Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

.i' ,w a. 'õ,). '9- > .;fi t  M?? jt??  ?tt??'' Utt?t tr H ???M? ss  ?''t s  t?MM! ?m? s?Hu§ j?.   i ?Ntt  'A I PWLI BBLI. ■  ? ? ?'  '?-?'  -?-     '??'??-?   ? ?e?.,je& ■ A -$ DEWI mui ULMAN MEWN bO-DREFN.' ? t < s! s !< !?. r ?M $ D JaRosareLli ?  ? Pope? ???xcf at gael T a C?ri?ef -??iT ? ?. ? .-& < Cysurus. ?_- L!-T I Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd "0*0 TC^ yn em galluogi i arbed arian yn y JL,JLl?

W I iPris Pytatws yn Gostwng

&W Pris Pytatws yn Gostwng. Fr dydd Sadwrn diueddaf y m: e pi-is v pytatws goreu yn nahaa i ostW!g tni y m m pris ca enau rhucolates wedi rbedeg i tyny.

j Dirwo 25p menacbos o Ape i

Dirw/.o 25p. me?nacbos o Ape!. CarodcL dyn ieuanc ei ddirvryo gan Ynadon Liverpool, i 25p. ar y cyhuddiad o wneud adroddial camai weiniol mewn cais am esgu.s- odiad o flaen Livs Apel Liverpool.

iGweinidog yn cael ei Ddyrcharu IMII yn Major

iGweinidog yn cael ei Ddyrcharu M II [ yn Major. Mae y Parch. It. Peris Willian s, 1 Wrexham, ag sydd wedi bod ya gaplan hynaf Fyddin Gym- I reig yii Ffrainc er's hir amser beil- ach, wedi cael ei ddyrchafu yn Major.

J Oarcbar am ladd Oath

J Oarcbar am ladd Oath. Yn Bury anfonwyd Thomas Cruiso, 66 mlwydd oed, i garch.,r am chwech wythnos am greulondi-b tuag at gath. Dywedid iddo ei thnro gyda choes brush, yr hwn a dorwyd, a thnflyd pocer atti, bu i'r gath farw yn iuan ar ol hyuy. Gwadai y diffynydd iddo daror gath. -0--

Rhoi heibio Gyfarfod Heddwch

Rhoi heibio Gyfarfod Heddwch Yr oedd Mr. Charles Treyel ran i anerch cyfarfod yn Carlisle, dydd Gwener, o blaid heddwch, oi;d gohiriwyd y cyfarfod. Cymerwyd y cwrs hwn oblegkl i bercheno-, y lieuadd ddwevd y byddai yn rhai i rhoi sicrwydd y gwneid i fvny am boh uiw çd wneid i'r neuadd.

I Lladratta Arian y Llythyrdy

I Lladratta Arian y Llythyrdy. Wrth draddodi Ann in Jiiyton Turner (38 mlwydd oed) Post Mstres Royston, i ddeuddeng m: o garchar yn Mrawdlys Leeds. am Jadratta 2201), dywed:ii y Barnwr t anling, ei fod o'r fain fod barnwy" wefJi dangos i;ormo I u dynerweh at weision v Llythyidv" ot-ddvnt wedi bod yn euog o ladrad.

Hetiau Gwynion ar N osweithiaa Tywyll

Hetiau Gwynion ar N osweithiaa Tywyll. Dylai Mercbed wisgo hetiau gwyniou a'r nosweithiau tywyii." I)yna awgrymiad Crwner yn IJun- dain, yr wytbnos ddiweddaf mewn trengholiad ar ferch ieuanc a lad wyd d; wy i?c?'yd r?de? drosti :.? ??oswaith dywyH.

0 Hymnau a Thonau Cymreig yu Flrainc

-0- Hymnau a. Thonau Cymreig yu Flrainc. Uywedir fod y Milwvr Cymr^i^ j sydd yn Ffrainc. yn cael hwyl ai:- arferol wrth ganu Emynau a Timf- au y Gymanfa Ganll fu yn Ai e- ystwU.il. ynglyn a'r fcisteddf* i I j Genediaethol. At'i?uwyd eteL? ganoedd o gupiau o Lyfr y Gyni- anfa i'w rbanu i'r milwyr yn Ffrainc. )