Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Shop y Post, Dolgellau. SALE WSALECO i fiMi L 1IJJSALEClJI 9Hbe I MSALEmSL SALEJ;; BARGEN, BARGEN DDA. COREU TY, TY CROESAWUS. COREU BARGEN, BARGEN DDA. Dymuna G. D. HUGHES ddiolch i'w luosog Gwsmeriaid am y gefnogaeth y mae wedi ei gael yn y gorphenol, a hydera y caiff barhad o'r cyfrvw yn v dyfodol. Hefyd, eich hysbysu fod y SALE arferol wedi dechreu Dydd Sadwrn diweddaf, Ion. 31, 1914 AC I BARHAU AM BYTHEFNOS. FOB NWYDDAU DRAPERY WEDI EU MARCIO AM BRISIAU A BERY SYNDOD. Dymunir galw sylw arbenig at Adran y DRESSMAKING, sydd o dan arolygiad newydd. LADIES' COSTUMES, o 30/- i fyny. DRESSES, Unlined,* o 19/6 i fyny. Fit a'r Style yn Ddiguro. Hefyd, ein CORSETS Byd-enwog, wedi eu gwneuthur o'r defnyddiau goreu. 20 Dwsin o'r rhai diguro, 1 /9-| yn ystod y Sale. Eto, Quality, 2/11 3/11 Nid. oes eisiau and crybwyll am y ROYAL WORCESTER CORSETS. Ni wna neb wisgo gwneuthuriad arall ar ol eu prynu unwaith. Sale Prices, 4/11 6/11 8/11 Furs Furs Furs NECKLETS, CONEYS, MUFFS, FITCH SABLES, SCARFS, SQUIRRELS JMAR- MOTS, CARACULS. I'w clirio arrt*\9 Cost Price. BliOUSES -R T. 0 Tj S -F4 S. BLOUSES — SHIRTS o 1/64 i fyny — SHIRTS — BLOUSES — Bewisiad Rhagorol mewn BLANKET COATS a SHOWERPROOFS a MACINTOSHES. Stoc fawr o GOTIAU PLANT i'w clirio o 2/6 i fyny. Daliwch Svlw ar V Prisiau canlvnol:- LADIES' UMBRELLAS, 1/11 i i fyny 4 LADIES' TRIMMED HATS. 2/6 i fyny <• FANCY NECKWEAR, i fyny « Ladies' POCKET HANDKERCHI EFS, 1/3 Y dws UNDER-VESTS CYNES, 7|d. i fyny <$ WOVEN COMBINATIONS, l/ll! i fyny « WOVEN SPENCERS. 10M. i fyny <4 Ladies' COLOURED OVERALLS, 1/2 i fyny <^$ WHITE COOKING APRONS, 1/- i fyny  OILCLOTHS dwy lath o led. 1/6, gwertli 2/6 HANOI NOS, o 1/6 y par. > CRYSAU GWLANEN i Ddynion, 2/11 > HOSANAU CARTREF, 10id. y par. > HOSANAU MERCHED, 6id. v par. > FLANELLETTE, 3d. y llath. > CALICO GWYN, 2-kl. v Ilath. > DRAWERS CWLANEN CARTREF, 2/3 > CWLANEN WEN DDA, IOld. > TWILL SHEETING, 101d., gwerth 1/2 > CAPIAU, o 6d. i fyny > BROWN HOLLAND, 4d. y llath. jM? C?s?' i Bawb dalu y?M?/M? ?'? Tt?sM?c??y er barnu drostynt eu hunain I TELERAU—ARIAN PAROD. .1 -=-=: =-=- :=-==-=.=::=-=-==. YO:- The Overseers of the Poor of the Parish of Dolgellev, The Clerk of the Licensing Justices of 7/t' L; ( 0/ (?/ 4, S ssional Division of Tal- The .tendent el Police of the c: ■ uj Dolgelley in the County I, Robert James, now residing at the Free Library & Institute in the parish of Dolgelley in the licensing district of lalybont in the. County of Merioneth, DO HEREBY GIVE NOTICE that it is my intention to apply at the general annual licensing meeting to be holden at the ( ounty Hall, Dolgelley, on the 1 February next for a justices' hcence under the Gaming Act 1845 authorising me to keep a house for public billiard playing at the Free Library & Institute, Dolgelley aforesaid. Given under my hand this 14th day of January, 1914. ROBERT JAMES. RHYBUDD RHAOARWEINIOL Bwriedir cynal CYNCHERDD MAWR- ED DOC vn YSCOLDY ISLAW'RDREF, NOS FERCHER, MAWRTH lleg, 1914. Yr elw at bwrcasu Piano i'r Ysgol.- Dysgwylir y ceir cefnogaeth gylfredinol at amcan mor deilwng. Ceir many lion pellach eto. John" Griffith, T. H. Fenn, Ysgn. SALES 4 BY DAVID ROBERTS AND SON, CORWEN & DOLGELLEY. FRON ARRAN, DOLGELLEY. Messrs. DAVID ROBERTS & SON are favoured with instructions from Mr. Tom Parry. to Sell by Auction on WEDNESDAY NEXT, February 11th, and the following day if necessary, the whole of the EXCELLENT HOUSHOLD FURNITURE, including Valuable items in Old Oak and Mahogany, Antique China and Glass, &c., &c. Sale at 1 o'clock prompt. Terms Cash. PRELIMINARY NOTICE. The ANNUAL ENTERTAINMENT of the English Congregational Church, Dolgelley. will be held on WEDNESDAY, MARCH llth, 1914.