Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Cyfarfodydd Pregethu. Traddodir Cyfres o Bregethau yng NGHAPEL Y WESLEYAID, Dolgellau, fel v canlyn:- Sabbath, Chwefror 21ain, am 10 a 6,— Parch. R. CONWAY PRITCHARD. Nos Lun a Nos Fawrth, Chwefror 22ain a'r 23ain, am 7-30,— Parch. D. TECWYN EVANS, B.A. (Birkenhead). Nos Fercher, Chwefror 24ain, am 7,— Parch. J. ROGER JONES, B.A. (Liverpool). Y laii a Nos Wener, Chwefror 25ain \jf a'r 26ain, am 7-30,- Parch. J. ROGER JONES, B.A. (Gwneir Casgliad yn y gwahanol oedfaon at yr Adgyweiriad.) n o =im 9' p &i H A Y lfl A rt BALSAM 1 WELLHA BESWCH ac ANWVD H Amhrisiadwy gyda phlant. HR| PoteIi 1/- a 2/6 GAN OLI IfFERYLLWYR A t B et GAN OLL PFF.RYLLWYR A GRO$LL Llyfr Newydd ar Bwnc y Dydd-Y RHYFEL. Yn y Wasg ac yn barod yn fuan. Crefydd a. Bywyd Traetliodau ar Faterion Ath- ronyddol, Diwiuyddol, a Chymdeithasol. GAN YR ATHRO D. MIALL EDWARDST M.A PRIS- 3/6 Archebion i'w hanfon yn ddioed i HUGHES BROS. "Dydd," Dolgelley. 3/0 a 1 r1 AR OSOD. TY a SHOP ar osod ar unwaith yn Bridge Street, yng nghymeriad Lewis, Frozen Meat Salesman, yn cynwys Cegin, Shop, a chwech bedroom, a'r pethau eraill angen- rheidiol. Rhent rhesymol. Hefyd, GARDD gwmpact yn Par Lane, a shed ynddi. Cymeriad aru aith rent rhes- ymol. Ymofyner a JyRjtros Tom Parry, Plascanol, Dolgelloy" PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. ■ — The Annual ENTERTAINMENT of the English Congregational C rch, Dol- gelley, will be held at the -6 'c Rooms, on WEDNESDAY, MAXCH? 7th, 1915. TY AR OSOD., Yn Idris Terrace, Dolg at Mai 12. Ymofyner yn Malvern H; Dolgellau. WALLPAPERS from Hd per roll. Any quantity, large or small. Wholesale Prices. Stock exceeds 250,000 rolls, all classes. Write for patterns, stating class required. (Dept. 146), BARNETT WALLPAPER CO., Ltd., KNOTT MILL, MANCHESTER. Jt THE COUNTY SCHOOL DOLCELLEY (The Dolgelley, Grammar School, Endowed A.D. 1665). BOARDING AND DAY SCHOOL FOR BOYS. Preparation for the Universities, the Professions, the Civil Service, and Com~ mercial Life. '? Prospectus with all particulars from?' HEADMASTER.  WtBMHBWHHMHHnHMMHIBMHMHni   Apgpaffu phad Cyflym a Destlus yn Swyddfa r Dydd Dolgellau. M,. ]