Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

"CAMBRIAN RAILWAYS '\¡- 'l\t)U1\(bM}l\'I. «»<$> « I <$><$> <$><$> EXTENSION OF CHEAP DAY FACILITIES. <$><$> —————— <><> ^<3> EVERY WEEK-DAY DURING FEBRUARY? AND MARCH. <$> h NN> BETWEEN CAMBRIAN COAST STATIONS.  <$><» I ? TO NORTH WALES COAST STATIONS. ?<$> ) ? <$>? J I Y<  ?? TO BL. FEST/NIOe, VIA Minffordd. <$><^ '0 <$> very SATURDAY during FEBRUARY AND MARCH <$? ? EXCURSION TICKETS WILL be issued to <$><» ? LONDON. <» b\x1> Excursion Tickets will be issued to <$><$> I SOUTH WALES, ^><$> for 8 or 15 days. ,jM> — —— <5> ^ J For further information respecting the arrangements shewn above, <$»<$> J 4. APPLICATION should be made at any of the Company's Offices, or 1 1 to Mr. HERBERT WILLIAMS Supt. of LifN, S. WILLIAMSON. «»«> S. WILLIAMSON. OSWESTRY, FEB., 1915. Getstral Manager, <$>< £ J. 0 1 | Established 1863. Maldwyn House, [ DOLGELLEY. I JI V RICHARD MILLS & SON, ^KOCERS & PROVISION DEALERS. I ■ I HAY, STRAW & POTATO MERCHANTS. "COHN, FLOUR & SEED MERCHANTS, and BAKERS & CONFECTIONERS. SYLWCH. bob Byddwn yn CRASH i'r Cyhoedd S'b, Ptydnawn fond dydd Mercher), am 8 0 r gloch: ARA WYN A BROWN. I I-, (id., 3d. 114 j X TUROC BREAD. 6d 3d. ^ONES, CAKES, PASTRIES, BUNS. BUN LOAF, 3d. & ??- li.NA & CURRANT CAKES. ICED CAKES, i • SX ■ &c. !L. ? t i ■ T E E THi T E ET HII Good  I Teeth .> Health I means Absolutely PAINLESS DENTISTRY Should your Teeth require any attention (all and see MR. R. A. KALTON -ind get Free Consultation, at c/o Mrs. Williams, WNION VIEW, DOLGELLEY High-Class Teeth and Workmanship at lowest possible prices. I' Perfect Fte and Natural Appearance Sy guaranteed. Branches HOS 22, Church Street BALA. CHIRK DOLGELLEY ESBONIAD Dr. OLIVER ar EFENGYL MATT HEW. i T Swyd?ia'r"Dvdd.'  1 0 BWYS I BOBL WANLLYD AC ISEL YSBRYft I Cynghor y Prif Fedd gon. I GWIN- -COCH T^LISTG-O (TANGO WINE). | BLAS OERAIDD AR BLESERAU. j Mae dyn iach a heinif yn cael golwg gwa- > hanol iawn ar fyd a'i bleserau, rhagor nar ¡ dyn sydd yn nychu acyn ngafael iselder ys- j bryd dybryd. A'r gwaed yn gwbl y mae a wnelo iselder ysbryd. Cofus genyf i am aethwr cadarn o gyfansoddiad unwaith ) yfed o farddwr ar ol poethi ei hun wrth | ddidol defaid ar y mynydd. Cymerwyd ef yn glaf, y dydd canlynol, ac mor drwfli I ydoedd iselder ysbryd arno, fel y bu farw yn mhen ychydig ddyddiau, wedi e* lwyr I orchfygu gan iselder ysbryd. Er mM I achos o lygriad neu wenwyniad gwaed 1 ydoedd hwn, profa y ffaith mai gwaeledd gwaed sydd wrth wraidd pob digalondid I Digon gwir, mai'r gwaed yw yr einiocs I Mae gwaed trwchus yn rhagddarbod am ddiffyniad rhag difrodaeth llawer o gwyn- j ion yr ym yn ddarostyngedig iddynt. Yn I y cyflwr hwn, nid oes ond y Gwin Coch Tango a all eich diogelu mewn meddiant o iechyd. Mae'r haiarn sydd ynddo y drwythedig gan natur yn bur anglnrheidio i bob dyn ar adegau neillduol, ond yn llawe iawn mwy felly pan fo'r gwaed yn deneu t Mewn cyflwr o wendid o'r fath his gall yr ystumog dynu haiarn o fwydydd cyffred- in, a phan y mae galluoedd natur yn isei mae yr anallu hwn yn dyfod yn fwy llym fel nad yw gweinyddiad (rhwy) haiarn mwy yn feddyginiaeth, ond cyflenwad coll elfen bwyd, hyny yw, bydd y Tango Wine i yn gwneud i fyny ddiffygion yr ystumog o dynu haiarn o fwydydd cyffredin Dywed Mr W. Jones, Cefn Poeth, Talwrn, Llan- gefni, yr hwn sydd wedi bod yn yfe asnach Gyffuriol (Drug Trade) am amser maith, yn Llangefni, Bethesda, fod yn resynus meddwl fod dynion mor anwybodus o'r ? hyn y mae arnvnt wir angen o hono i at eg* j bywiogrwydd a mwynhad bywyd. Cefais gyfleusdra i wybod mai canmoliaet un- ¡ frydol sydd iddo Nid rhai yn ei gahnmo J alr lleill ddim yn ei ganmol, ond llais uø-l frydol eu profiad ydoedd ei fod yn haeddu yr holl glod a all tafod ei draethu. I Rhodder prawf ar un botel o'r goreu, 3/6; ail, 2/6; trydydd, 1/9. I'w gaei gan Charlton, Llanrwst William William Harlech Roberts, Portmadoc Williaip [ Owen, Druggist, a Cowell, Penlan fawr Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth Mr I Ellis Griffith, Ship, Pwllheli; a Llys Car- I adoc, Bettws-y-coed; Parry, Liverpool j House, Trefriw; Thomas, Cross Keys. I Blaenau D. Williams, Stag, DolgelJey. I Anfonir potel o'r goreu yn rhad drwy'y /? j post 3/6 i leoedd nad oes siopau yn werthu ond anfon at Grimth Owe (/? I Druggist, Caernarfon. I LLYFRAU CYMANFA YR ANNIBYNWYR. Yn awr yn barod. pris lc. i Sylwer fod yr Ysgrifau ar Hanes yr Undeb i fod rpewnHaw erbynM(li 4ydd, 1915, ac nid yr 18ain. tyS