLXm joii W U1/ Mae ein hawydd i gadw eich n TTT /I CM iI *kT il T1JTITT cwsmeriaeth yn ein cymell ..L ifhcym- vz W Ab AM Ah I ii. Swm y cwbl ydyw BODDLONRWYDD. ==============:============:= GRIFFITH JONES & Co., J COMPLETE HOUSE FURNISHERS, PWLLHELI. U V H-j__w

Esgusawd dros Encilio

Esgusawd dros Encilio. 0 flaen Ynalon Rhyl rhoddo d HolJett Jenkinson Taylor, milw- fel esgnsa wd dros enrili » o'r fyddii ddarfod iddo ymrestrn yn yr R F. A. ond grdawodd wedi deal] y tro giwy idid ef i'r Cheshire Regiment Yr oedd arno eisieu aros yn yr R.I A. Dywedodd yr ynad wrtl) mai ei ddyledswydd fel mil wr yd- oedd ufuddhau i'r gorchymynion.

3000 wedi eu Taflu Allan o IWaith

3,000 wedi eu Taflu Allan o IWa-ith. Torodd tan allan yn nghlofa Tre- hams, 1ebeudir Cymru, dvdd litu, o Meithjr, wyth milldir or lie, i dditibdd y fflamau. Drwy hyu y mae o ddv. y i dsir mil o fwnwyr wedi eu taflu alian o waith. Y mae y golled drwy y tan yu drom j

I Trysorfa Arglwyda Kitchener

I Trysorfa Arglwyda Kitchener. Y mae Trysorfa Arglwydd Kit- chener yn awr yn cvrhaedd v swm o X2 3,000.

jDirwyo ei Dymer Ddrwg

j Dirwyo ei Dymer Ddrwg. Cafodd John Malyon, East Ham, ei ddirwyo i X3 am gadw dyn yn ei wasanaeth ag y gwyddai oedd yn perthyn i'r fyddin Gorfu t. oi Alalyon o'r 11 vs ohoj wydd ei ym- ddygiad afreolus, a dirwywyd ef i 20s yn ychwanpgol am golli ei dymer.

I I Damwain Angeuoi yn Rhyl

I, Damwain Angeuoi yn Rhyl. Dydd lau, tra'r oedd certiwr, o'r enw Henry Conway, yr myned a 11 wyth o'r orsaf, dychrynodd y ceffyl, ac apth ol wyu y gei t drosto, gau ei ladd yn y fan. I

Y Diwedd yn mhen Cbwe Mis

Y Diwedd yn mhen Cbwe' Mis ? Bydd y ihytVl drosodd, yn 01 tehyg, yn mhc;i y chwo' min,' meddai Mr A. 11. Richardson, A.S, Cadeirydd Llys Apel yn Llundain.

Buddagoliaethau Germanaidd ar y Mor

Buddagoliaethau Germanaidd ar y Mor. Dywed pellebyr swyddogoi o Berlin Cydrhwng Gorpbenaf yr 3lain ac Awst y 5cd, darfu i,v bndau tanforol sutido tnir nr ddi g o agerlongan Prydcinig u 01 h

Y Ddy led Wladoli

Y Ddy led Wladol. 11 y Senedd, dydd Iau, dywed- odd Canghelior y Trysorlys fod y ddyled wladol yn awr yu 2,55 4 o filiwnau Erh, n dtwedd ir is lawlth nesaf bydd n 3 440 » filiwnau 7t, twm hwn y in- s 800 miliwn yn cynw ys 1,eithyei, i'r Cydbleidiau a'r 'I relodiL,aeth,,i yn gadael cyfanswn gofynioL y wlad yn 2,640 o filiwnau. "I_ 111. .r"'oA