Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
10 erthygl ar y dudalen hon
TYNGED TRI DYN IEUANC

TYNGED TRI DYN IEUANC. BAMWAIN DDIFRIFOL GYDA MOTOR. i Fel yr oedd chwech o bersonau yn dych- welyd yn hwyr o Landyssul, mewn niwl, cymerodd y gyriedydd dro anmhriodol, a dymchwelodd y cerbyd. Caed fod rhai o'r dynion odditan y car. Gwaeddodd Griffiths (y gyriedydd), Peidiwch a goleu matsen." Ond yr oedd y sylw yn rhy hwyr, gan i rywun danio matsen, ac mewn moment yr oedd y car ar dan. Bu tri o'r dynion farw, sef Evan Owen Griffiths (y gyriedydd), Thos. Reynolds, a Theo. John (glowyr). Ii (

DAMWAIN DDIFRIFOL I FEDDYG

DAMWAIN DDIFRIFOL I FEDDYG. Nos Sadwrn, cyfarfyddodd Dr. Ellis T. Evans, Abersoch, a damwain dost iawn pan yn mynd ar ei motor-bicycle ger Llanor Cafwyd ef yn gorwedd ar ganol y ffordd yn gwbl anymwybodol dan y peiriant, ac yn gwaedu yn ddifrifol. Symudwyd ef i Reithordy Llanor, a gweinyddwyd arno gan Dr. R. Jones Evans, Pwllheli. Anaf- odd ei wyneb yn dost iawn, a thorodd ddau asgwrn yn ei goes dde yn bur ddrwg, a gorwedd mewn cyflwr difrifol. &;69<2;

IY WASG I

Y WASG. I "CENINEN GWYL DEWI."—Cynwysa Rhamant y Groesffordd: sef Adgofion Cyfaill am y diweddar Thomas Jones, gan y Parch. D. Stanley Jones; Y Parch. Evan Jones, gan y Parchedigion Evan Davies a T. R. Jones Yr Athro David Jenkins, Mus.Bac., gan Alafon, Dofwy, a Mr. J. R. Tryfanwy Arglwydd Tredegar (Ifor Hael yr Ail) Un o Arwyr Balaclava, gan y Parch. John Davies, F.S.A. Dal ati, Gymro I" gan yr Athraw E. T. Griffiths, M.A. Y Parch. E. Ceredig 1 Jones, M.A., gan y Parch. D. Evans Yr Hybarch Aaron Davies, D.D., gan y Parch. I Evan Price (Gorwydd) Syr John Rhys, gan Amryw Ysgrifenwyr; Yr Henadur Morgan Evans, Y.H., gan y Parch. B. Carolan Davies Gwyl Ddewi, 1916, gan Mr. J. R. Tryfanwy; Y Parch. Josiah Jones, gan y Parch. D. Cunllo Davies Deigryn ar fedd Tudwal, gan y Paich. D. Jones, B.A. (Efrog) Mr. T. Carno- Jones, gan Mr. A. Parry-Morgan a Dyfnwal; Alafon, gan Ddyfed, R. H. W., &c., &c. John Williams, Awdur y Faunula Grust- ensis, gan y Parch. T. Shankland Arlun- ydd Penygarn, gan y Canon Thomas Ed- wards (Gwynedd) John Ambrose Lloyd, gan Mr. J. Rowlands, F.R.L.S.; Y Parch. John Jones, M.A., gan y Parch. J. Myven- ydd Morgan ac Isylog Thalamus, gan y Parch. John T. Griffith, D.D. Cwyn Coll, gan Amryw. (Ð69éV

No title

r Y mae newydd farw yn Market Weigton, I Swydd Efrog, Mr. Abraham F. Sapcote, yn 76 mlwydd oed. Yr oedd yn un o'r Gwir- foddolwyr hynaf yn Lloegr. Ymunodd a hwy yn 1860, a bu yn aelod am 40 mlynedd Arferai gerdded 40 milldir i Efrog f was- » anaethu eglwysi arbenig,

Y CYNLLWYN YN ERBYN Y LLYWODRAETHJ

Y CYNLLWYN YN ERBYN Y LLYWODRAETHJ Dan arweiniad Syr Edward Carson y mae'r rhai sy'n cynllwyn yn erbyn Mr. Asquith a'r Llywodraeth. Eu cri mawr yn awr yw Gorfodaeth gyffredinol, a dis- gwylir eu hymosodiad terfynol yn ystod yr wythnos hon. Disgwyliant wthio un ai Mr. Asquith neu Mr. Bonar Law i ym- ddiswyddo trwy geisio cael mwyafrif yn y Ty o blaid Gorfodaeth ar y gwyr priod yn ogystal ag ar y sengl. Mae'r Prifwemidog wedi datgan yn bendant na fydd a wnelo ef ddim a rhagor o orfodaeth, ac y mae Mr. Bonar Law wedi dweyd, y byddai iddo ymddiswyddo o'r Llywodraeth pe y gwelai y byddai mwyafrif o'r blaid Doriaidd yn credu'n groes i:r Llywodraeth. Gwyddis fod cwmni o Ryddfrydwyr wedi ymffurf- io'n Bwyllgor cyffelyb i'r un Toriaidd, ac y mae cryn bryder beth fydd y diwedd. Mae'r criw o Ryddfrydwyr anfoddog yn ddwl ddifrifol os ydynt yn barod 1 chwareu i ddwylaw Syr Edward Carson a'r Toriaid penboeth. éXJ69éV

11 t CENEDL ANFOESOL

11 (t CENEDL ANFOESOL." Wrth siarad o flaen cymdeithas neilltuol yn Llundain, sylwodd Syr James C. Browne na ddylai yr un Prydeiniwr briodi un o Germani am o leiaf gan' mlynedd o amser. Yr oedd y rhyfel hon, meddai, wedi profi yn ddigamsyniol fod y German- iaid yn genedl isel ac anfoesol. Profid hyny gan y lladratau, y llofruddiaethau anfad, etc., yr oedd y Germaniaid yn euog o'u cyflawni yn ystod y ddwy flynedd ddiweddaf. Cymerai, ebai, gan' mlynedd o amser, neu dair cenhedlaeth, i buro y genedl Germanaidd. •

BRAWDLYS CHWARTEROL MEIRION

BRAWDLYS CHWARTEROL MEIRION. Cynhaliwyd yr uchod yn y Bala, dydd Mawrth, yr wythnos ddiweddaf, Mr. Lloyd Price, Rhiwlas, yn y gadair. Yr unig achos fu gerbron ydoedd y cy- huddiad gan Gwmni y G.W.R., yn erbyn Hugh Davies, Hendremur, Maentwrog, o wneud ymosodiad anweddus ar Elizabeth Jane Owens, Trawsfynydd, yn y tren.— Wedi gwrando y tystiolaethau dros yr er- lyniad, cafwyd y cyhuddedig yn ddieuog. Dewiswyd Mr. Wm. Owen, Plaswaen- ydd, yn gadeirydd Pwyllgor yr Heddlu am y flwyddyn.-Dewiswyd Mr. W. P. Evans, Blaenau Ffestiniog, yn gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedol.

I ICOSBI CREULONDEB

COSBI CREULONDEB. Cafodd Nester Eveleigh a'i gwr, o Char- minster, eu hanfon i garchar am ddeunaw mis yr un ym Mrawdlys Dorset am guro a newynu merch i'r gwr. Dywedir nad oedd yr eneth,-nad oedd ond deuddeng mlwydd oed,—ond ysgerbwd pan gymer- wyd hi ymaith gan y Gymdeithas er Atal Creulondeb at Blant.. Gwrthododd Senedd-dy New South Wales, Awstralia, basio mesur dirwestol.

NEWYDDION

NEWYDDION. Dydd Gwener, yr oedd Arglwydd Mostys. yn 60 mlwydd oed. Ym Mrawdlys Llundain, anfoftwy4 dynes o'r enw Doris Pearson, i benvcS- wasanaeth am dair blynedd am dwytte gwragedd i filwyr, a chael arian oddiarnyisfc. Hysbysir fod priodas i gymeryd lie cy& rhwng Arglwydd Ty Ddewi a Betty (ail ferch i'r Arglwyddes Maud Rawdon-Hast« ings, Manor House, Ashby la Zouciae). Y mae Mrs. Cornelius Vanderbilt (Araer- ica), yn casglu cronfa o 300,000 o ddcfeii i'w rhanu rhwng y Frenhines Mary sm Arlywyddes Ffrainc. Cofnodir marwolaeth Syr John E. Gcmt. cyn-A.S. Bu'n llanw amryw swyd

Advertising

I THE REALWE SH CURE I HAYMAN'S I j BALSAM I WELLHA 2 I BESWCH ac ANWYD H A mhrisiadwy gyda phlant. H& o Potelil/3a3/ GAN OLEFFERYLLWYR A GROSERS