Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

{ Llyfr Newydd ar "wne y Dydd-Y RHYFEL. ??t *?? S a M ?Mw? Crefydd a ? ?.  Bywyd Traethodau at Faterioii Ath- rouyddol, Miwi?ydd?!, a ? .? Chymdeithasoi. ?', ?-? ———? 1 G¡;=Y;ATHRO D. MIALL EDWARDS, M.A PRIS- r' 3/6 Archebion í'w hanfon yn ddioed i HUGHES BROS. "Dydd," Dolgeiley. I 3/6 —— j SBaaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB {jJ (!] g] | g SPECIAL | 1 OFFER BSBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBB? V SYPYN gwerth £115-.° Lyfrau am 12s, III Ca?t'ag'c ?P?. L? j PYRTH SIONStd yDrydedd Gyfrol oBregthau Dr. • Davies,Trelech. &- 6d' BYWORAPFtADAUYBE)BLAPHRECETHAU ERA!LL-g.n S'-????s(gyntHundam) 3i. 6e i CFIANT DR. ROBERTS (D?tO??M),Wrexham—gMy I arch. D. Griffith, Bethel 3B 6C C0FIAN1 IEUAN CWYNEDD—gan y Parch. C. Tawel- f ryn Thomas. Gyda Darluniau. 29. 6d TANYMARIAN-Cofia.nt Newyddan olygiMth,Mr.W. J. Parry, -Bethesda. 28. 6e. YPOLPUDA'RSEODAU—GMy Parch. B.Davies.D.D Trelech. 2s 6c. QE!fttADURYRYSCOLSABBATHOL—ganMr.EHisDavies. L /? ???adNewyddynawrynbarod. Gyda '? {/' ac Yn 376 o dudalenau. 2s. Oc. ?L?. t? ""?YOALON—Moesgerddi.gao Mr. R. H. Jones í" I (Awdwr Drwy Gil y Drws," a'r Dn" Agor y ed") 15. Od. £1 1 ° J &rbenig Arall. 12 o Lyfrau Se. i Blant, 10s. am eg. Afonner ar unwaith, gan jia werthir ond nifer arbenig o'r S-v-pynau hyn. 8\1\a.()To\ eto. Gfliriadnr Ysgrythyrol a Duwinyddol Y Diweddar Barch. D. Hughes, Tredegar. Y GEIRIAOUR GOREU YN YR IAITH GYMRAEC. YN DDWY GYFROL VJtfl(lP FAWR HARDD. ? —— ? ? wTu RIS CYHOEDDEDIG 37/- ???? RIS GOSTYNGOL a85..C. YchydigGoptM? ynUnigwMihir. '? ■" V '■ —— ■ i ■ ± I- .:?' „

I RHIWJAATIC AC AivH WYLDLR Y rJONEY ill I1

I RHIWJAATIC AC AivH WYLDLR Y rJONEY il I TRINIAETH RAD. ¡ Y mae thiwmatic yn ganlyniad uric m id f crystals yn y llywethau a'r cymmaLlu" I effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- ar acid hwn ydyw'r achos penal a boen yn y cefn, lumbago, sciatica, anluefn y dwfr, careg, grafel, dropsi, diabetes a. Bright's disease. Y mae Tabledi ESTORA yn driniaetk effeithiol a llwyddianus ar gyfer hyn, ac wedi gwella llu o achosion, wedi i feddyg- miaethau erail] fethu, yr hyn a gyfrif am y ffaith eu bod yn cyflym gymeryd lie medd- yginiaethau" ar ol yr oes "—ydynt vn ami allan o gyrhaedd pawb ond y cyfoethog. Y mae nifer cyfyngedig o focses o Dabledi ESTORA yn cael eu CYNNY G YN RHAD er profi eu bod yn flawn warantu en: disgrifiadmeddyginiaeth onest at y Kid- ney am bris gonest, l/lle. y bocs o 40 o dabledi, neu 6 bocs am 6/ Cyfienwir hwy gan y rhan fwyaf o fferyllwyr. Y mae y cynyg hwn o un bocs Ilawn yn parhau mewn grym i ddarllenwyr y' Dydd" am ddeng niwrnod o'r dyddiad hwn, ac ar- yr ammod fod y, rhybudd hwn yn cael ei dori allan ai anfon gyda 3c. mewn stamps, omde fe anwybyddir y ceisiadau; a'r amcan ydyw, diogelu rhag rhai nad oes. arnynt angen am y cynnyg. tyfeiriad-Es,rORA Co, 132, Charing Cross Road, LONDON, W.C.—Adv.

Advertising

HANES DANIEL "HOLWYDDOREG AR HANES DANÎÊi. If (gan y Parch. E. Wnion Evans, Derwenlas) Dyma un o'r Iluaws Holwyddoregaa. hylaw gyhoeddir yn Swyddfa,'r Dysge edydd. Fe gynwys chwech o benodauj* 'ac ar ffurf holi ac ateb eir a'r disgybl drwy hanes Daniel yn fanwl. Ychwanegir at werth y llyfryn drwy osod ar ddivredd pob penod addysgiadau pwrpasol oddiwrth. yr hanes. Ei bris yw ceiniog. (CYCLES AND ACCESSORIES. AGENT for NEW HUDSON BRADBURY* and HARRISON & SONS. NEW CYCLES from ?3 15s. Casn i or Easy Paymemts. Best Prices giver ?! for OLD CYCLES as part payment. Ðont;i: decide for a new CYCLE until you see my CATALOGUES. NEW TYRES from 3s, 6d INNER TUBES from 2s. Any make and quality of TYRES supplied R W. THOMAS. N CYCLE & MOTOR AGENT I FELIN ISAY. DOLGELLEY, Ar Osod Amryw ystafe!?oedd ar OSOD gor ? Capel y Wesleyaid Ymofvner a Hu?h s?. ?j Mervinian hou. Dolgellau  .-— .? •fV. A V; \a;, ij • t "w