Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Byr Waith I

Byr Waith. I Dy(1.1 Mer< < er lly\vyorw?«h t>i»f uai eigydd, iain mlwydd "ed, am esgusudia^. | 4. t wy »r bugain oed, ac yn spnirl. meddui Knnberu y. Miy- ie"d iawn, niae [A yvnend un mor LI h i we ed dynion sengl Lifftnuant Castello — Nid vdych I yu meddwl caol cael esgusodiad, ai yd)eh Arghvydd Kitliberlev.-Yi- viiyrll iiii.,r lakh i'ch gweled chwi yr yd) eh yii edrych mor iach. (ivvnaed yn h sb) s rod, r npel- ydd w di I'vm Ty! y hnmes dros- odd ar ol deei*i>u'r ihyfe). Arglwydd Kiaiberley. Mewn difrif a ydyw yn rhyw dd) hen fyned yn mLien ? Yr Apelydd.—Mae 

I Etholiad Winchester I

I Etholiad Winchester. I (Jwrtaed canlyuiad etholiad Wiu- the-t^r yu hysbys dydd I itu, fel y caid lit)i D. G. Carnegie (U.) 1,218 j If. (J. W«»uds (A,) •• 473 Mwyafrif 745 -0-

Heddwas o Farigor yn Garcbaror

Heddwas o Farigor yn Garcbaror. Adroddui yrlndig amsor yn ol fed yr heiidwas John William Jones, «> Fangor, yr hwn umnodd a'r f).idiu, ar yoll. (on,l vn awr y nt?e ?cdi aiVf.m dref at ei f*m ei ni;ie %?(Idi aa f,,ii ;id ref at ei f-.iti ei (teruuinai d, ac yn glwyf-dig, ond yn gwc.1 a. j --0-

Ffaith Ddifrifol i

Ffaith Ddifrifol. GaUv< dd y Paicii. Dr Burfed fit oke, sJjw ;t y ttailh dditrifol uad ees end un o hoh dog o blant y dtvrnas yn cael dim addysg ar ol pnsio pedair ar ddeg ovd. r ewn saith itilynedd o amser mae lleihad o '1- 0,000 yn rhif deiliaid Ysgol Snl yr Kglwysi h'hyddion. LN i doylai y ^oih«u IcJ ibl bvn yn idiau. v

Advertising

DALIER SYLW. Erfyrnir ar i'r rhai sy'n bwriadu rboddi en henwau am WAITH BAliDDON OL Y DIWEDDAR Barch. H. Eryri Jones GARN, DOLBEKMAEN, I i wnpud hyny yn ddioed i CVBI, Chwilog, Caernarfon. L ADIE8 BLANCH A KD'S APIOL and STEEL PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all suffering. BLANCHARD'S are the Best of allPnl s for Woman." i/li per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN, Ltd, 34 DalstoD Lane. LONDON KILL THAT INSECT, TOMMY j send your pals out yonder some tins of HARRISON'S NURSERY POMADE -they'll be very acceptable. When you have'tit time to wash tfceru's a bit; chance you'll have "companions A little HARRISON'S POM- ADE KILLS EVERY INSECT on hair and body Insist on having HARRISON'S POMADE. "Tins of Comfort" at 4d. and 9d. Sold by All Chemists-or by post from HARRISON, Chemist, Reading. Agent fur Pwllheli: R. O. GRIFFITH, Chemist, H gh Street. National Fund for Welsh Troops. To provide aduit:onal comforts for Welsh Jlegimeuts at home and abroad. PRESIDENT—LADY JPLVMOUTU. (Jhairnvwi of Committee- MRS. LLOYD GKORGK. To Mr*. Lloyd George, 11, Downing Street, London. S. W. I beg to enclose C H. d. as a donation to The National Fund for Welsh Troops. Name I Address '-——-——"?'-?-— j å Byddwck pdpctk | | = Mewa pryd" j M -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd" ¡{ 0 heb fod yn iawn" —"wedi rhedeg J ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch IN am symud yr anhvvyldeb cyn ido droi yn It = rhywbeth gwaeth. Y mae 1 co amser yn = ■ annoeth i anwybyddu hyd y-i oed; yr n arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai M = Napoleon yn arfer dweyd: ¡. J mai pob S n eiliad a gollir yn gyfle i an1'" vd", Y ■ 10 mae hyn yn wir amlwg o oertbynas i ■ = gyflwr gwael yr iechyd. Ach^sit- Ilawer n o boen trwy anhwylderau y c; Uà a'r afu; ■ os gwir hyn yn eich achos < hwi, bydd dogn amsero. o'r meddyglyn enwog ac 5 ■ adnabyddus—Beecham's Pill,; -y modd- M ion goreu a dyogel i'w gymrryd. Ceir K 2 esmwythyd yn gyffredin ar T1 hyd yn fi oed y dogn cyntaf; ac os p?rhewch [ A (bymrryd 5, S y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = n fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, o | IN bossibl, y buoch yn ddyeithr byfnod hir. N = I ddynion a merched wedi rhedeg i fi n lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- n giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd 5 i'w defnyd^iaucryfhaol a g' eithaot yn n fuan ddwyn o^ anau y treuliad i'w cyflwr | ■ effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol = i buro y gwaed, ac felly yrt iiesoli yr holl = n gorph. Y mae cyflwr o ddiga!ondid ac n afiechyd yn fuan yn ildio i ddylanwad 5 bendithio! S i 1)tiêhaø¡' s I i ? ?«ls. I 2 BIycheu wedi eu nod 1/3 ■ 3/ Ig Blychou wedi eu nod: li'3 a 3,   S 9 ?.  .n.  ??!i? | Si! BALSAM 1 BALSAM III BESWCH ac ANWYD 111 Amhrisiadwy gyda ?'????.?? Poteli 1 /3 a 3 f- GAN OLL FIRERYLLWIYY R A A 1G;1R10O?S.A?ERRQ':? .— CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d.. ad. & 1/- Postage Id. G. W. Harrison, Chamlst, Readings Agent for Pwilbeli :-J. BALDWIN JONES, 56, High Street. SIMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. SKNT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rarely h is so much interest ever been aroused << that caused by the discovery of a wonder- fully simple cure for Deafness aod Head Noises. It has proved so remar kable successful even in the worst forms o chronic Deafness, that the Diccovftrer will, for a s-hort time, gladly send it cn 10 days' free trial to any sufferer who n otions this paper. Write to-day (a postcard 1711) do) aad secure the free trial before this offer »*, withdrawn. Address Elmer Shirley (Room o*3). 6, Great James Street, Bedford Row, London, W.C. Sanalak, Ltd. PRICE FOR LIST. f S ) FOR l 9 LIST" BELTS Sri HCflHESS || I. St BIFURCATED RIVETS. 1\" tnl111nch holl's Simply è, "e R i H'ts. and bi. r-li í(ii' NC3t ,'r')., -1 Of ,,1\ local 11 11:i,'¥" monaprs. cr HPd H fa '4 | for box (s~«oi'Pi'' — fc | ?!   B-frr"? and TI!?glar k| ?  ?     r.: I.r[¡;Üt;t, L.Ç::S.  -I!n. DENTAL SURGERY. W. G. G. WILLIAMS, 1, BAY VIEW TERRACE, NEW STREET, PWLLHELI. Tyau Dauedd yn Ddiboen. DANEDD 'NEWYDD, &c. DAILY ATTENDANCE. Hours—g a.m. to 8 p.m. CAMBRIAN RAILWAYS COMPANY. rrk- BK SOLD BY PRIVATE TREATY the SEVERAL STACKS of Well-harvested HAY, of the growth of 1912, 1913 and 1914 respectively, standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and esti. mated to contain the respective quantities, more or less, also undermentioned, viz. Stations Tons. Whittington, 1915 2J I Barmouth Junction 4 I-lenmaer-pool 3 Pensarn 3l Portmadoo 4 1913 H 1914 4 Criccieth, 19J3 5! 1914 4 1915 2J Afonwen. 1915. 4 Abererch, 1913 n 1914 4:1 1915. 3J For further particulars, and to treat, apply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co,, Oswefctry I O.w.,t.rv Sept., oJ 16 Cauibriiiu iiailwavs Aiiiiflimccmcnts Winter k\im of Trains. OCTOBER AND UNTIL FURTHER NOTICE. » For full particulars see Official Time Tables. On Sale at the Stations, Bookstalls and Booksellers. Price, 3d. each. Oswestry, Oct., 1916. S. WILLIAMSON, General Manager. GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWAITH YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfar UDGORN. Rboddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address-The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. mr EVERY WOMAN SHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illus- trated Book containing valuable information how all Irregularities and Fuppressions may he entirely avoided or removed. P. Blanchard, Claremont House, Dalston tADe. London* g—n—i—1 iwi'inn 1111 Vuuciin ry-t".v a o/'t.yi.fv. k Don't easily aud naturally IJ IWI, i HARRISONt; Dye Hair R STORED Color ¡¡w, 1; Grey Quite liiirntieHs aiul ,.e i.vli,c lu tiutUes, IN u 6« (; .S I {T. W '!t¡; l:)i' ¡Ii y: 1\: I; RAT. MICE, MOLES. COCKROACHES n, aid BEFTLES greedily eat Harrison* • • Feliable Rat Poison. Cats and doga wtll not, touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3e. 8d., Postage 2d.-G. W. HARRISON, Cbemist, Reading Sold hy Chemists. Agent for Pwllheli J. BALDWIN JONES, Chem st. 56, H gb Street. BVDD RIOHARD EVANS, M EDDYG ,E"iG Y ttN (Bone Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r Ueoedd ciinlynol yn wythoosol: Dydd lau — MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dydd Gwener— SPORTSMAN HQTEL, PORTMADOC Dydd Sa wrn— EMU TRMfcF.RANrR, 2, PALACE STREET. CAI R\ARFON (yn ymyl y Farshu-td). Oil at y (jPWYMU i Day -ion ac Allitp,ilhid Pds la. I ic a 2a. 6c. y botei, gy.ialr Post LJ. ychwaneg. COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff :— Headmaster: Mr D H. WILLIAMS, M K Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A.. Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B A., WALES Miss E M. MORGAN, B A London. Miss SURTEKS. US. Mr ALEXANDER 13ARRY. H W Jes. Miss K. MCKEVITT ROBERTS, A.R C M. Pupils are prepared for the various public Examinations, including t1 e Welsh and London Matrieu ation Ex- aminations, and fjr Entrance S. holar- ships at the University Colleges. Next Term begins Tuesday, Sept- ember 12th. TUITION FEE, £ 4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWBN, Clerk to the Governors Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Richd. lonew, v- Swvddfa. 74 Heol'Fawr, P-vllbel; (lydil Mercher Hydref 25, 1916.