Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

sa GAN, F WEalLZXESIal. = ;-¿ ..L $.b. = = z Z:-0-r- IcQ. DEWIS DIGYMAR MEWN # DODREFN. 6 Popeth tuag at gael 1y a Chartref Cysurus. I Mae ein gwybodaeth o'r prif farchnadoedd yn ein galluogi i arbed arian yn y PRIS. Mae ein profiad yn ein galluogi i brynu Nwyddau o ragorach — AWSAWDD I Mae ein hawydd i gadw eich cwsmeriaeth yn ein cymell i roi ein goreu i'ch — GWASANAETH. f- i Swm y cwbl ydyw — BODDLONRWYDD. 4 i i) GRIFFITH JONES & Co.,J,1 GRIFFITH JONES, & .Co., ».* » !IJ ¡ ¡ I I COMPLETE HOUSE FURNISHERS, PWLLHELI. 'et .1. j

I Byddin Prydain

I Byddin Prydain. Bwriedir ychwanesr'i. miliwa arall o ddyninrt at y fVd liu YVV li yrychw/inc?i .'Ihwt?tt? ?'!? -t I' cniwvs .(H¡O(,(JO..I,' ) 

I Cyfarfod or Blaid Gymreig I

I Cyfarfod or Blaid Gymreig. I Cynhaliwvd Cyfarfod o'r Blaid Gymreig dydd IJm. odaii h wyid- i teth Syr Herbert Robert a phas- iwyd i toddi cef oi;aeth nnd y Btl id i Mr Lloyd George. J'asim ii hefyd i amlygu en guerthfawrogiad o wasanaeth rnawr Mr. Asquith i'r Y merodraeth, ac i Gymru yn neillduol.

Pum miliwn a Saith gant a deg I o filoedd y dydd

Pum' miliwn a Saith gant a deg o filoedd y dydd. | Cyflwynodd Mr. Bonar Law ei gyllideb N-ii hy y i yffredin dydd lau, a dywedodd fod gofyni«>n y o, i gof  ,ni,?ii v Llywodraeth am y deng niwrnod a thrugain nesaf yn bedwar can' miiiwn. Costi y Rbyfel am y tri diwrnod a thrigain bum' mil- iwn a saith gant a deg o filoedd y dydd. Y mae y rbyfel wedi costio yn b?rod dair mi! ac wvth rcrant a dau a thl'iugain 0 dau atbriugain o SHwnau. »

Y Gweinidogion ar Beirniaid

Y Gweinidogion a'r Beirniaid. ('yn bod y Weinyddiaeth wedi ei chwbliiau mae • > r ymyrwyr' wedi bod wrthi yn barod yn beiru- I iadu rhai o'r penodiadau, mewn modd auffafriol, ac yn awgrvmu mae diffygion y personau hyny fu a rlian mewn dymchwelyd y Wein- yddiaeth ddiweddar. Anf -nodd Mr Long, Mr. Chamberlain, a'r Arglwvdd Hugh Cecil, at y Prif Weuidiog. i brotestio yn erbyn yr liMKsodiadau hui. ac yn bygwth ymneillduo o'r Wuinyddineth .\t- tebodd y 1rif Weiuidog fod cu protect yn dubyn ei gefnogaetli eithaf et:

840p Y flwyddyn am dros oriau

840p. Y flwyddyn am dros oriau. Gwn am swyddog o'r llrs hwn gyda chyflog o 1,5 Op. y flwyddyn, ddeibyniodd 840p am dros oriau v flwyddyn ddiweddaf, meddai vlr George Billings yn LI, s y Cyng- iior Cyffrediu, dydd lau. diwedd- af. G^ rtluviodd cnwi y Sw yddog a chvnygiodd y prlodoldeb o wah ardd pob Swyddog arhosol oeddynt yn rhoddi eu holl amser, ac yn derbyn cyflog peuodol dros 5UOp. y flwyddyn, i ùdr"J'hyn unrhyw daiiail vchwanegol am dros oriau Svi- wodd aelod nad oedd yn L, wn ag arian y trethdalwyr, i daiucymai; t. am litful- tros-oriau, oedd init.,ina, liwyt- yn «zwWthi<» tleg .1 deu ideg awr v dydd i gadw peth- au i fyned yn mlaen. Yr oeud diwrnod arferol y liysyn gorpbeq am 4 neu 5 o'r glQcq.