Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
8 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

AT EIN GOHEBWYR. I A.fùner erbyn P.)liLIT SADWRN y fan fee lot P iO arcbebion tbaliadau am Vr CTcOOBW n'w h«*ufnr, i'r GOBUCHWYLIWU, 74, High Street, Pwllheli. Poh goh^Maefch i'w cyfeirio- YB COOOaN OFFIOB, PWLLHBLI. 13vtill 'n rlda genym dderbyo gobeb- aetfcaa oddiwrb ohebwyr nr taterion lIeol o ddyddordeb cyhoeddns.

NODION A HANESION

NODION A HANESION. Lladrata Mil o Bunau o Nodau Punt. Cyhuddwyd clerc Ilythyrdy, o'r enw Norman Poole, yn Weston-Super-Mare, dydd S.)d,st-n, ar y cyhuddiad o ladrada mil o nudau punt. Gohiriwyd y prawf. Yfcmygu Mewn Gwaith Cyfarpar. Rhoddwyd mis o garchar gyda llafur caled i Florence Hall am ysmygu cigar- ettes mewn gwaith cyfarpar. Cyflawnwyd y troseid er rhybudd eglur, am fod y perygi yn fawr, ac am fod 4,000 o weith- wyr yn gweithio yn y lie. „ Eira a Llifogydd. Am ddyddiau yo olynol mise eira wedi bod yn disgyn yo drwm ar adegau yn Ne Cymru, gyda'r canlydiad o wneud masnachu bron yn anmhosibl. Mewn rhai Iloeedd achoswyd llifogydd mawrion a cholledion i amaethwyr. Merch yn Gweithio wrth yr Engan. Mae merch i 6f yn Bamburgh yn gweithio o foreu hyd nos wrth yr engan, yn heipu ei thad i wneud pedolau, &c. Y mae drwy hyn weii rhyddhau ei brawd i ymuno a'r fyddin, yr hwn er dechreu y rhyfel oedd yn awyddus i sicrhau rhywun I helpu ei dad, er mwyn iddo ymrestru. Llosgi Gwraig i Farwolaeth. Catwyd o hyd i gorph Ann Hartley, gweddw 76 mlwydd oed, yn Colne, wedi llosgi yn ddifrifol ar lawr y ty lie y trigai Ar y bwrdd yr oedd canwyllbren, a nifer o ddillad wedi llosgi. Credir i'w dill-ad gymeryd tAn wrth geisio diffodd y tin oedd ar y bwrdd. I Yr Aelodau Cymreig. Mewn perthynas a dewis aelodau Rhydd- frydol yo Nghymru, dywed y Cymro a'i I Celt n-Ceir anhawsder yn y dyfodol ynglyn a dewis ymgeiiswyr Rhyddfrydol yo y Senedd. Yr aelodau Cymreig a wrthwyneblr ydynt Mr E T. John, Mr Leweiyn Wiiiianis, K C., Mr Caradog Rees a Mr Ellis Davies. Bu yr olaf yn rhyw yefoogydd claiar i amryw o gyn- lluniau Lloyd George." Terfysgoedd yn Awstria. Cymeradd terfysgoedd ditrifol le mewn givahanot drefydd yn Awstria ddiwedd yr wythnos. Hawliai y bob! ychwaneg o fywyd. Gorymdeithid yn finteioedd gan waeddi, Yr ydym yn newynu," ac 4. Mae arnom eisieu heddwch. Ymosodwyd ar tawe o stopau, a chymerwyd y cyfan oedd ynd ynt ymaith. Galwyd y milwyr allan a dywedir i'r rhai hyny wrthod t inio, am yr ofnevit y saethid pcrthyoasau iddynt. Cybuddiad yn Erbyn Llytbyr-wraig Yn Wilesden, dydd Sadw n, cyhuddwyd Margaret Caston, 28 mlwydd oed, o lad- rata liythyrau. Dywedodd cuddwas fod y wag yn cael ei hameu ers amser, a ph n gymerwyd hi i'r ddalfa yr oedd meW" med iiant o lythyrau heb eu hagor. Cytadderoud ei heuogrwydd. VVredi i'r ynad dJeali e, bod yo wraig i nw:, ac fod g-inddi dri o blant b chain, canidtodd iddi fyned anan dan tetchniaeth o aop. i aros ei phrawt I Y Cadf iaog Owen Thomas N \s Wener, wrth siarad yn Pencae- oewvdd, cyteiriodd Mr Elliti Davies, A.S., at acbos y Cadf idog Owen Thomas, a dywedodd tod yn, arnlwg fod dylanwadau cryfion yn el erbyn mewn cylcb neiliduol. Gwnaeth v^asanaeth mawr i'r wlad a'r dey; nas. Yr oedd ete yn cynrychioli Ym.' neiildu ieth a chenediaetholdeb Cymru Dyiiii gael cydnabyddiaeth gyhofddus a theilwng; O'j waith/ a'i ddigoiledu -o'r costau yr ;»eth Iddynt Gwneir ymdrech i sicrhau hyn pan gyfei fydd y Senedd.

iLLWYDDIANT Y PRYDEINWYR YN FFRAINC

LLWYDDIANT Y PRYDEINWYR YN FFRAINC. I GYMERYD LLUAWS 0 GAROHARORION. I BUDDUGOLIAETH Y RWSIAID GER RIGA. I OYMERYD OANOEDD 0 GARCHARORION A GYNAU. ————— I ATEBIAD Y OYDBLEIDIAU I'R ARLYWYDD WILSON. I I 0 ODYDD I DOYDD. | Y mae y newyddion sydd yn dyfod i la* o Ffrainc a lleoedd ereil1 yn dangos yn eglur fod y rhyfel ar fin ail-ddechreu o ddifrif. Ymosododd ein nUlwyr yn Ffrainc ar ffordd y gelyn gyferbyn a Hulluch, a llwyddwyd i'w meddianu. Dywed y new- yddion o Paris fod y Germaniaid wedi gwneud ymgais aflwyddianus i'r gogledd o Rebecourt. Yn Beaumont Hamel cymerodd ein milwyr feddiant o ffosydd y gelyn, a chynierwyd 140 o garcharorion. Gwnaed rhuthr hetyd i'r gog edd o Loos, a sicrha- wyd nifer o garcharorion. Dinystriwyd amryw o amddiffynteydd y gelyn gyferbyn a Armentieres, gyda'r canlyniad o ladd Ilawer o'r Germaniaid. Yr oedd y cyfleg- rau yn brysur iawn ar yr Ancre, a bu tan- belenu trwm a dinystriol yn ymyl La Bassee ac Ypres. Yn ddiweddarach gwnaeth y Prydein- wyr ymosodiad arall i'r gogledd-ddwyrain o Beaumont Hamel, gan feddianu ffosydd y gslyn am dri chwarter milldir, a sicrhau amryw garcharorion, tra y gwnaed amryw ruthriadau llwyddianus mewn lleoedd eraill ar y ffrynt. Mae y Rwsiaid wedi dechreu ymosod ar 01 ysbaid o lpnyddwch, yr hyn a achoswyd gan y tywydd anffafriol. Buont yn dra llwyddianus yn Riga. Cymerwyd amryw o ffosydd oddiar y gelyn i'r gogledd o bentref Kalmtsein, ac ar ochr Llyn Babit. Llwyddwyd i sicrhau 16 o gyflegrau trym- ion, a gwneud 800 yn garcharorion. Y mae adroddiadau pellach yn dangos fod y Rwsiaid wedi parhau i wasgu ar y Germaniaid, a sicrhau ynys fechan ar y Dvina, a gorfodi y gelyn i ddianc. Sicr- hawyd hefyd saith o gyflegrau peirianol ac amryw garcharorion. Gwnaeth y Ger- maniaid ruthr ar y safleoedd gymeryd gan y Rwsiaid y dydd blaenorol, ond yn hollbl aflwyddianus. Bu eu colledion yn y rhuthr hwn- yn drwm iawn Y n mheliach yn mlaen gwnaeth y Rwsiaid ymosodiad arall, nes gorfodi y gelyn gilio yn ol am oddeutu miildir a haner, yn nghyfeiriad Llyo Babit. Er dechreu Ionawr mae y Rwsiaid wedi sicrhau yn y dirlogaeth yma 21 o gyflegrau trymion ao un-ar-ddeg o rai ysgeifn, a swm Inawr o gad-ddarpar- iadau. Yn Rumania llwyddodd y gelyn i gym- eryd meddiant o Focsaoi. Yn y frwydr hon hawlia y gelyn iddynt gymeryd dros bum' mil o garcharorion, gyda thri o gyflegrau, a deg o gyflegrau peirianol. Dywed y Rwsiaid iddynt gael eu gorfodi i gilio yn ol ar safleoedd newyddion ar y Sereth, a hawiiant iddynt gymeryd dros 500 o'r Gernianiaid yn garcharorion. Cymeredd ymladd le o gylch Kut. Ym- osodwyd gan fyddin toiliaidd, a llwydd- asant i gymeryd ffosydd am fil o latheni. SiCrhawyd 155 o'r Tyrciaid yn garcharor- ion. Bu colledion y gelyn yn drwm. Bu llwyddiant hefyd ar ein hymosodiad yn yr Aifft. Cymerwyd safleoedd crynon oddi- at y gelyo, a gwnaed 1,600 o'r Tyrciaid yn garcharorion. GORCHFYGIAD YN ANMHOSIBL. 11 YR ADEG MAE RHYFEL YN WELL I NA HEDDWCH. I Y PRIF WEINIDOG YN HYDERUS. Vn nghyfarfod mawr y Guild Hall, mewn cysylltiad a'r Brnthyciad Rhyfel newydd, dywedodd Mr Lloyd George fod ar bawb angen am heddwch, ond pan y cawn ef rhaid iddo fod yr- heddwch gwir- ioneddol. Yr oedd y Galluo^dd Cydbleid- iol wedi dyfod i'r tin p^uderfyniad Yr ydym yn gwybod yn dda beth y mae rhyfel yn ei olygu, ac yn arbenig beth y mae y rhyfel hwn yn olygu mewn dioddef, mewn beicbiau, mewn dychrynfeydd, y maeut er kyny wedi pendet fynu fod rhyfel yn well na heddwch am b is reolaeth Ewrop dan iau Prwsia Yr ydym wedi gwneud hyny yn eglur yo ein hatebiad i G,ermani. Yr ydym wedi ei wneud yn gliriach fyth yn ein hatebiad i'r Unol- Dalaethau. Yr oedd ein milwyr a'n morwyr wedi gwneud gwneud gorchestion. Y flwydd- yn hon bydd ein byddinoedd yn twy cadarn nag erioed yn mhob ystyr. Bydd i fenthyciad mawr helpu a sicrhau buddugoliaeth. Bydd i fenthyciad mawr fyrhau y rhyfel. Helpa i achub bywydau, helpa i achub yr Ymerodraeth Brydeinig, helpa i achub Ewrop, h.elpa i achub dyn JI- iaeth. Dywedodd y Prif Weinidog ei fod newydd ddychwelyd o Gyngor Rhyfel yn Rhufain, o'r pedwar Gallu mawr, ar ys- gwyddau pa rai y gorwedd y baich trymat o gario y rhyfel dychrynllyd hwn yn mlaen. 14 Ymwahanasom," meddai, 44 gan deimlo yn fwy ffyddiog nag erioed: Teimlai pawb os oadd buddugoliaeth yn anhawdd, fod gorchfygiad yn anmhosibl." MR. T. P. O'CONNOR A'R CYNGOR RHYFEL YN RHUFAIN. Dywed Mr T. P. O'Connor, am y Cyngor Rhyfel yn Rhufaia, ei fod yn ei ystyried yn un o'r cyfarfyddiadau mwyaf pwysig a gymerodd le er dechreu y rhyfel. Nid oedd ete wedi clywed ond ychydig o hanes mewnol y gynhadledd, ond yr oedd wedi clywed rhywbeth, ac yr oedd yn dyfalu mwy. Nid oedd efe yn amheu fod pawb yn Germani, o'r Caiser i lawr, yn sylweddoli mai po hwyaf yr aiff y rhyfel yo mlaen, mae gwaethaf yn y byd y bydd Germani yn y presenol acyn y dyfodol. ATEBIAD Y CYDBLEIDIAU I'R AR- LYWYDD WILSON. Anfonwyd atebiad y Cydbleidiau i gais Arlywydd yr Unol Dalaethau, am iddynt nodi yr amodau a r y rhai y byddem barod i heddwch, i'r Llysgenhadwr American- aidd yn Mharis, gan M. Briand, ddydd Mercher. Y mae yr atebiad yn cynwys rhestr faith o d oseddau Germani. Dywed yr atebiad tod y Cydbleidiau yn bwriadu cario y rdyfelyn mlaen hyd nes y ceir yr amodau a ganlyn :—Adfer Belgium, Ser- bia, a Montenegro, gan dalu iawn dyled- us iddynt. I rod 1 r geiyn guio yn 01 or crtogaetnau a oresgynwyd yn Ffrainc, Rwsia a Ru- mania, gan wneuthur iawn teilwng. Ad-drefnu Ewrop, gan ddiogelu i bob cenedl gyfartal hawl i ddatblygu eu masnach Ad-drefnu y tiriogaethau a gymeryd gynt trwy orthrech oddiar y Cydbleidiau. Rhyddhau yr Italiaid a'r Rumaniaid oddiwrth iau Tramoraidd. Rhyddhau y cenedloedd sydd yn awr yn gorwedd dan iau ortbrymus y Twrc, ac ailtudio o Ewrop Ymerodraeth Twrci. SUDDO LLONGAU RHYFEL. I Hysbysodd y Morlys, ddydd Iau, fod yr H.M. Cornwallis" (Capten A. P. Davidson, D.S.O.), wedi cael ei suddo gan fad-tanforawl o eiddo'r gelyn, yri Mor y Canoldir, ddydd Mawrth., Achubr wyd y capten a'r ho.H swyddogion, ond y mae tri ar ddeg o'r dwylaw ar goll. Otnir eu bod wedi eu Uadd gan y ffrwyd- riad. Yr oedd yn llong 14,000 o dunelli, adeiladwyd hi ar y Dafwys, ya Blackwell. Cafodd ei chwblhau yn y flwyddyn 1904. Maintioli ei gynau oedd fel y canlynl:- 4 gwn deuddeg modfedd, 12 o rai chwe modtedd, 10 o 12 'pounders,' yoghyda 4 'tub-torpedo.' Costiodd i'w hadailadu, .^oso^oap. Rhif y criw,—750. Hefyd suddwyd yr 4 H. M. Seaplane carrier Ben. my-Ghee,' ym mhorthiadd Castellorizo Asia Leiaf, lonawrr i ieg. Cafodd un swyddog a phedwar o ddynion, eu clwyfo. iGOBEITHION SIOMEDIG. Y mae siomedigaeth y werin German- aidd mor drwm, am fod y cynyg o hedd- wch yn debyg o syrthio i lawr, fel maent yn chwilio yn eu mysg eu hunain ar bwy i ddial. Yn y "Vorwarts" dywedir fod yna o hyd yn Germani bobl nad ydynt yn deall y symudiadau politicaidd, neu ynte eu bod yn cau eu llygaid i'r ffeithiau sydd o'u blaen. Pwy ydynt yrhai sydd yn gyfrifol am y rhytel ? Ni byddai yn orch- wyl anhawdd perswadio i guro y rhai sydd gartref, ond nid oes neb a dim cydwybod ganddo feiddiai gymeryd mantais ar y cyfleusdra.

Y Tribynlys Sirol I

[ Y Tribynlys Sirol. I Cynhaliwyd dydd Gwener, yn Pwllheli Yr oedd yn biesen < :—Mri. J. E. Greaves (Cadeirydd), G. H. Roberts; J. W. Hughes; T. Griffiths; Dr. O. Wynne Griffith; Mr. Llew Davies (Clerc); Lieut, C. Davies (Cynrychlolydd Milwrol); W. E. Williams (Cynrychiolydd Amaeth- yddol.) I ACHOSION CIGYDDION. I Ymddangosai Mr. Hugh Pritchard ar ran dau o gigyddion ieuanc, o'r dref, set Griffith Roberts, Maes Meat Stores, 21 mlwydd oed, ac R W. Roberts, 18, Pen- Ian Street, 23 mhvydd oed. Dywedai Mr. Pritchard, eu bod wedi hysbysebu yn yr holl newyddiaduron, ac wedi methu cael neb yn lie yr apelyddion. Yr oedd brawd y blaenaf yn y rhyfel, a brawd yr olaf mewn ariandy yn Llundain, ac i ymuno a'r fyddin yr wythnos ddilynol. Caniata- wyd dau fis yn agored i'r olaf, ond gwrth- odwyd y blaenaf, gydag anogaeth i'r awdurdodau beidio ei alw i fyny hyd Ionawr jiain. I GWRTHOD DAU GAIS. I Ymddangosai Mr. Pritchaid, yn mhell- ach ar ran Mr. Parry, White HaU Hotel, yn gwneyd cais am esgusodiad i Harry Russell, "Gyriedydd Modur." Hefyd ar ran Henry Jones, 37 Lleyn Street, "Hotel Porter," am resymau teuluaidd. Gwrth- odwyd y ddau, ond nid ynt i'w galw hyd Ionawr 31. I TRI BKAWO YN Y FYDDIN. I Ymddangosai Mr. George Pugh Jones, Cyfreithiwr. ar ran Mrs. Griffiths, Gaol Street, Pwllheli, yn gwneyd eais am es- tyniad esgusodiad i'w mab, John Griffith, 20 mlwydd oed, sydd yn gweithio yn Liverpool Eglurai Mr. G. P. Jones, fod trt mab i Mrs. Griffiths, eisoes yn y fyddin. Yr oedd ei phriod yn ddall, ar mab yn anfon o 15S. i ip. yr wythnos i'w cynorthwyo i fyw. Dywedai Lieut. Davies fod y tam yn awr yn derbyn ip. 10c. o'r fyddin, ar gyfer ei thri mab, a phe yr ym- unai yr apelydd y buasai yn cael rhagor. Gwrthodwyd y cais, i'w alw Ionawr 31-. MEDDYGON YN GWAHANIAETHU. I I. Apeliai dyn ieuanc 25 mlwydd oed, yh desgrifio ei hun fel 'Amaethwr ac Ysgol- feistr,' am esgusodiad. Yr oedd y Llys wedi gwrthod esgusodiad, a gofynai am iddynt ei ail ystyried. Eglurai Lieut Davies, fod yr achos yo un dyrus iawn, ac yn achos ac yr oedd y meddygon yn gwahaniaethu yn fawr yn ei gylch. Bu i feddyg lleol ei wrthod i'r fyddin am res- ymau iechydol. Yn ddiweddarach aeth i Wrexham, a bu i'r Bwrdd Meddygdl yno ei roddi yn y dosbarth cyntaf. Ar ol hyny bu i feddyg lleol arall ei archwylio a rhoddi tystysgrif fod ei galon wedi ei amharu gan glefyd crydcymalau, a'i fod yn anghymwys i'r fyddin. Yr oedd et wedi gweled adroddiad y Bwrdd Meddyiz- ol ac yr oedd y cyfryw wedi rhoddi sylw arbenig i'r galon, am fod yr apelydd wedi dweyd ei fod yn dioddef gan effaith y crydcymalau, ac yr oeddynt o'r farn nad oedd dim allan o'i le ar y galon. Gan fod y meddygon yn gwahaniaethu cymaint, cymhellai hwy i'w anfon i'w archwylio gan y Bwrdd Meddygol Apeliadol yn Llundam. Mr. Huhes, A ydych yn amheu dyfarniad y Bwrdd Meddygol yo Wrexham ? Mr. Davies,-O nag ydwyf, ond y mae y Meddygon lleol yn dlJeddol iawn i ffafrio y dyuion, ac i roddi y fan- tais o bob pwynt amheus iddynt. Y Cad- eirydd,-A yw yr Apelydd yn bresenol ? Mr Davies, Lianiestyn,-Rwyn, ofni ei fod wedi cael puncture yn ei feisicl Syr, ar y ffordd. (Chwerthin.) Y Cadeirydd,- Pam yr ydych yn tybio hynny ? Mr. Davies,-Y mae y ffordd yn ddrwg iawn a gwn ei fod» wedi cyhwyn. Gwrthodwyd y cais. GWR ANHBBGOR. Ymddangosai Mr. O. Robyns Owen, ar ran Rowland Jones, Tynllan, Llaniestyn, 40 mlwydd oed. Yr oedd wedi bod yn Wrexham, ac tvedi ei roddi yn nosbarth 82. Eglurai yn ei apel ei fod yn dal y swydd o Is-bostfeistr; Amaethwr; Clochydd; Torwr beddau, &c. Mr Griffiths,-Vdi o yo dat i gyflawni yr holl swyddi pwysig yma y hyd ? Mr. Owenr— 0 ydyw. Mr. Hughes,-Ar ba nn o'r swyddi y rhvdd fwyat b bwys, tori beddau ynte beth ? (Chwerthin.) Lieut. Davies, —Er amled yw dyledswyddau yr apelydd rwyf yn deall ei tod yn gwastraffu gryn gwrs o'i amser. Dylaii gynorthwyo y ffermwyr yn yr ardaloedd. Mr Owen,- Y mae y dyn yn llawn gwaith, ond y mae yn ddig-on b-oddloii i roddi rhai o'r swyddi i fyny, er rhoi ei amser ar y tir. Lieut. Dauies, —Dyw pobl ddim yn marw bob dydd yo Llaniestyn, mwy na rhywle arall. J Mr. Pritchard,-Na nid ydynt yn marw ond lunwaith yno. (Chwerthin ) Ategai Mr. Owen, fod yr Apelydd yn ddigon boddlon i wneud ei preu 1 gynorthwyo yn y ffermydd cylchynol. Lieut. DAvies,- Dyna yr oil sydd arnom eisiau, ni ofynwn iddo, roddi yr ua o'r swyddi i, fynny. Es- gusodiad amodoi. t1- r

No title

I Penodwyd Mr. Lewis Davies, Siop y I Gloch, Btaenau Ffestiniog, yn gynrychiol- ydd amaethyddot i Lys Apel Meiriopydd.

IColofn Sweli

—— Colofn Sweli. Y cynyrchion ar gyfer y golofn hon i'w hanfon i CYBI, CHWILOG I FID Y FODRWY AUR. Tr byd hwnw yr aeth Miss Helen Davies, Cae'r Tyddyn. Pen Cae N. wvdd, a'r Is-Gapten R. B. Roberts, R,N.R., Isfryn, Pwllheli Uchelwaed draidd ei chafen, Ac awen bS gain, ei bdn 0 rinoedd aur, rhiain ddoeth, Y dda, arddun, ddiweirddoeth Duw I wyd arddeled o'i lys, Låo arfoll Helen eurtys. Fr ddau ddyn, ar ddiwedd oes,— Y nef wen yn haf einioes. CVBt. Faint gyfansoddodd ein Henorion a'n heirdd yn ofer, yn yr ystyr o fod eu gwaith yn anghyhceddedig ac angof, mae'n anodd gwybod ond gwyddis fod mesur hetaeth, a pheth teilwng o argraff, heb tod felly. Gresyn hyny, ar gyfrif y gwaith, ac hefyd, oblegid ein 'gwiad- garwch" honiadol. Diehon na bydd y tipynan hyn y naill ffordd na'r Itall ond mae rhyw swyn diddan mewn dayn i'r go!eu y pethau cudd. Y fath swyn sydd i'r plentyn mewn agor ei 41 Gadw-mi-gei!" Dau englyn na fu mewn print yw'r dilynol, o waith y bardd cywt-Ain Ieuan Eifion. | GARN BENTYRCH. Garn BentyrCh tal y dyrcha,-ac arni Rhyw glogyrnog gopa; Liaweroedd o diroedd da, Y gadarn foel, gysgoda. Ei phen sy'n He hoff itini.e welir Ardaloedd llawn tlysnt; I nychwr ddel tsin orhi, 'Does burach na'i hiachach hi. Digon prin, hwyrach, y buasai Dewi Wyo. y prifardd Qymreig, yn foddlon gweled ei enw wrth y rhigwm doaiol hwn i c, WMFFRA BEUDY YCHAIN," lie ar dir y Gaerwen, cartref y bardd Wmffra Beudy'r Ychaio Sy'n gwneuthur uwd bob nos Ac hefo'i biser budr Yn cario dw'r o'r ffos Ac ami benbwl ynddo, A llawer byd o flew, Ac 'chydig bach o rynion I wneud yr uwd yn dew Pwy-heblaw Wmffra "tly,siai lawer am yr I I uwd" ofnadwy hwn ? Ydyw, mae Wil Datydd yn parhau gyda'i Oriel Enwogion Byw. Y MEDDYG E. SHELTON JONES. Ein Shelton union, ddihoniad,-a dyn Fel ei dad; mwyn deimiad Dieilydd Feddyg dwywlad Gwr di lol; gariad ei wlad. Y MEDDYG R. JONES-EVANS. I'r Cyn-Faer, y canaf hwy—na llinell, Anwyl wr caradwy Y-,mwyn gyfaill mewn gofwv.- Yn debyg i'r Meddyg mwy. Y MEDDYG O. WYNNE GRIFFITH. (It Ðoctor Mela ") Ag wyneb megis G wan wyn,—ein salwch Dry yn solo draswyn Ac tm Fill bach di-ichwyn, P, y'n debyg i'r Meddyg mwyn ? Y MEDDVG S. W. GRIFFITH. Doctor y GwynhYD.") A 1 Aqua rhad, cywir wrt—ac anwyl Genym, yw'r Physigwr; I diawd, dan faich dyledwr, Hygared ef, ddyngar dwr. WIL DApyvi). -0-

OynyRiad Hael can Qwmnl Llinell y Cambria 1

OynyRiad Hael can Qwmnl Llinell y Cambria 1. Y mae Cwmni Llinell y ,Cambrian yn barod i dderbyn ceisiadau oddiwrth y cyhoedd ynglvn a gosod rhanau o dir perthynol iddynt ar v Llinell or mwyn datblygu cynyrch garddwriaeth. ByJd y cynygiad hwn yn ddiau yn werthiiwr wrth ystyried drudaniaeth cynyrch gardd yn bresenol. ac yn fantais i'r wlad ac t'r person unigol bwrcaau y rhanau hyn o dir a gynygir. Yr holl geisiadau i'w cyfeirio i Mr S. Williamson, Vsgrifenydd a Phrif Oruchwyliwr y Cwmni, Croesoswallt.

Advertising

TO DEAF PEOPLE. "FRKNCHOKLENK."tbMtn?es were »uppof>ed to br u curable have, beeu pormatently otal-ed by thin New KemMly This Wonderful Prep^raltot* goes direct to the actual neat of the troisbia. &!Ail One Box is ample to eftctually cure any ordinary case M > 8 ROWE, of Portlaod-crescent, Leeds, says.- "The 'Urltsne,' has completely eared me after twelve years suffering." Many other equally good rejvrts, Try,itic B,,x to.lay. It only COItsts. td. and there is nothing better at any price. Address: "ORLKNE" Co., 10 SOUTH VIEW WA%UM ST., DARTFFORO, FEAT.