Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

DOLGELLEY URBAN. DISTRICT COUNCIL. To Masons and Contractors. THE COUNCIL INVITE TENDERS for the erection of a new wall along the river bank at Caemarian, and also along a portion of the river Arran at Caetanws, in accordance with plans and specifications prepared by their Surveyor, Mr: Richard Edwards. The plans, etc., may be seen on application to the Surveyor. The Contractor will be required to enter into a Contract and Bond as required by the Public Health Act to carry out and complete the works within the time named in the specification. A deposit of £ 1 Is. Od. must be made, by each Contractor, which will be returned except in the case of the accepted Tender. The lowest or any tender will not necessarily be accepted. Tenders must be delivered to me not later than 5 o'clock on TUESDAY, the 17th day of MARCH, 1914. By Order, RICHARD BARNETT, Council Offices, Clerk to the Council. Dolgelley, 5th March, 1914. Public Rooms, Dolgelley. WEDNESDAY, MARCH 18th, 1914. THE BARMOUTH DRAMATIC SOCIETY will give A GRAND BENEFIT NIGHT Performing the wellknown Welsh Drama, 'Arthur Wyn y Bugad (In aid of Mr. David Jones, Caxton Build- ings, Dolgelley, who has [been ailing over 12 months.) ChairmanDr. John Jones, /.P., D.L. Prices of Admission :-Front Seats, 1/6; Second & Gallery. 1/ Under Gallery, 6d. igewch yn Llu i Gynorthwyo'r Gwan. D. R. Williams, Secretary — Eisteddfod Gadeipiol Llaniiwohllyn LLUNGWYN, MEHEFIN laf, 1914. Beirniad Cerddorol DR. CARADOG ROBERTS, Mus. Doc. (Oxon.), F.R.C.O. Cyfeilydd .-—Mr. John Roberts, Dolgellau. Arweinydd:—" Llew Meirion," Dolgellau. Beirniad y Farddoniaeth: Parch. J. J. WILLIAMS, Bryn Siloh, Pentre, Glam. Beirniad yr Adroddiadau: Mr. J. H. JONES, Golygydd y Brython,' Lerpwl. Rhai o'r Testynau 1. Corau Cymysg Bendigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel (/. Thomas) 2. Corau Meibion: Y Milwyr Rhut- einig" (Protheroe) 3. Corau Plant: "Cwsg. f3, Noli (D. W. Lewis) 4. Testyn y Gadair: Awdl, Rhosyn Saron. Rhestr Gyflawn o'r Testynau ar werth gan Mr. Fred Arnfield, D olg ell(pr is lc.) neu trwy y Post (lie.), iwrth yr Ysgrifenydd— Mr. T. EDGAR L :w Tuhwnt-i'r-AforSX^ Llanuwchllyn. HADAU HADAU FLOWER SEEDS, VEGETABLE SEEDS, FARM SEEDS. Dymuna R. DAVIES, CRITERION, DOLGELLEY Hysbysu ei luaws Gwsmeriaid a'r Cyhoedd fod ganddo Stoc newydd o Hadau wedi dod i mewn. Gan ei fod wedi cael blynvddoedd o brofiad yn y ganghen hon, galluogir ef i ddethol y mathau goreu am Gnwd, yn ogystal a'r mathau goreu gogyfer a'r Flower Show. Y mae ei Hadau yn y gorphenol wedi cipio ugeiniau o Prizes gan ei wahanol Gwsmeriaid. Dymuna ddiolch am y gefnogaeth a dderbyniodd yn y gorphenol, ac addawa wneud ei oreu i roddi boddlonrwydd i'w gefnogwyr yn y dyfodol. Early Seed Potatoes of tne best varieties. Maiti,.tyes .-Clav's Fertilizer hom- son's Vegetable Manure Rob* n Co. 's Electroplasm, Insect Destroyers Strauson's Va- porite Peake & Co.'s Kil nub; Carter's Worm Killer; Stanley's Slugdeath-I,y. Cofiwch y cyfeiriad:— R. DAVIES, Seedsman, Criterion.on DOLGELLEY PICTUREFRAMINC, PICTURES large Stock to select from. Regilding, Restoring, &c., lowest price possible. See Window.. Also, PHOTOGRAPHY, Enlargements. Copying, &c. A. HAWKINS, The County Studio, DOLGELLEY, RHYBUDD RHACARWEINIOL. Bwriedir cynal CYNCHERDD MAWR- EDDOC yn YSCOLDY ISLAW'RDREF, NOS FERCHER, MAWRTH 1 leg, 1914. Yr elw at bwrcasu Piano i'r YsgoL—• Dysgwylir y ceir cefnogaeth gyffredinol at amcan mor deilwng. Ceir many lion pellach eto. John Griffith, T. H. Fenn, Y sgff. PRELIMINARY NOTICE. The ANNUAL ENTERTAINMENT of the English Congregation p.l Church. Dolgelley.. will be held on WEDNESDAY, MARCH lIth, 1914. s gin Canada H knows what she owes mm to her pioneers, and she gays BB BH them well. She encourages every flH 0^ capable man to become an iade- Mj pendent farmer, by offering him J9E 160 forU[G SDMO frq4L B J'orine maps, pamphletakudtoHoNeW sHK InlormatloB, apply to 1be CanjidisE m'm ■■ &lOll Agent," Adrien H ■H Coart," Ud47 W; to the Ajwiataai 9H BBB8 ftpethftn&mfi of :mm!gratioD.118111i 1% B Charing Oro@,% L &W„ |U| or the asumb iftem" /J HH SteaiaWp [ V ■ ■