Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 4 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

,¡.t.t.Q>8.8. •»X^*V-»»XVkX*X%%X>'Vv»V»>^ »X>»X*^V*XN Shop  Pwllheli. ? i? C?tY 6 ? ? S??f 111? ?) 1)  iL ww miL JtJ??JtiL?  j t ?jt f?*)r?*w*t'*tkT*?t Stoc Newydd ar gyfer "SPRING tO uUu II! u W j ud d?? js?jyJt<[!JL )DJrjL?iJ? ur  :■' ■ ■ ■ = -< = ,w •^T" 3.. a Carpets, Hearthrugs, m ats, Matting, Fire Screens, Wicker and Cane Chairs. PERAMBULATORS, BABY FOLDERS, a GO-CARTS, YN Y DULL DIWEDDARAF, AM BRISIAU EHESYMOL.   hwn fe Wrth brynu yn y MASNACHDY hwn fe ? 1r 4 • • iSfw?  Arbedwch 8y Bunt   ? -? ?.?? ?F BNtti?t ? ? M!  AR Y PRISIAU PRESENOL. ( Mae genym y Stoc fwyaf a'r dewis goreu yn Nghymru mewn Dinner and Tea Sets, Toilet and Trinket Set, Llestri Pridd o bob math, Ornaments, Vases, &c. ¡ .GRIFFITH JONES & Co., COMPLETE HOUSE FURNISHERS, a PWLLHELI. ■ ,-f1"" • ■■ ■. —

VXvXvXXXVXkVVkXVVvVhti Nodion Amaethyddol

.»V^Xv*Xv^X>^X»^X*^V^%X\kVVk*X^V»«V»*vV»,«h.'ti> Nodion Amaethyddol. Cwrteithialt. — Os hydd ffa mwvr vn methu cael c\fienwad •• ys^rif-rner,—?») Parthed sulphate o ammoni i at v Sulph t. of Ammonia Advisory Comm'Uee. *4. Horse Ferry Road, We^iminst ■?>■ Loti .i. (2) Am restyr o enwau m-saach vyr !re-, i super-phosphate a calch, -,t y P -d« I, uction Department (Supplies) 78, Vict ria Street, London Gellir cael cvflenwad o basig -;Iag, t -w fasnachwyr lleol. Yn -mviI gellt cael t ,i1 ystabl >ddivvrth wers I oedd v Fyddin. Ysgrifeier at y SwydJo L'yw ddol. | GWEItflDOGION AMAETHYDDOL—Cvh- i oeddwyd archeb Errill IÓeg, 19 7 yo u chymyn pawb sydd yn c;dw gweinidoir<»n amaethyddol uwchlaw 16 mlwydd oed, i aafon at Ysgrifenydd Pwyllgor Amaeth- yddol Gweioyddol y Sir rybudd ysgrifen- edig o fewn pedair awr ar hugain ar ol terfyoiad gvvasanaeth uarhyw weinid >g gan nodi ei enw, natur ei wananaeth, ei wasanaeth, ei gyfeiriad tra yn y gwassn- aeth, ac enw a chyfeiriad y meistr newydd (os yn wybyddus). Bydd meistr a esgeui- usa wneyd hyn, neu rydd hyf-bysrwydd gau, yn euog o drosedd. Fe gynnwys yr Archeb rai yn gweithio mewn gerddi a gwinllanodd. Chvvystrellu Tatws—Trefnodd Bwr Jd Amaethyddiaeth i chwystrellu tabs garddwr a rhao ddalwyr. Mae chwyst- reUu yn cadw y clwyf draw ac yn ychwan- egu at swm y crcp. Vsgrifener at y I Pwyllgor Amaethyddol Sirol, am fanylion. Coel r AMAETrriWr? Darparwyd c) fl- eusderau i amaethwyr i gael menthygarian drwy y Banciau at brynu hadyd, a cwrt- I aith, i'w ad-dalu o fewn 9 mis, gyda 5 y cant o log. Gwneler cais at y Pwyllgor Amaethyddol Sirol. I

Advertising

I DEAF PEOPLE. DEAFNESS AND NOISES IN THE HEAD cat* now be moat certainly cured by the newly dis- covered" French Orlene." This new remedy gt 00 right to the actual seat of the trouble, and effects a complete and lasting cure is a few days. One box is amp'e to cure any ordinary case, and has given almost immediate relief in hundreds of cases which had been considered "hopeless. Mr D. Borthwick, of Dalbeattie, N B. writes Your new remedy, which 1 received from y..n some time ago, HAS COMPLETELY CUBED J Y HEARING, AFTER MORE THAN TWENTY YEARS' DEAFNESS. I will be pleased to recom- Hiend it to all my friends. Scores of other equally good reports. T'y one box to day. which can b« forwarded securely packed and post paid to any add ess, up u the. receipt of postal or money order fo" 2/9. Thee is nothing better at any price. 1!1 y Address "ORLENE" CO., H. T. RICHARDS, WATLING STREET, DARTFORD, KENT, ENG Piease mention this p-per. Mole Trappers. Rabbit Salesmen. REMEMBER Nelson's si,nal, En,- land expects." Your way of helping is to get some of the golden Sovereigns ba. k from America, by sending your Skins to ALFRED SKINNER, 18 Cowcro88 Street, London f C. Who will pay you the highest price, and not skin you. Dont wait for Pr ce List, send your Skins. Money by return. GLENVYL HOUSE SCHOOL, :• 18, WEST END PARADE, | 11 F»WLI.IIi:i.I.J ? ——  Boarding & Day School for Cirls. < S Principal Miss Pkbntice. { The next Term will, begin towards the end of January. ]' 1; Prospectus on application. r r:fØ$V¡;J.