Teitl Casgliad: Udgorn

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Nid yw statws neu berchnogaeth hawlfraint yr adnodd hwn yn hysbys.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 4
Full Screen
6 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

i" » t wwrwrr:mi iwumhhi^ ":J:I ,i. f,jj d U ØI I r?» 1.)i{.j1 ,;ip; {;{ A DMrcaa f™y o AMydon n1'r na G'feawjn aril 7 Eicli Areaau yo Ullig d'ch Gwared. ■ f ——————————— g Ci???'r ? e?h co?h ,.pob ??.t??"?? n O f N, V,"i?ll dd'.??n ) RP :11 a nr.jet.h.J1. (uric acid) 1 acho-i ddywed hanes. -4aBi.il. Etch ar-?r,an yn nnh t. w.r<*d: {;we)thiantbwyd?v? & ? ?.?? _? ??? ?' n >s i d da. a il j jt' ph vd bvnnas nai ?yd\ cymmalwst (gout), clunwst (scia- hea), a'r neuralgia, a diwedd ar t. y cwbi fydd, drwy luddias gwaith naturiol yr aNnau, achosi y mar. t??   *? *? wol glefyd mor adnabyddua dan yr onw Bright's disease. Perygl mawr gwenwyn yr writ acid bledren. (Ni weithreda ar y coluddion). ydyw, ei fod yn magu nerth mor raddol, Mae y PELEKI DOAN hyn yn toddi ac yn mor ddistaw, fel ar y cyntaf ni sylwir arno, symud ymaith bob ormodedd 0 surni a phan y gwelir ac y teimlir arwyddion mor troethol (excess of itric (icid); yn glanhau ddiamheuol a phoen ya y cefn a'r annhref- yr arenau a'r sianeli dwfr yn lliniaru y aau dyfrol, gellir sicrhau fod y drwg fflameg (-inflamviation) ac yn iachau yr eisioe8 wedi gafaelyd yn gadarn yn y arenau. Mac PJILENI DOAN wadi bod dioddefydd; felly, pryd bynnag y bydd weh mewn ymarteriad am yn agos i 75 o flynydd- allan o hwyl, rhoddwch gynorthwy i'ch oedd, ac y maent yn berffaith ddiogal i'w arenau drwy gymeryd PEI.ENI ARENAU cyxueryd gan y naill ryw fsl y llall, a chan CEFNBOEN DOAN '(Doan's Backache Kidney bob oedran, oblegid gwneir hwynt g wreidd- Pills), y feddyginiaeth y gellir ymddiried iau pur a llysiau, ac ni ymyrant ig ynddi at bob anhwylder yn yr arenau a'r uurhyw organ arall o'r corph. iSl Doans'Till YR UNIG Doans ^WCH Doan:5 DI-DWVLL. BacA-c7che ?? ? ???????? ?AX?O???V L? MQM ?r?.m2/9yb!wch;6blwch .11 Stores am 2/9 Ý blwc j 6blweh 1 ?3yA?C? /?* ??E- ??? ?'?'? yn rhydd drwy y /?( L.?\ V -iji"'■■■■——A Jl JllC^ s.   ?%? "yn syth oe??ii;vrtli FosTER ''o.'8'l???IlFi Street, Oxford SI.rect, Lotidoti, W.

Meddwl ei fod dros yr Oed II MilwroL

Meddwl ei fod dros yr Oed II MilwroL Tori odd cwestiwn pwysig yn Bii kenhead, d) dd lau. yn actios William Vliley, deintydd, yr hwn a gyhud'iid o fod yn absenolwr o'r fyild»n heb ganiatad. Dywedodd LiHtnoant Lister fod y carcharor WPd j rhoddi ei oed fel 40 mlwyld j o»i iii «»d» ddf Cofre-trr«d Cenedl- s 11 nil i *♦ j 5, ac er nad oedd ganddo (!ivy ;«!e i t'sdiad ftaolodd ag tot#.I. v I. u Id \n ei alw i fynv yn d wnlil f (iaiiu-yd ef yn y I dendf yr oend yi hg I ed fw a w i fyny. Gnfyn- odd fiteuHi t I i-tcr am iMflynt dd»-li«»'n « rwm H'r (Iyo. am ei fod Mi f^rirtd I >11 aliseimli ei bun o'r fJ ¡d n. åt -,inwI,y ti ) 101) g.)I..¡. iaet'i. 1 »yue i-ii e ic ?ar>»rei fod yn 41 iiilwy' d a 7 nilwydd e i a g. fyimi ai nid tlt'dd h.vlI )n d¿í01i i'w e>sv;its < j s \we lo»td .L ínbn- am S i t**i ei f"d dan 41 oil^ vdd \n Midi tin, lyttj ac fely yr odd vn g fiit' I i v jKs-inaethu < ywed- odd y ha "f (WI,j ulndl yd- oedd ri f"d pin gyilif^dditdd 41 njlwy d yu rbvdd, ac nid oedd weli t j :HgyhOtd,H f't., ei fod o -oedran mi!r 1 Dir^v vvd ^f i 60s, a t vrtS^lwyddw} i ef i os- ordd.

Dirwy o 300p

Dirwy o 300p. Dydd lau diweddaf, yn Wis- Viech, dirwywyd George Tansley i 300p am werthu hadyd pytatws am bris uwch na'r pris gosodedig. I .0

I IBoadiad MilwrI

Boadiad Milwr. Dydd Mercher daethpwyd o hyd i gorff Private Frank Bradbury, yr hwn oedd ar goll er y Sad wrii hlaen- orol, yn ll>n JRhiwlas, Mewn trengholiad gynbaliwyd yn Bala, dywedwyd fod y traucedig yn hoff o ymdreclii, er nas 'galiai nofio. Yr oedd yu hriud g-yda dii,ti o blant. ibeithtitrn Boddi yn ddamwein- iol tra'n ymdrochi.

I Ymladd ir Terfyn

I Ymladd i'r Terfyn. Wrth sylwi ar atebiad Germani i'r Pab, dywed y Seneddwr Lewis, .'r Unol Daleithau Y mae yr t "tiol Daleithau yn y rbyfel, a bydd felly hyd y terfyn Yr ydym yn sefvll tu cefn i'ii cy oeddiad o K-yfel drwy ymdrochi on a darpar- iadau o ddifrif. Kis ga-lwn weled fod heddwch yn y g .>l"v hyd nes y ydd Llywodraeth 

Advertising

i t! psaai iipii rap! p niTOStlllk" m  III' HA S ¡¡ B L III j WELLHA  !i BESWCH ac ANWYD fo 111¡lt ??K/p/'???wy gyda phlmd. II Pote1i 1/3 a I ¡ GAN OLL FFERYLIAVYR A GROSEH^ Bl I — CIMO-BANE —. THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Blackbeet-les and all Insects. NON-POISONOUS. Sold by Chemists. Price 3d., 6d. & 1/- Postage Id. a. W. Harrison, Chemist, Readings Agent for Fwllbeli:—J. BALDWIN JONES, 56. High Street. I SIMPLE CURE FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rarely has so much interest ever been aroused all that caused by the discovery of a wonder- fully simple cure for Deafness and Head Noises. It has proved so remarkable successful even in the worst forms o chronic Deafness, that the Discoverer will, for a short time, gladly send it on 10 days' free trial to any sufferer who n.Motions this paper. Write to-day (a p sfceard wil) do) and secure the free trial before this offer iR withdrawi). Address Elmer Shirley (Room 563), 6, 'Jreat James Street, Bedford Row, London, W.C. Sanalak, Ltd. ? tS MM'Ha BE!.TS B!d HaRKEM ? ??? ?Sa B)FU3CATED R)VETS. ????t??f B? cri'.e Rivets, and bend back EOTSPv'' j0*A* zTL. tafc prongs Neat and strong. Of all local Iron. mong"rs, or send I/' fo r 11 c)x (,tssorteti ) to- a'' '°Ga' 'ron" DENTAL SURGERY. I W. G. G. WILLIAMS, 1, BAY VIEW TERRACE:, NEW STREET, PWLLHELI. Tynu Danedd yn Ddiboen. DANEDD NEWYDD, &c. DAILY ATTENDANCE. Hours—9 a.m. to 8 p.m. LADIES BLANCTIAP-,I);s APIOL and STEEL PILLS Are unrivalled for all Irregularities, &c., they speedily afford relief and never fail to alleviate all sufferi ng. BLANCHARD'S are the Best of allPHl s for Woman." I/ll per box, of all Chemists, or poat free from I LESLIE MARTYN, Ltd., 34, Dalston Laue. LONDON I Cambrian Hail ways. s ???"?? db?iJyL? iisL"'J?I'T?J? LeQ ?iIri ? s-? c? .IJ??dLi iJ& LT??T?r??iifi:îi;:ij; -L1 Ll..À GWNEIR POB MATH 0 ARG-RAFFWAITH IJI ii iniinii 111 YN RHAD A DESTLUS YN Swyddfa'r UDGOBN. i Rhoddir sylw arbenig i bob archeb a ymddiriedir i'n gofal, a gwneir y gwaith yn lan a dioed. National Fund for Welsh Troops. To provide additional comforts for Welsh Regiments at home and abroad. President-LADY PLYMOUTH. Chairman of Committee— MRS. LLOYD GEORGE. To Mrs. Lloyd George, 11, Downing Street, London, S. W. I beg to enclose £ s. d. as a donation to The National Fund for Welsh Troops. Name Address p a.a KILL THAT INSECT, TOMMY send 3ttir pals "out yonder" some, tins of HARRISON'S NURSERY POMADE —they'll be very acceptable. When you have'nt time tl) welsh there's a big chance you'll have "companions." A little HARRISON'S POM- ADE KILLS E VER Y IN-i KQT on hair and body Insist on having HARRISON'S POMADE. "Tins of Comfort" at 4d. and 9d. Sold by all Chemists-or by post from HARRISON, Chemist, Reading. Agent f .r Pwllheli: R. 0. GRIFFITH, Cheinist, High Street. mr EVERY WOMAN OHOULD send 2 Stamps for our 32 page Illu&- 0 trat? I Book conta uing valuable information how all Irreguiaritiesand Suppressions may be entirely avoided or removed. P. Blanchard, Claremont House, Dalston TsLua London* — MI nn——IMINII<»iiii II IN «II i Hi mi iHiii i" in niiiir »HMI» You can restore its orianlai wior | Don't easily and natmally by U3jll' | ?"* H"ARR'SO?S Dye H-,r R E S TO R RE Color a;r It. Gvir« eV Quite HARMLESS and ) RATR., MJCS, MOLES, COCKROACHES Jt and BEETLES greedily eat Harrison's "Reliti' B-t Poison. Cats and dogs will not tocch Vermin dry up and leave no smell. Prices 28. 3d., and 3s. 8d., Postage fld.-G,W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists. Agent for Pwllheli:— J. BALDWIN JONES, Chemist, 56, Bgh Struet Free Gift to Ladies. FOR A FEW WEEKS ONLY we are giving away a 2/9 Packt of our famous Health Corrective Powders a guaranteed remedy tor all derange- ments of the system. They afford relief in a tew hours and their regutar use will promote and maintain a sound healthy condition of the system. Try them at our expense. Send 2 stamps to cover postage. Address—The Man- ageress, io6, Liverpool Road, Islington, London. Beware of imitations. BVDD RIOHARD EVANSI, MEDDYG ESGYKN (Bo .e Setter), ADFERLE, PWLLHELI, yn ymweled a.'r lleoedd canlyuol ya wythnosol: Dydd lau- MARKET VAffiTS, LLANGEFNI. Dydd ffwener- SPOR SA0N HOTEL, PORTMADOC 3 ) Dydd Sa,awrn— EMU TEMPERANCE, 2, PALACE STREET, CAKRNARFQN (yu ymyl y Farshaad). Oil at y Gewynau i Ddyuion ac Anifeiliaid] Pris Is. I ic. a 2s. 6c. y botel, gyda'r Pot :3c] ychwaneg. COUNTY SCHOOL, I PWLLHELI. The Staff:— Headmaster: Mr D. H, WILLIAMS, M A Senior Mistress Miss MURIEL PRICE B.A., Wales. Miss HANNAH ANTHONY, B.A., WALKS, Miss E. M. MORGAN, B.A., London. Miss SURTEES, "B.Sc.' Mr. ALEXANDER PARRY, B.A Wales. Miss K. McKEVITT ROBERTS, A.R.C.M. Pupils are prepared for the various public Exa mi nations, including the Weish and London Matricu ation Ex. aminations, and jfor Entrance Scholar- ships at the University Colleges. Next Term begins Tuesday. Sept ember j. i th. TUITION FEE, S4 10s. per Annum. O. ROBYNS-OWBN, Clerkto the Governors. 'I rgr ffwyd a CHyhoeddwyd w Richd. Ioi,em 74 Heol Fawr, PwUbeH, dydd Mercher, Hydref 3, 191 f