Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

BRYNM* NA.CH BARMOUTH, ATTRRACTIVE SALE OF SURPLUS HOUSE- HOLD I FURNITURE OUTDOOR AND OTHER EFFECTS, INCLU- DING: COSTLY OAK SIDEBOARD, Pair of old Mahogany Carving Chairs, Massive Iron Umbrella Stand, Oak Framed Dining Room and Chairs, HANDSOME ANGLE BOOKCASE, IN OAK, Bronze Figure China and Glass Ornaments, Finely Carved Oak Wine Cooler, HANDSOMELY EMBOSSED FRENCH MANT- EL MIRROR. BOOKS, including several bound volumes -5 of "Punch." and Sir E. Bulwer Lytton's Works. PART CONTENTS OF SEVERAL ) BEDROOMS,  VALUABLE MAHOGANY WARDROBES ? Chests of Drawers, Brass and Iron Bed- steads, Feather Beds, Curtains, Fenders, Toilet Sets, KITCHEN UTENSILS, Mangle, Deal Tables, Copper Warming Pans, Grained, Chests of Drawers. GARDEN TOOLS, and numerous other effects which, MESSRS., HALL WATER]DTE & OWEN ■■ Are instructed to SELL IY AUCHON, o the Premises On Friday,The 26th July, 1916, Commencing at ELEVEN ">ck piinatualy AUCTIONEERS OF HIGH STREET, SHREWSI "TD OS- WESTRY." PUBLIC ROOMS, EOi-oELLEY. -5 AN ENTERTAI NMENT in aid of DISABLED SOLDIERA AND SAILORS- ORS, will be held on I WEDNESDAY, AUGUST 9th, 1916. by the "Merry Thought Pierettes" who gave a successful performance last Year. TICKETS 2s. 6d. (reserved), Is. and 6d. To commence at 8.

CYHOEDDIADAU SABBATHOLn I

CYHOEDDIADAU SABBATHOL n I TAabernacle (A).-Parcti. VV. Fan Huws, I Seisnig(A).-Parcli. T. H. Jones. I Salem(M-C).Parch. R. T. Owen, Aber- llefeni. Bethel (ill C). -Parch. Mordaf Pierce. Seisnig(M.C).—Parch. John Radcliffe, I Pendref.—Ysgol am 2; Cwrdd Gweddi 6'1 Ebenezer (T/l, -Cyfarfod Gweddi. Tudah B.),-Parcl- Henry Rees. YSGOL DR. WILLIAMS.— Yn nghyfarfod goruchwylwyr yr Ysgol, gynhaliwyd Gorff. 18, rhoddwyd ysgoloriaethau i'r rhai canlynol i ferched o ysgolion y Cynghor. j Rhoddir y rhestr yn ol y drefn o deilyngdod i 1. Muriel Pryce (Dolgelley). 2. Jenny Owen (Carnarvon). 3. Norah Roberts (Dolgelley). 4. Lizzie Ann Jones (Dolgelley). 5. Olwen Griffith, (Dolgelley) 6. Esther Williams, (Llanfachreth). 7. Olwen Roberts, (Bontddu). 8. Annie Griffith, (Carnarvon). 9. Maggie Ellis, (Dolgelley). 10. Glennys Williams, (Ganllwyd). f Y CYNHAUAF.— Gan fod argoelion fod tywydd braf yn dod, diau y byddd I lluaws o ffermwyr ac eraill- yn brysur gyda'r gwair. Os yn brin o ddwylaw apelier at Mrs. E Wynne Williams, ) Plasgwyn, am ferched i gynorthwyo. Hi ydyw ysgrifenyddes cymdeithas o ferched sydd wedi ei ffurfio i gynorthwyo ffermwyr. Mae eisioes wedi dechreu ei hunan ar y gwaith o gynorthwyo yn y cynhauaf a'i morwyn gyda hi, a diau fod eraill yn barod i ddilyn ei hesiampl. YMADAWIAD YSGOLFEISTRES.— Drwg gennym ddeall fod Miss Ceridwen Jones 1 Williams, prifathrawes ysgol Henfelin, yn ymadael o'r dref i ysgol yn Yorkshire. Yn ystod ei harosiad yma y mae wedi gwneud lluaws o gyfeillion, ac yn fawr ei pharch yn y dref, a drwg fydd gennym ei cholli. Heddyw (Iau) cyflwynwyd iddi Leather Writing Case gan ( athrawon a phlant yr ysgol, fel arwydd f o werthfawrogiad o'i llafur a'u parch iddi I ADDYSGIANT PLANT.—Nos Wener di- weddaf yn ysgoldy Bethel cynhaliwyd I Cynadledd i ymdrin a'r pwnc o addysg ac hyfforddiant y plant. Daeth lluaws yn nghyd yn cynrychioli yn benaf yr ysgolion Sabbathol. Yr oedd yn bresenol hefyd 1 amryw o athrawon a: athrawesau yr ysgol- 'on dyddiol. Cymerwyd y Gadair gan y Parch. Mor- daf Pierce. Agorwyd yr ymdrin aeth gan y Parch. Henry Rees. Pwysleisiodd yn arbenig y pwysigrwydd o roi'r argraff iawn ar feddwl y plentyn o ystyr pethau-un ys tyr fawr yn rhedeg drwy bob peth ac yn unoli bywyd. Rhana'r plentyn ei fywyd yn dair rhan—y cartref, yr ysgol, a'r capel. Nid oes a fyno un ran a'r rhan arall, pob rhan fel watertight compartment. Rhaid chwilfriwio'r canolfuriau hyn. Siaradwyd yn mhellach gan Mri. Richard Mills R. Wynne Williams, Llew Meirion, R. C. Evans, John Griffith, B.Sc., ac Ed- awrd Williams; Ysgol y Cynghor. Cafwyd sylwadau diddorol a buddiol gan yr oil ond fel y disgwyliem rhagorodd yr ysgol- feistriaid. Yr oedd areithiau Mri John Griffith ac Edward Willimas yn ffrwyth profiad a meddylgarwch a chydymdeim- lad, ac yn werth cerdded ym mhell i'w clywed. Cafwyd ryw awr a hanner o gynhadledd hwylus, peth newydd yn hanes y dref, ond amlygwyd awydd cryf o gael ychwaneg, a hyderwn mai hon yw y gyntaf o lawer. Ni phasiwyd ynrhyw bender- fyniad, ond nis gallem fod yn y cwrdd heb ddarganfod rhai o ddiffy,ion yn nglyn ag addysg ac hyfforddiant 1 lntyn, nac heb gipdrem o'r cyfeiriad y gorwedd gwared- igaeth. ) CYFARCHIAD PRIODASOL. < JIMr. R. Jones Ellis, Plas Newydd, Dol- gellau, a Miss Maggie A. Williams, Nanney II Place Pwllheli. Clywais rhyw ber dine lawen—oddiyma,— Hawddamor di-absen; Rhwymwyd wrth allor Hymen Fonwr hoff a'i feinir wen. O'r "Ddol" werdd yma cerddodd,—y perl Yn y "Pwll" ganfyddodd; Ei fryd ar hwn yn frwd rho'dd,— Ein gem eirian gymerodd. Rhagorol ferch weithgar gywrain-fu hon Efo'i harddwch mirain: I'r ilanc hawddgar, gymhar gain, Yn y fro glanaf riain. Tywydd braf a haf o hyd-a heulwen Di-alar fo'u bywyd; I'w rhan byth boed goreu'n byd A'u dyddiau'n llawn dedwyddyd. I (Y) R) ffi TOM LLOYD.

1 NEWYDDION TRIST 0 FAES Y j I GAD

1 NEWYDDION TRIST 0 FAES Y I GAD Pwy na cheir y dyddiau yma heb j deimlo i'r byw y sefyllfa yr ydym ynddo fel tref a gwlad, pan mae ein bechgyn j dewr yn cael eu lladd a'u clwyfo ar f aes y gwaed. Mae llawer marft heddyw j yn brudd ei bron pan yn meddwl am y galanastra ofnadwy sydd yn dygwydd ar Gyfandir Ewrop. Mae llu o fechgyn J Dolgellau a'r cylch yn Ffrainc-yn mhoeth *• der y frwydr, ac nid yw ein tref fach ninnau yn dianc rhagor lleoedd eraill heb newyddion trist. !> MAJOR ROBERT MILLS WEDI EI LADDT. J Taflodd y newydd fod Major R. H. Mills wedi ei ladd yn Ffrainc dristwch prudd dros y dref a'r ardal ddydd Llun pryd y cyrhaeddodd y newydd yn swydd- i ogol yn y pellebyr canlynol o'r Swyddfa Ryfel.- I 0. H. M. S., July m, War Office London. 6.45 P.M. Deeply regret to inform you that Major j R. H. Mills, Welsh Fusiliers, was killed in action 11th July. The Army j Council express their sympathy. SECRETARY, War Office. i Nid oes ond rhyw dair wythnos er pan yr ydoedd yn y dref ar ymweliad o Ffrainc. Yr oedd yn born soldier. Pan dorodd y rhyfel allan yr oedd yn Sergeant yn y 7th R. W. F. (Territorials). Nid hir cyn y cafodd trwy ei ddiwyd- rwydd a'i deilyngdod personol ei wneud yn Lieut., a buan y dyrchafwyd ef i fod yn Gadben, ac wedyn yn Major. Os aeth rhywun a'i gydwybod gydag ef i'r frwydr hon fe aeth Major Mills. Yr oedd yn un o'r bechgyh mwyaf egwyddorol a chydwybodol adnabum erioed, ac yn selog dros y fyddin yn amser heddwch <) fel yn amser rhyfel. Bu yn aelod o'r Volunteers a Territorials am 18 mlynedd, a chafodd y long service medal. Aeth drwy ryfel Deheudir Affrica gyda'r Mont- gomeryshire Yoemanry, a chafodd yno ddiangfeydd rhyfedd, saethwyd ei geffyl dano ar ddau amgylchiad. Cafodd Medal rhyfel De Affrica gyda 3 o clasps