Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

i MODS I DMD YN )AGH, Pbb darlun J III I !?   4 ddywed r.l f 1 I A?. 't??lJ? ? e t  ?jjy? '??M&?t?? ?? ? 1" ?"O?  ?L  mo*# ■ ???i ? .? ????"   < ?i t ttr ?'' M  t'm   A Weflhant Gam d reu l ia d Geri \B!I lr!IcnoSS ) Rhwymiad, Palliant Gwae d Cyfog, Gvvy.it, Cur < yn y Pen, &c. OelHr tebygoll y stumog, yr afa, a'r soluddion i dri hwa pont fnwr; os nad cadarn bob bwa, anniogel fydc y bont. Ac 01 bydd y stumog, neu yr afu, neu y coluddion allan o drefn, yu dd i wad fe waela, o gydymdeimlad, holl organau ereill y gyfundrefn fawr hon. Dylid, felly. ymar- fer PELENI CINIAW DO AN ar yr arwydd cyntaf o annhrefn yn yr afu, yn y stumog, neu yn y coluddion, fel ag i rwystro mewn pryd i'r dcwg ledaenu. Os oes anhwylder yn etch stumog drwgeffeithir ar y tafod, bydd archwaeth anhyfryd yn y genau, a chewch gamdreuliad ynghyda'r mawr-ddrygau sydd bob amser yn ei ganlyn—balliant gwaed, llosg cylla, anhunedd, yr hunllef (nightmare), cur pen, cyfyngdra anadlu, poenau rhwng yr ysgwyddau, ac yn y fynwes. PELEXI CISIAW Do AM ydyw phvsigwriaeth fawr y stumog. CynQrtliwyant drealiad bwyd, ac adferant y stumog. U, it o BELEI CINIAW Do AN (Doan's Dinner Pills) ar ol pryd trwm a rwystra bob effaith niweidiol. Os Ge8 anhwylder ar eich afu, a eich ;f 'THIS AS 1 ?'??'s"??s-???? \?QM? SB y. tavuus, W gwedd yn felyn a gwyn eich llygaid yn ddrwgliw; chwi deim- lwch y n ddiawch so I yn bruddaidd, bydd yna gyfog, a'r geri (bib), lloag eylla, y bcndro, ac arV^gygiad (nausea). "Gwenieitlia L'KI.I'M JINIAW DOAN yr duo a ehymhel!n nt Ho liflad y geri, gan sicrhiiu gweithrediad -ohus y peiriant bwn. Ond os e?r DALIER SYlW. —— 1 Jirfynir ar i'r rhai sy'n bvvriadu rlioildi eu henwau am WAITH BAKDDONOL Y DIWEDDAR Barch. H. Eryri Jones GARN, DOLBENMAEN, i wneud hyny yn ddioed i CVBI, Chwilog. Caernarfon. jj A T) I E4 8 BLANCHARUS APIOL and STEEL PIUS Are unrivalled for all Irregularities, f-c., they speedily aflord relief alld never fail to bileviare -,1/ suTenug. BLANCHARD'S are the Best of allPUl s Ii for Woman Illi p-pr box, of all Chemists, or p "t free from LESLIE MAETYN, Ltd., 34. Dalstoc 1,aDr, LOhJJOK t [ Byddwck pdoetk [ ä iriewn pryd —0$yn teimlo "dipyn yn wanllyd" X u "heb fod yn iawn" wedi rhedeg i 5 x lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch m am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn ■ = rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = X annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr ff ■ arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai M = Napoleon yn arfer dweyw Y mae pob = Ix eiliad a gollir yn gyfle i anffawd". Y ■ mae hyn yn wir amlwg o berthynas i X g gyflwr gwael yr iechyd. Achosir llawer = x o boen trwy anhwylderau y cylla a'r afu; in J os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd g dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac = ■ adnabyddus-Beecha!,n Is Pills -y modd, X ■ ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir = esmwythyd yn gyffredm ar ol hyd yn S x oed y dogn cyntaf; ac os parhewch xm X 0 s A Chymeryd i = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol r hwn, o ■ JJ bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. X = I ddynion a merched wedi "rhedeg i = ■ lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, X giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd M = i'w defnyddiau cryfhaol a gwellhaol yn = x fuan ddwyn organau ytreuliad i' w cyflwr g X effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol n = i buro y gwaed, ac felly yn llesoli yr holl = ■ gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac B 5 JJ fiochyd yn fuan yn ildio i ddylanwad benditnol 18eecau¡'s I ? m 1 = Blychau wedi eu nodi, 1/3 a 3/ = uxxxxxxxxmxmxxxmoxx moxxxvxm |j! II HAYM'sl I BALSAM | WELLHA I]! BESWCH ac ANWYD H ??/t?ts!?wy gyda Phiatit. Poteli 1/3 a 31- I F CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeetles and all Inseets. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading, Agent for Pwllheli :-J. BALDWIN JONKS, 56, High Str-riet. _r-' SIMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Hcme Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rarely has RO much interest ever been aronsed aR that caused by the discoveiy of a wonder- fully simple cure for Deafness and Head Noises. It has proved so remarkable successful even in t.be worst forms o chronic Deafness, that the Discoverer will, for a short time, gladly send it 0x1 10 daya* free trial to any sufferer who tf t'DtioDS this paper. Write to-day (a postcard vril) do) and secure the free trial before this offer it withdrawn. Address Elmer Shirley (Room [,(\31. 6, Great James Street, Bedford Row, London, W.C. Sanalak, Ltd. r:f\7\w' [.; rj FR l:ST. FOR |j u| MSNJiN3 BELTS a?H111 fhemUt* f Hair ri. w HAsitis0l, n"'r Sp a. ) • j RATS MICE, MOLE. COCKROACH? R a?d BEMTLE? greedily eat Har'sor. "Keliable" fUt Poison. Cats and rings will not touch it. Vermin dry up and leave uo smell Prices 6¡J., lp., 2s. 3d., and 3s. 8d., P'-sfcag- 2d.-G, W. HARRISON, Chem-st, Readm. Sold bv ''Heimsts. Agent for PwllhlI:- J. BÀLnWIN JONES, Cbenrst, 56, H gh Street. BVDD RICHARD EVANS, MEDDYG E^GYKN (Bone Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnoaol: Dydd lau- MARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dydd nwener- SPORTSMAN HOTEL, PORTMADOC Dydd Sit, I.,vrn- EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET, CAERXARFON (yu ymyl y Farshuad). Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid Pris Is. I ic. a 2a. tic. y botel, gyda'r Post 3c, yenwaneg. COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONV, B A., WALES, Miss E M. MORGAN, B A London. Miss SuRiEfs, B S.. Mr ALEXANDER PARRV. n W les. Miss K. McKEVITT ROBERTS, A.R C M. Pupils are prepared for the various public Examinations, including tt-e Welsh and London Matrix u ation Ex- aminations, and for Entrance Scholar- ships at the University Colleges. Next Term begins Tuesday, Sept- ember 12th. TUITION FicE, A4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerk to the Governors Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan R;rbd J"npQ. vn el Swyddfat, 74 Heol Fawr, Pwllheli, dydd Mercher. Tachweda t, 1916,