Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

I gjj WQIE^XjlD'S S ?—? )?N! Kind thoughts for those in action. fcj t-t-J M ■— 8 DAVIES'S § FRUIT CAKE IN GREAT REQUEST. g'*???. p.; FRUIT CAKE IN GREAT REQUEST. p€ Criterion Bakepy, Dolgelley « m ? H M ==================?? ? S*» ? e% m\\ ea?cs \s ?., ?s., aL? ?.?[?. J? '???  ? t:I ■ ■■ ■ te5, I 02-hI » I <2J[^ Never get Stale, imp rove in keeping, therefore excellent for those at n. i ] I—" < • M the -F?M?. Many have testified to the ?M??' of the C???. B'  A trial order solicited, I: E-? A trial order solicited. ?d.! t—< Agent for LYONS and LIPTON TEAS. Agent ?foy. LYONS and LIPTON TEAS.  ??? ■ I LIyfrNewydd ar Pwnc yDydd-YRHYFEL. ?f?t ? t g ?"????r?ip?ary-?? t ?t ?% Crefydd a Bywyd Traethodau ar Faterion Ath- ronyddo), Diwiuyddul, iyy Chymdeitliasol. 17, 1 GAN YR A THRO D. MIALL "EDWARDS., M-A PRIS— I 3/6 Archebion i'w hanfon yn ddioed i HUGHES BROS. "I Dydd, Dolgelley. 3/6 I I AR OSOD. PENYBRYN, BORTH, ger DOLGELLAU,— Ymofyner yn Swyddfa'r H DYDD." BRITHDIR. Cynhelir Cyfapfod Llenyddo yn NGHAPEL Y BRITHDIR, NOS NADOLIG, 1915. L(vwydd :-R. Pughe, Ysw., Helygog. Arweinydd :-Mr. Owen Jones, Caerdefaid. RIIODDIR DETHOLIAD AR Y DELYN GYM- REIG YN YSTOD Y CYFARFOD GAN TELYNOR MAWDDWY. Drysau yn agored am 5-30, a dechreuir am 6 p.m. Mynediad i mewn 1 a 6c Rhagleni i'w cael gan- Mri. H. Rees Evans, Garthwnion, a David Owen, Cefnyclawdd, Ysgn. j YN EISIAU. YN eisiau yn ddioed 200 o LABRWYR CRYFION wedi ymarfer a phig a rhaw ac a berfa olwyn, i weithio ar waith perthynol i'r Llywodraeth. Cyflog da. Gweithir wedi'r oriau arferol o 48 awr yr wythnos, i fyny i 58 awr neu ragor. War Bonus 3/ Rhoddir 10/- at dreuliau Lodgings i rai priod ac yn byw mwy na saith milldir o'r gwaith, a 5j-i i weithwyr di-briod. Gall labrwyr enill cyfiogau uchel. Ni ehym- erir neb i mewn ag sydd eisoes ynglyn a gwaith perthynol i'r Llywodraeth. Rhaid i bob cais gael ei wneud yn y Gyfnewidfa Lafur agosaf, gan enwi y papyr hwnja chyfeirio at Rhif A. 1051. CYMDEITHAS LENYDDOL Y M.C. Traddodir DARLITH ynglyn a'r Gymdeithas uchod, gan y PARCH. J. J. MORGAN, WYDDGRUG ar 'Mathews, Ewenni Yn Nghapel Bethel, NOS WENER, TACHWEDD 12, 1915. H Mynediad i mewn trwy Docynau, 6c. yr un. Dechreuir am 7-30.