Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
10300 Jp i Goleg Ysgol A berystwyth

103,00 Jp. i Goleg Ysgol A berystwyth. Yn nghvfarfod o -ynghor Prif YAberystwyth, a gynhaliwyd dytiol (iwei er, gwnaed yn hysbys f.,ti (Yfeillioti i'n CoJeg, wedi am- lyLIn en bwri id 0 daJqtscrrifio y swtii o 100,000p. at drysorfeydd y foleg,

EaeUoni Aecd Seneddoi sydd yn Garcharor

EaeUoni Ae-cd Seneddoi sydd yn Garcharor, Mao Mr Stanley Wilson, A.S, yr hwn s'cid yn garcharor yn ..trta. wedi g-oadlJUtyn j w yf- nithiw i .n cli que am :!unp i F'tt-r I'uli i'w rhniiu :t Wiiiniiol e u-en;tu lie I at v N^dolig Gof- yna helvii am auf. In 5Up. i F;ler Beverly at yr un a mean..

Rwssia a thellerau bfddwch Germani

Rwssia a thellerau bf-ddwch Germani. Y map v yn mam yn V"Tloll (Yvtly.!i(-?- t-h rl»f«gritbi-)l Genuani, pi rai a fwriedir yn benaf i dwyilo gwerin Germsni. er Pit cadw'n ddid jig. Bydd i heddwch tebyg a gynygir gan Germani meddant, fod yn ddim ilai nil thwvll a rhagrith, nni hydi yn darpuru gwnend rhyfel- ocdd at thrvchiiiebau, fel eiddo y rhyfel hou, yn anmhosibl.

Anfon Gwrthwynebwyr Oydwybodol i Garchar

Anfon Gwrthwynebwyr Oyd- wybodol i Garchar. Yn Cle thrope dydd Gwener, bu prawf milwrol ar bedwar o ddynion, yr oil yn wrthwynebwyr cydwybodnl, am wrtbod ufuddbau i'r gorchi mynion milwrol Addef- odd i r oil o honynt eu heuogrwvdd a'u bod yn benderfynol i wrtbod ufnddhau. Traddodwyd pob un o honvnt i cbwe' mis o garchar gyda llafur caled

Milwr Costus I

Milwr Costus. I Gotvnodd Mr I owett, /N .fe yn y I Sfne ld, am ryddhau mrtwr o Tyne- si 'e lieu ? osod ar wasanaeth car- t'pf"t. yr hwn sydd ?anddn wraig I a t?fdw?r-ar-dde? o bl?nt (?e?e?l- i:i tr dn achly-ur), vr hvnaf o ha r i 1171.1 vdoedd ond 1 3og oedt wrth y-tvried y pwvsau a syrthm ar y wrnic os byddai i'w gwr gael ei ladd nen ei glwyfo.

Gwrthod rhoddi yr Enwau I

Gwrthod rhoddi yr Enwau. Bvthefnos yn ol dirwywyd Mrs. Joneq. Bnstv Hotel, Pembroke T\"fk am gadw ei thv vn agored pr nr"iii Mndd vr Heddgeidwaid eu rb-> Mi mnp'r Vnaonn wp(F apfon yr ffeitbiau i'r Ysgrifenydd Cartreful.

u Th Best to Ome

u Th; Best to Ome." Pyma ddyfvnad o b tbyr mab i Mr Wilson b«*rts, Fdeyrn, —" If lire* k lb»d whi h i* w(,Il within th, bound s Hf possibility yo ? must not (Ti for v fier all w- are ntpt h. PA,.Sing through a p' rase of life b<'iv, r 11d tbe Let »nd no- blest is v.-t t,) e(wnie I I av»v ninde u»« »» v 'fi- d to hp cbeerfiil even when (iiitit-i.,iis seem over- pnueriu«r (hie C' if iiecessary, die a smile."

Advertising

DALIER SYLW. Erfynir ar i'r rhai sy'n bwriadu rhoddi eu henwau am WAITII BARDIK)M)L t DIWEDTi AR Y DIWEDPAR Barch. H. Eryri Jones j GARN, DOLBENMAEN. i wiieud byny yn ddioed i | CVBI, Chwilog, Caernarfon. II ADTES BLANCH O'S APIOL and STEEL PILL8 Are nnrivalled for all Irreguhritie. &c.. they speedily afford relief and never fail lu allev?ire 'll s.ff? BLANCHARD'S are the Best of allPFIl s- for Womom I/Ii per box, of all Chemists, or post free from LESLIE MARTYN. Lt., Dalstop LaDP, LOKBO^i KILL THAT INSECT, TOMMY send your pals" out yonder some tins of HARRISON'S NURSERY POMADE —they'll be very acceptable. When you have'nt time to wash there's a big chance you'll have "companions." A little HARRISON'S POM- ADE KILLS EVERY INSECT on hair and body Insist on having HARRISON'S POMADE. "Tins of Comfort" at 4)d. aid 9d. Sold by all Chemists—or by post from HARRISON, Chemist, Reading. Agent for Pwllheli: R. O. GRIFFITH, Che nist, High Street. National Fund for Welsh Troops. To provide additional comforts for Welsh Regiments at hmne and abroad. President—LADY PLYMOUTH. Chairman of Committee— MKS. LLOYD GEORGE. To Mrs. Lloyd George, 11, Downing Street, London, S. W. I beg to enclose 6 s. d. as a donatiou to The National Fund for Welsh Troops. Name Address wxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I 46Byddwch Pdoetb I ¡,tewø pryd" I JJ -os yn teimlo "dipyn yn wanllyd"- X g "heb fod yn iawn"wedi rhedeg i x Jawr" neu "allan o hwyl", Gofatwch ■ am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn = rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn x annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr H arwydd llciaf o afiechyd. Bydd&i ■ = Napoleon yn arfer dweyd: Y mae pob ■ eiliad a gollir yn gyfte i anffawd", Y x JJ mae hyn yn wir amIwg o berthynas i M gyflwr gwael yr iechyd. Achosr )iawer S o been trwy an,?wylderau y cyJh a'r afu; XX os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd = dogn amserol o'r meddyglyn enwog ac ■ adnabyddus—Beecham's Pills- y modd- x ■ ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir II esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn = x oed y dogn cyntaf; ac os parhewch x i I A Cbyneryd = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = x fuan sefydlu iechyd rhagoro! i'r hwn, o x B bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. X = I ddynion a merched wedi rhedeg i = ■ lawr" y mae Beecham's Pills- yn feddy, X ■ giniaeth y gellir ymddined ynddi. Bydd i'w defnyddiaucryfhaol a gwe lhaol yn x fuan ddwyn organau y treu! iad i' w cyf lwr 0 X effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol = i buro y gwaed, ac felly yn lIsoli yr holl 5 gorph. Y mae cyflwr o dd.galondid ac afiechyd yn fuan yn i!di6 i ddylanwad S bendithio) 5 18eiêamts I   » I = Blychau wedi eu nodi, 1 a 3/ = T x xxxxxxvxmmmxXXMXKLLXNXXXXXX  llHAYH'si BALSAM 1 WELLHA ||| BESWCH ac ANWYD ?Lw??st?M'y gy? phlallt. Poteli 1/3 a 3/- GAN OLL FFKRYLLWYR A GIROSERI, | F GIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice. Moths, Blackbeetles and all Insects. FG NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. & 1/- Postage 1d. G. W. Harrison, Chemist, Reading Agent for Pw!lheli :J. BALDWIN JONES, 56, High Street. SIMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Heme I Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL, i Rarely h^s so much interest ever bsen aroused j as that caused by the discovery of a wonder- I fully simple cure for Deafness aad Head Noises. J it has proved so remarkable successful even in j the worst forms o chronic Deafness, that the Discoverer will, for a short time, gladly send it ) oil 10 days' free trilAl to any sufferer who nuBtions this paper. Write to-day (a postoar l vult eln) aad secure the free trial before this offer in withdrawn. Address Elmer Shirley (Room Gf,3¡. 6, Great James Street, Bedford Row, London, W.C. Sanalak, Ltd. ?m?S'????EBEB????B I fl Li ST, ? ????? g | 11$BEITS afj H"PMM 3 i || ^tilk ?-'  ?S??-  °f '• 1 1 -IT sr^tiir 'S* mons^rs, or f-pn-' i ^> s 'ra fcr IK-X '• 'O— IRJJ ? ??'?' ? e.<.——  a?T?.?  .? ? ?-'? ? A?m..): t-: • v'j DENTAL SURGERY. W. G. G. WILLIAMS, j 1, BAY VIEW TERRACE, NEW STREET, PWLLHELI. Tynu Danedd yn Ddiboen. DANEDD NEWYDD, &c. DAILY ATTENDANCE. Hours —g a.m. to 8 p.m. CAMBRIAN RAILWAYS COMPANY. Tt. BE SOLD BY PRIVATE TREATY the T SEVERAL STACKS of WeH-ha.rv?ted HAY, of the growth of 1912. 1913 and 1914 respectively, standing at the undermentioned Stations on the Cambrian Railways, and esti- mated to contain the respective quantities, more or less also undermentioned, viz.:— Stations Tons. Whittington, 1915 2 f Barmouth Function 4 Penmaenpool 3 I Pensarn P-rtmadoo 4 1913 14 It 1914 4* Criccieth, 1913 5i 1914 4 1915. Afonwen, 1915 4 Abererch, 1913 7! 1914 4i 1915 3! For further particulars, and to treat, apply to THE SECRETARY, Cambrian Railways Co., Oswestry Oswestry, Dec.. 1016 raubiiaii llailwHvs iBniiiiiiroients & Cambrian Railways. I EGG AND. POULTRY INDUSTRY. f "Help yourself and help the Contr7 by rearing Poultry." • Kwssmxmnngamt* In nc-irrnal years Nine an a hatf Miiiions sterling go out of the country to purchase Eggs for foreigners. To further the development of the Egg and Poultry In- dustry the Company have secured the c«»-"pei*iti"U of the Atrricnltural Organisation Society, who are prrpsrrd to a ransje for SpeaktJrs to address Meetings iu various di,,ti icts f ee of charge. Persons interested in the movement and desirous of having such a Meeting held in their (I I stii-t should apply 'I to any of the Station Masters or to Mr. M EKBLKT WILLIAMS, Superintendent of the Line, Oswestry, Dec., 1916. S. WILLIAMSON, General Manager GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWAITH YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfar UDGORN. Rboddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. I Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packet of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy for all derange- ments of the system. They afford relief in a few hours and their regular use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address-The Man- ageress, 106, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. mr EVERY WOMAN SHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illus- trated Book containing valuable information how all Irreguiarities and Suppressions may be entirely avoided or removed. P. Blanchard, Claremont House. Dalston Una I,ondor>< r- $ Don't easily ami it'Utrally II) IUII; J D HARR?SO??J ye SSiir R E STC R E I Color 'lit. íoV "t.. Grey Qunc?n*tUi.c!tt.id e¡Í.liH j ID liottles, )/0 H-ista^e 1 LJj A S M ^Otii 0'i 0/' •:> £ •> B "! £ will not toiii;h it. Vermin dry up and eav« no "melt. priceg 64., b., 2s. 3d, and 3s. Sd., Postage 2d.-G. W. HARRISON, Cbem-st, Reading Sold hv O.enmtf*. Agent for Pwllhfh J. BALDWIN JONES, Chem st. 56. H gb J. 1 JO!.1.1 FIs Street. BYDD RICHARD EVANS, MEDDYG gGYI{N iBo-e Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn wythnosol: Dydd Iau- M ARKET VAULTS, LLANGEFNI. Dyd d fH«-pner — SPOK i sMAN HOTEL, PORTMADOC Dydd Sa-l wrn- EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET, CAKR.VARFON (yn ymyl y Farchuad). Oil at y Gewynau i Ddynion ac Anifeiliaid Pds Is J ie. a 2s, (jc. y botel, gyda'r Post 3c ychwataeg. COUNTY SCHOOL, PWLLHELI. The Staff :— Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICK B.A., Wales Miss HANNAH ANTHONY. B A., WALES Miss E M. MORGAN, B A London. Miss Suktev s, B S Mr ALEXANDER PkRtV. h W iles. Miss K MCKEVITT ROBERTS. ARC M. Pupi's are prepared tor the various public bx^m^nations, in, tudlitr t e Welsh and London Vlatri u itioM Ex- aminations, nnd for Entrance S. holar- ships at the University Colleges. Next Term begins Tuesday, Sept- srnbei 12th. TUITION FEE, .£4 ios. per Annum. O. ROBYNS-OWEN, Clerkto the Governors. ArivrRff, yd a Chyhoeddwvd p-qn Rirbd 'i" pi Swvddfa, 74 Heol V qwrf Pwllhel!, dvdd Mercher, Rhagfyr 20, 1916.