Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Dolgelley Union. CONTRACTS for PROVISIONS, &c. ALL PERSONS desirous of contracting with the Guardians of the Poor to supply the Union Workhouse during the Six Months next, after the 31st March, next, with Bread, Flour, Meat. Groceries, Cheese, Butter, Milk. Rice, Split Peas, Oat Meal, Port Wine, Liqueurs, Coals, Soap, Candles, Boots & Shoes (,-& Repairs), and other Articles required for the inmates of the said Workhouse, as well as for the Outdoor Paupers, are requested to deliver Sealed Tenders to this effect, at my Office, in Dolgelley, on or before the 27th day of February inst., which Tenders will be opened on the following day. Security will be required for the performance of a Contract. Any of the above-named Articles may be Tendered for separately, and forms of Tender may be had on application at my Office. Samples are t. be sent to the Workhouse where parti- culars of the estimated amount of the articles requked may be obtained. TENDERS for making Coffins for Paupers dying in the Workhouse or in the several Parishes in the Union, and for Haircutting and Shaving are also invited. The GUAGDIANS do not bind them- selves to accept' the lowest or any Tender. By Order, R. GUTHRIE JONES, Soli[itor, Clerk to the Guardians. Dolgelley. 16th February, 1914. Addoldy y Wesleyaid, Dolgellau. Traddodir Cyfres o BREGETHAU ym y lie uchod;- SABBATH, Chwefror 22ain, am 10 a 6, NOS LUN. Chwefror 23ain, am 7-30 NQS FAWRTH, Chwefror 24ain, am 7-30. Pregethir gan Y PARCH. HUGH HUGHES. MOS FERCHER, Chwefror 25ain, am 7, Pregethir gan Y Parchn. ROGER JONES, B.A., Man- chester, a HUGH HUGHES. 'NOS IAU, Chwefror 26ain, am 7-30, NOS WENER, Chwefror 27am, am 7-30, pregethir gan Y Parch. ROGER JONES, B.A. Gwaeir Casgliad yn y gwahanol Oedfeuon. Eisteddfod Gadeiriol Llaauwchllyn llUNCWYN, MEHEFIN laf. 1914. Beirniad Cerddorol DR. CARADOG ROBERTS, Mus. Doc. (Oxon.), F.R.C.O. Cyfeilydd :—Mr. John Roberts, Dolgellau. Ayweinydd. Llew Meirion," Dolgellau. Beirniad y F arddoniaeth Parch. J. J. WILLIAMS, Bryn Siloh, Pentre, Glam. Beirniad yr Adroddiadau: Mr. J. H. JONES, Golygydd y Brython,' Lerpwl. Rhai o'r Testynau 1. Corau Cymysg: Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel (/. Thomas) 2. Corau Meibion: "Y Milwyr Rhuf einig (Protheroe) 3. Corau Plant Cwsg. fy Noli (D. W. Lewis) 4. Testyn y-Gadair: Awdl, "Rhosyn Saron. Rhestr Gyflawn o'r Testynau ar werth gan Mr. Fred Arnfield, Dolgelley (Pris Ic.) neu trwy y Post (l?c.), oddiwrthj*r Y sgrifenydd- P Mr. J. EDGAR LEWIS, f\ Tuhwnt-i'r-Afon, \J) Llanuwchllyn. AUCTION. Bydd AUCTION yn cael ei chynal yn FRONARRAN, DOLGELLAU, DYDD MERCHER NESAF, y 25ain o'r mis presenol, am un o'r gloch, i orphen Gwerthu y gwahanol bethau, yn\:ynwys— 8 Iron Bedsteads, rhai gyda mattresses. j Amryw lotiau o Lyfrau rhagorol Corn Bing 3 Corrugated Wooden Sheds 1 small Summer House Iron Double Tent tua 40 lotiau o Greenhouse Plants Wire- Netting, a lot o Wire fencing Hefyd, Flower Stands, ac un yn y G nhouse; ac amryw bethau eraill. D. R. ROBERTS, & SON, Jmctioneer. WANTED. APPRENTICES to the Dressmaking.— I Apply M. Evans, Springfield Street, Dolgelley. ■ t.: -+_ DOLCELLEY URBAN DISTRICT COUNCIL To Masons and Contractors. THE COUNCIL INVITE TENDERS for the erection of a new wall along the river bank at Caemarian, and also along a portion of the river Arran at Caetanws. in accordance with plans and specifications prepared by their Surveyor, Mr. Richard Edwards. The plans, etc., may be seen on application to the Surveyor. The Contractor will be required to enter into a Contract and Bond as required by the Public Health Act to carry out and complete the works within the time named in the specification i The' lowest (r any tender will i. Zi necessarily be accepted. Tenders must be delivered to me not later than SATURDAY, the 21st February instant. By Order. RICHARD BARNETi, Council Offices, Clerk to the Council., Dolgelley, 5th February 1914. HADAU! HADAU! FLOWER SEEDS. VEGETABLE SEEDS. FARM SEEDS. • Dymuna R. DAVIES, CRITERION, DOLGELLEY- Hysbysu ei luaws Gwsmeriaid a'r Cyhoedd iod ganddo Stoc newydd • Hadau wedi do d i mewn. Gan ei fod wedi cael blynyddoedd o brofiad yn y ganghen hon, galluogir ef i ddethol y mathau goreu am Gnwd, yn ogystal a'r mathau goreu gogyfer a'r Flower Shew. Y mae ei Hadau yn yjfgorphenol wedi cipio ugeiniax o Prizes gan ei wahanol Gwsmeriaid. g f!i Dymuna ddiolch am y gefnogaetb a dderbyniodd yn y gorphenol, ac addawa- wneud ei oreu i roddi boddlonrArydd-i",w gefnogwyr yn y dyfodol. Early Seed Potatoes of me best. varieties. Maizi,ti,es .-Clay's Fertilizer, Thom- son's Vegetable Manure Robinson & Co. 's Electroplasm, Insect Destroye;vs:- Strauson's Va- porite Peake & Co.'s Kil nub -1 Carter's Worm Killer Stanley's Slugdeath. Cofiwch y cyfeiriad :— j R. DAVIES, Seedsman, Criterion. DOLGELLEY.