Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Shop y Post, WV os Doigenau. C ? )! ))!!     E ae) S1IE m SAlf ???t?)???jtNMMN)mtEBBN LMEBBB? ) «f SALE g? ?Nt?NHtBt BS GOREU TY, TY CROESAWUS. GOREU BARCEN, BARCEN DDA. Dymuna G. D. HUGHES ddiolch i'w luosog Gwsmeriaid am y gefnogaeth y mae wedi ei gael yn y gorphenol, a hydera y caiff barhad o'r cyfryw yn y dyfodol. Hefyd, eich hysbysu fod y SALE arferol wedi dechreu Dydd Sadwrn, Ion. 31, 1914 AC I BARHAU AM BYTHEFNOS. POB NWYDDAU DRAPERY WEDI EU MARCIO AM BRISIAU A BERY SYNDOD. Dymunir galw sylw arbenig at Adran y DRESSMAKING, sydd o dan arolygiad newydd. LADIES' COSTUMES, o 30/- i fyny. DRESSES, Unlined, o 19/6 i fyny. Fit a Style yn Ddiguro. Hefyd, ein CORSETS Byd-enwog, wedi eu gwneuthur o'r defnyddiau goreu. 20 Dwsin o'r rhai diguro, 1/9-1 yn ystod y Sale. Eto, Quality, 2/11 3/11 Nid oes eisiau ond crybwyll am y ROYAL WORCESTER CORSETS. Ni wna neb wisgo gvvneuthuriad arall ar ol eu prynu unwaith. Sale Prices, 4/11 6/11 8/11 Furs Furs Furs NECKLETS, CONEYS, MUFFS, FITCH SABLES, SCARFS, SQUIRRELS. MAR- MOTS, CARACULS. I'w clirio am y Cost Price. BLOUSES ■ BLOTJSIUS. BLOUSES SHIRTS — o 1/6! i fyny — SHIRTS — BLOUSES — Bewisiad Rhagorol mewn BLANKET COATS a SHOWERPROOFS a MACINTOSHES. Stoc fawr o GOTIAU PLANT i'w clirio o 2/6 i fyny. I Daliwch Sylw ar y Prisiau.,canlynol:- LADIES' UMBRELLAS, 1/llf i fyny < LADIES' TRIMMED HATS, 2/6 i fyny < FANCY NECKWEAR, 4$d. i fyny < Ladies' POCKET HANDKERCHIEFS, l/3y dws< UNDER-VESTS CYNES, 71d. i fyny < WOVEN COMBINATIONS, I/Ili i fyny < WOVEN SPENCERS, 10!d. i fyny < Ladies' COLOURED OVERALLS, 1/2 i fyny < WHITE COOKING APRONS, 1/- i fyny < MUSLIN APRONS, 1/- i fyny « DIVIDED SKIRTS, 1/3 i fyny < Ladies' & Childrens' JERSEYS, 1/6 i fyny < y OILCLOTHSdwylatho led, 1/6, gwerth 2/6 £ HANCI NCS, o 1/6 v par. $> CRYSAU GWLANEN i'Ddynion, 2/11 > HOSANAU CARTREF, lO!d. y par. $> HOSANAU MERCHED, 6-1d. y par. $> FLANELLETTE, 3d. y Hath. CALICO GWYN, 2-!d. y llath. DRAWERS GWLANEN CARTREF, 2/3 ?> CWLANEN WEN DDA, 10-ild. » TWILL SHEETING, 10-,Id., gwerth 1/2 CAPIAU, o 6d. i fyny » BROWN HOLLAND, 4d. y Hath. Mae Creesaw i Bawb dalu ymweliad d'r Masnachdy er barnu drostynt eu hunain TELERAU—ARIAN PAROB. I DOLCELLEY f URBAN DISTRICT COUNCIL To R sons and Contractors THE COUNCIL INVITE TENDERS for the erection of a new wall along the river bank at Caemarian, and also along a portion of the river Arran at Caetanws. in accordance with, plans and specifications prepared by their Surveyor, Mr. Richard Edwards. The plans, etc.. may be seen on application to the Surveyor. 14 The Contractor will be required to enter into a Contract and Bond as required by the Public Health Act to carry out and complete the works within the time named 1 in the specification The lowest or any tender will not necessarily be accepted. Tenders must be delivered to me not later than SATURDAY, the 21st February a? Instant. y By Order, (? RICHARD BARNETT. Council Offices, Clerk to the Council. Dolgelley, 5th February 1914. TO PAINTERS. TENDERS invited for outside painting St. David's Home. To be lodged with undersigned before March 1st. ? I A Lowest or any tender not necessarily ,F accepted. r-.? i iO A. E. JELF-REVELEY, Hon. See. RHYBUDD RHAGARWEINIOL. t:J. I iWf J Bwriedir cynal CYNGHERDD MAWR- EDDOG yn YSGOLDY ISLAW'RDREF, NOS FERCHER, MAWRTH lleg, 1914. Yr elw at bwrcasu Piano i'r Ysgol.— Dysgwylir y ceir cefnogaeth gyffredinol at amcan mor deilwng. S Ceir many lion pellach etc. ? John Griffith, U? T. H. Fenn, Ysgn. PRELIMINARY NOTICE. The ANNUAL ENTERTAINMENT 0 of the English Congregational Church, j' DolgeHey, will be held on WEDNESDAY, (p MARCH 11th, 1914. WANTED. APPRENTICES to the Dressmaking.- Apply M. Evans, Springfield Street, Dolgelley. jfs.