Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
TREM AR Y SEFYLLFAI

TREM AR Y SEFYLLFA. I Ar ol wythnos o bryder, daw newyddion difrifol o Serbia. Ddechreu yr wythnos ddiweddaf daeth newyddion fod Llynges y Cynghreiriaid yn tan-belenu yr arfordir Bwlgaraidd o'r Mor Aegaidd.—Adroddwyd hefyd fod y Cyd-fyddinoedd wedi glanio milwyr yn En 06, ond nid oedd y newydd yma yn un swyddogol.—Adroddwyd yn mhellach fod y rheilffordd ger Maritza, yn Bwlgaria, wedi ei thori. Hysbyswyd fod y Cydfyddinocdd wedi cymeryd tref Strumnitza, yn ne-gorllewin Bwlgaria. Hysbyswyd hefyd yr wythnos o'r blaen fod y rhyfel-long Goeben,' perthynol i Germani, wedi ei hadgyweirio, ac wedi ei hanfon i ddychryn Rumania rhag iddynt ymuno a'r Cyd-fyddinoedd. Dydd Sadwrn, caed y genadwri galonog ganlynol o Rumania" Yr ydym bron yn barod, gyda byddin o 600,000. Y mae y iyddin ar genedl o blaid y Cyd-fyddin- oedd. Adroddwyd yn ddiweddarach y daw Rumania a Groeg allan o blaid y Cyd- fyddinoedd os bydd i'r olaf anfon 400,000 cffilwyr i'r Balkans.

SEFYLLFA DDIFRIFOL SERBIA i

SEFYLLFA DDIFRIFOL SERBIA. i Dydd Sadwrn, anfonwyd cenadwriau I gonest iawn o Serbia yn datguddio fod I sefyllfa pethau yno at eu gilydd yn bur ddifrifol. Adroddwyd fod y Bwlgariaid wedi cymeryd trefi Vrania a Volassa.— I Hysbyswyd yn mhellach fod niferoedd I mawrion o Awstriaid a Germaniaid yng ngogledd Serbia, a minteioedd cryfion o Fw b niaid yn y dwyrain, yn gwneud safle Serbia yn un ddifrifol. Y canlyniad yw fod v Serbiaid wedi eu tori oddiwrth Salonika, lie y glaniodd milwyr y Cyd- fyddinoedd. Y cwestiwn yn awr yw,— A all y Cyd-fyddinoedd ddyfod ar warthaf y .gelynion mewn pryd, a'u rhwystro i an- rhcithio Dywed pellebr dderbyniwyd o Sofia nos Sul, fod y Bwlgariaid wedi cyhreryd medd- iant o Uskub. (Tref yw Uskub 100 mill- dir i'r gogledd o Salonika). Edrydd peU- i ebr arall fod ymladd caled yn myned yrnlaen o gwmpas Knjezeval. Ar ol ym- X, ladd'. caled, llwyddodd y Serbiaid i enill ^yn oLrcm o'r dref. Am ruthr y .Germaniaid a'r Awstriaid yng nghymydogaetli Belgrade, mae'n am- Iwg fod y gwrthsafiad o eiddo'r Serbiaid yn llawer cryfach nag y disgwyliodd y gelyn. Addefir yn yr adroddiadau o. Vienna1 a Berlin fod y Serbiaid yn ymladd yn ddewr.

CYNYC YNYS BRYDEINIC I GROEG

CYNYC YNYS BRYDEINIC I GROEG. Derbyniwyd newydd pwysig iawn dydd lau, sef fod Prydain wedi cynyg yr Ynys Cyprus ym Mor y Canoldir, i Groeg, os ^"y deuai allan o blaid y Cydfyddinoedd. • Pe delai Groeg allan o blaid y Cyd-fyddin- oedd, byddai Rumania yn s,icr o ddilyn. Adroddwyd dydd Sadwrn fod Grog wedi gwrthed y rhodd o Ynys Cyprus, a'i bed yn dvimiDO aros yn arsmhleidio1.

YR YMLADD YN FFRAINC

YR YMLADD YN FFRAINC. Yr wythnos ddiweddaf cyhoeddwyd inynegiad oddiwrth Syr John French. Ynddo gwedid yr hyn gyhoeddwyd gan y Germaniaid, sef fod ymosodiadau y Cyclt fyddinoedd i'r gogledd-ddwyrain o Ver- melles wedi bod yn fethiant. Adrodd- wyd yn y genadwri dan sylw fod y gelyn- ion wedi ymosod yn chwyrn ar safleoedd y Cyd-fyddinoedd, ond iddynt, ar bob amgylchiad, gael eu gyru yn ol gyda choll- eidon trymion. Cryfhawyd byddin Syr John French, er Medi 28ain, gyda 48 o gatrodau, yn cynwys adran o'r Guards. Y mae y Ffrancod yn dal i ymosod yn nosbarth Champagne, a hyny gyda chryn ( fesur o lwyddiant.—Darfu i'r gelynion ym- osod yn chwyrn ar y Ffrancod ger Rheims, ond gyrwyd hwy yn ol gyda lladdfa fawr.

Y RWSIAID YN PAGHAU 1 ORCHFYCU i

Y RWSIAID YN PAGHAU 1 ORCHFYCU. i Mewn adroddiad swyddogol Rwsiaidd, hysbyswyd fod y gelynion wedi eu gorch- fygu yng nghymydogaeth Riga.—Y tu isaf i Dvinsk gyrwyd y gelynion o rai lle- oedd gyda cholledion enfawr.—Yn y de, y tu isaf i Pripet, gwnaeth y Rwsiaid yn odidog. Enillodd y Rwsiaid fuddugoliaeth bwysig yn Middle Styr. Cymerasant 3,500 o garcharorion a nifer mawr o ynau, etc. Hysbysai newyddion dydd Mercher fod I y gelynion yn enill yng nghymydogaeth Mitan-Riga, tra- yr enillodd y Rwsiaid fuddugoliaeth newydd yn y de. I Hysbyswyd, hefyd, yn swyddogol, fod yr Awstriaid wedi gadael Czermowitz, prif- ) ddinas Bukowina. I Dydd lau, daeth newyddion pellach fod 11 y Rwsiaid wedi enill buddugoliaeth arall, gan gymeryd 3,600 yn garcharorion, Rhuthrwyd ar y gelynion y waith hon I tra yr oeddynt yn paratoi i ymosod ,ar, y Rwsiaid gyda nwyon gwenwynig.

II I YMOSOD AR DREFt BWLGARAIDD

I YMOSOD AR DREFt BWLGARAIDD. —— Ddydd Sadwrn, hysbysodd Ysgrifenydd I y Llyngeslys fod adranau o Lynges Pryd- ain, Ffrainc a Rwsia wedi ymosod ar borth- laddoedd Bwlgaria brydnawn ddydd lau. I Tân-belenwycl nifer o safleoedd milwrol, a gwnaed cryn niwed i'r porthladd, i orsaf y rheilffordd, ac i longau yn Dedeagatch. I' Gofalwyd peidio tan-belenu safleoedd nad oeddynt o bwys milwrol.

LLWYDDIANT BAD TANFORAWL PRYDEINIC

LLWYDDIANT BAD TANFORAWL PRYDEINIC. I Siiddo Llong-ryfel Germanaidd. Hysbysir yn swyddogol fod llong-ryfel Germanaidd wedi ei suddo gan suddlong I Brydeinig tuallan i Libau. Perthynai y | rhyfel-long i ddosbarth llongau 9,000 tunell Y mae y cychod tansuddawl Prydeinig yn peri galanastra mawr i longau Germani I yn Mor y Baltic. Hefyd, darfu i longau rhyf el Prydeinig j gymeryd meddiant o ugain o longau pysg- ota Germanaidd ynMôr y Gogledd. I Yn ychwanegol at suddo pump o longau I Germanaidd, daliwyd agerlong o Norway gariai haiarn o Germani.

BWRDD PYSCOTA DOSBARTH DYFI MAWDDACH A CLASL YN

BWRDD PYSCOTA DOSBARTH DYFI, MAWDDACH, A CLASL YN. Cynhaliwyd cyfarfod rheolaidd y Bwrdd yn yr Abermaw, ddydd lau, dan lywydd- iaeth Mr. J. R. Owen, U.H. (cadeirydd).— Penodwyd Syr John Dillon yn gynrych- iolydd y Bwrdd ar Fwrdd Pysgota Mor y Gorllewin. v Hysbyswyd fod Mri. Richard Rees a Henry Lewis, Machynlleth, ynghyda Col. Norton, wedi eu dewis yn aelodau o'r Bwrdd gan Gynghor Sirol Trefaldwyn a Mri. J. R. Owen, Llew Davies, a David Jones, Porthmadog, gan Gynghor Sirol Caernarfon. Derbyniwyd Adroddiadau Ceidwaid yr Afonydd. Cyflwynodd yr Henadur T. Martin Wil- liams adroddiad y Pwyllgor Arianol, yn dangos fod gweddill yn yr ariandy y diwr- nod hwn yn ffafr y Bwrdd o £ 16 6s. 8c.— Pasiwyd i dalu yn y cyfarfod dalebau i'r swm o £12 Is. 2c., yn gadael gweddill o £ 4 5s. 3c. ■ Rhoddodd Mr. Rhys Jones, Abermaw, adroddiad o ymweliadyr aelodau a benod- wyd i fyned i olwg gwaith Gwynfynydd, a'r lie hwnw. Dywedodd Mr. Jones iddynt gyfarfod a Mr. Pritchard Morgan, yr hwn oedd yn awyddus i wneud a allai i atal i'r gwaith lygru yr Afon Mawddach, ac yr oedd ganddo drefniant mewn golwg a gostia oddeutu £ 200.—Gadawyd y mater ymhellach yn ngofal yr un personau, gan ychwanegu atynt Cyrnol Enthoven. Ar gynygiad y Cadeirydd, pasiwyd pleid- Ilaís o gydymdeimlad a Syr Osmond Wil- liams, Barwnig, a'r teulu, yn eu dwfn brof edigaeth.

Y FFERMWR AI HELYNTION

[ Y FFERMWR A'I HELYNTION. I. Ym Mrawdlys Chwarterol yr Amwythig, addefodd William Robinson, ffermwr a 1 drigai yn ymyl Ellesmere, ei fod yn eupg o geisio lladd ei hun ar Awst 4ydd.—-t5y- j wedodd John Lloyd, Croesoswallt, ei i frawd-yn-nghyfraith, mai blinderau bywyd I a achosodd i Robinson saethu ei hunan. [ Yr oedd ganddo stoc fawr ar ei fferm, a neb [ i'w gynorthwyo o'r Nadolig hyd Ebrill Yn y Gwanwyn collodd gaseg a cheffyl gwerthfawr, a inethodd gael cyfle i hau ) maip a mangolds.—Dywedodd y cadeirydd fod Robinson wedi cael digon o gosb eisoes, a rhyddhawyd ef ar daliad y costau. 1. i éŸ) éŸ) é1?

ENILLION PYSCOTWYR

ENILLION PYSCOTWYR. Mewn cyfarfod o Bwyllgor Pysgotwyr Northumberland, a gynhaliwyd yn New- castle, yr wythnos ddiweddaf, dywedwyd f od y pysgotwyr wedi cyfarfod ac wedi dod dros ben i raddau helaeth yr anhawsderau a godant o'r rhyfel. Yr oedd llawer o honynt wedi cael eu gwobrwyo gyda mesur o lwyddiant, ac oherwydd y prisiau eithri- ■ adol o uchel yr oeddynt wedigwneud yn: hynod o dda. Yr oedd amryw o honynt wedi gwneud £ 100 mewn dwy noson, a chafodd un ohonynt £ 170 am yr un cyfnod.