Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
No title

Dydd Calan, fel arfer'yr oedd Dolgellau yn gyrchfan po bloedd lawer i fwynliau yr Eisteddfod. Credwn ei bod yr Eisteddfod Leolhynaf yn Nghymru, ddoe cynhaliwyd y 40fed. ganwycl hi lonawr laf, 1875, gyda dau gyfarfcd, un am2 o'r gloch, a. Chyn- gherdd yn yr hwyr, ac er hyny mae wedi ei chynal yn ddifwlch bob dydd Calan. Yn i ystod )' dydd ddoe cafwyd. cyfarfodydd rhagorol. Beirniaid y Gerddoriaeth yd- oedd Prof- Dan Price, Llundain, a Mr. A. Tiffany, Hucldersfteld, gwaith yr hwn yn fwya f arbenig oedd beirniadu y Brass jI Bands. Y Beirniad yn v Prelim ydoedd Prof. McLeod, PwnheH- Beirniad y Far- ddoniaeth ydoedd Pedrog. Beirniaid eraill oedclynt:—Mri. L- J./Roberts, M.A. j Rhydwen Parry Richard Barnett Dr. G. Prvs "\Villinns,M.A. Miss Mary Elizabeth Ellis, B.A. Mr. Robert Jones, B.A. Parch. W. Pari Huws, B.D. Mr. O. Parry Hug hes Col. Enthoven Capt- H. M. Richards Mri. A. R. Cox David I)'. \K!es Mr. Richard Wynne Willi.un: Ma'ot Reveled Mr. Richard Gutbriè Jones; Mrs. ]. < i' iifith. CYFARFOD Y BOREU. Rici-tard, Caer. 00 Dechreuwyd cyfarfod cyntaf yr Eis- teddfod a i n ychydig wedi haner. aSH wedi deg. dan. C tr ,■« Ini'.ei Mr. LLEW MEIRION. Pechreuwvd fel arfer, trwy i'r Arwein- veld ga.nu Hen vvlad fy nhadau, -y gynulleidfa yn unoyn y cydgan. t. Darlli-nwyd b< niadaeth Pedrog ar vr Englyn Trefn. Enillwyd y wobr o 5s. gan Simon. 2. Cy^ladlenaefh i Blant, canu On the F'ow'rets." -Yiiigeislocld pedvvar, ac onilkvvd ■>- WO hr o 10s. gan Lily May J\nrts Lianclltyd. a'r an 5s. gan Mair Roberts, Llanfachreth, Dolgellau. 3. Darllenodd Miss M. E. Ellis., B.A., Cader Villa, ei beirniadaeth hi a Mr. Robert Jones. B.A., ar y Cvfieitliiad o'r Cymraeg i'r Ffrancaeg. Dyfarnwyd Miss Siani Pugli. Llwyngwril "n oreu, acyn deilwng o 15s. o'r wobr. 4. Yn y gystadleuaeth ar y Berdoneg, j Hui-noresk-e. in D" (Greig), ymgeisiodd saith. Enillwyd y \vobr gyntaf o 15s. 3 gan Griffith W. Jones, Blaenau Ffestiniog, a'r ail wobr 5s. gan Maggie May Davies, Brvngwyn, Dolgellau. 5. Am Afternoon Tea Cloth, enillwyd y wobr o 7s. 6c. gan Miss Jones, I, Fron- dirion, Dolgellau. 6. Am y Medicine Chest. dyfarmvyd y [ wobr o haner gini i Mr. R. T. Jones. Do i- j werfyl, Cerrigydruidion. 7. Cystadleuaeth Gorawl. Anthem. J | Teyrnasoedd y Ddaear (J. A. Lloyd). Yr oedd 4 o gorau wedi hanfon eu henwau i mewn, ond ni ddaeth ond dau ymlaen i gystadlu—Cor Dolgellau, dan arweiniad Mr. David Rowlands a Chor Llanuwch- llyn, dan arweiniad Mr. Edward Lloyd. Canmolodd y beirniad y ddau ddatganiad yn fawr, ac yr oeddynt raor gyfartal fel. nas gallent wneyd dim ond rhanu'r wobr ° £ la 8. Beirniadaeth Pedrog. yr hwn a groesawvd vn-fawr ar ei ymddangosiaclal" y llwyfan. ar y Cvwydd, "YFfvnon;" Yr oedd 12 o viiigel"w\Y, buddugol oedd Ymdeithvdd. i i h\% ri y dyfarnwyd y wo br D I. 9. Cafwyd cystadleuaeth ddyddorol iawn i plant ar gopio Cerddoriaeth wrth y glust (Ear Test). Rhanwyd y no In o 7s. 6c. rhwng Gwladys Roberts. I lan- fachretii, ac Edv.ard Rowlands. > heulog, Trawsfynydd. 10. Cystadleuaeth yr. Unawd Tenor How vain is man {Handel;. Gwobr, £ 1 10s. Buddugol, Mr. Jabez Trevor, Coedllai. j 11. Cafwyd anerchiad byr a phwrpasol gan y Llywydd. Mr. Richard Mills, Caer— un o fechgyn yr hen dref, a chyfeiriodd at v ffaith fod Eisteddfod Meirioh wedi byw am 40 miynedd, ac yn coffau am ei am ei hen gyfeillion, hyrwyddwyT yr Eisteddfod. 12. Cystadleuaeth y Seindyrf Hours of Beauty." Gwobr laf, £ 12 ail, /,3. Daeth y rhai canlynol ymlaen Riiosddu & Acton, Rhosllanerchrugog Abermaw a Llangollen. Wedi cystadleuaeth dda, dyfarnodd lVIr. Tiffany vn laf. Llangollen 211. Rhosddu- <0-

j CYFARFOD Y PRYDNAWN

j CYFARFOD Y PRYDNAWN oliii b e(? i r. Llywydd -Mr.. John Morris, Llanbedr. 1. Cystadleuaeth Canu Caneuon Gwerin (unrhyw dair). Gwobr gini. Daeth tri o ymgeiswyr, a rhanwyd y wobr rhwng i iMr. Robert Roberts, Cw-nitirmyrtach, a i Mr- John Roberts. Harlech-. 2. Testyn y Gadair, Pryddest, Yr Afon Bur." Gwobr, 3p. a Chadair Dderw drerfiedig. Galwyd ar y beirdd i'r llwyfan i\ I a darllenodd Pedrog y feirniadaeth- Yr oedd deg o ymgeiswyr. Y goreu o ddiwr: oedd "Cedewain," sef y Parch. Evan Ro berts (W.), Caersws,yr hwn gad,eirii-i-ye yn ol braint a defod, a chafwyd aneicli- iadau gan y beirdd—Pedrog, Pari Huws, Gian Wnion, W. E. Jones, John Edwards &c. 1 Gwnaed coffad tyner gan yr Arweinydd am v diweddar Mr. Evan Francis, llan- j elltyd- Hysbyswyd mai testyn y gadair y | flwyddyn nesaf fydd-Arwgerdd, IJe- welyn Fawr-" 3. Cystadleuaeth Canu yn ddifyiyr, Mr. R. Thomas a'i barti, Abermaw. 4. Am y Gadair Gerfiedig. Gwobr gini, yr hon a. enillwyd gan Mr. Hugh Davies* Carver, Dolgellau. j 5. Cystadleuaeth chwareu unrhyw llaW Gymreig ar unrhyw Delyn. Erulf- wyd v wo-br tlaenaf o 15s. gan Miss Freda Hollaii(I, Birkenhead, a'r ail o 5s. gan Mr. Stanley Jones, Abermaw. 6- Cynllim o Dy i weithiwr. (.nok (iviii. Buddugol. Mr. Humphrey Jones" i The <. 1111 e Abermaw. c. Goi -eii 7. Ffon. Gwobr 7?. 6c. Goren Mr" Gri/mth O. Thomas, I)algellau- i t i arbenig o 2s. 6c., Mr. John Jones, PenrhvH' o ?-s., 6c., Mi jolinlone- Penrli\,i)- 8. Beirniadaeth y Seindyrf, Y Quid Step laf, Rhosddu. 2il. Rhos. 9.. Am V Traethawd ty Mywodraerhiacl Lleol." Gwohr, f1 iOs. Goreii, Mr. J. Jones Williams. Cyfreitluwr, Dolgellau- 10. Unawd Soprano. On mighty Pens" (Haydn). Goren. lVIiss Certrude Ed- wards, Blaenau Ffestiniog. Gwobr £1.10 11. Aralleiriad. (WObl 0, Gorell, Mr. Richard Jones, Bronaber, Tra fvji veld. 12.' Adroddiad Drama. Cymraeg nen Saesneg. Gwo br, ll. Goreu, Miss Maggie Jones, Harlech, a'i pharti. 13. Beirniadaeth vr Ambulance Drill Competition. Gwobr £ 2. Goreu,. Cwm- ni mouth Junction. II tan 'Coffa am Mrs. B. M. Scott, Neb mi ''rnhvpg o'r wobr. 15. I naud Baritone, "The Cambriav < War Song (Brinley Richards). Gwohr,. /1 lOs. Goreu. Mr. Ted Jonc> Blaenau Ffestiniog- • 16. P.il l)ia tha^' d Cymru a [ jiv fel Cai t'oN.l." G\vobr -?5. Bu t Mr. J. (i. i\nn\Ls^ Llansilin. 17. Cystadleuaeth y Corau Meibion By Babvlon's br £25. Dau ac ild i iLien set y Royal Moelwyw ac Arc.i'"i«M-. Buddugol. Moelwyn. clao arwein: Mr. Cadwaladr Ro berts. ( rlarhad ar tudalen 5. ) ■■