Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 7 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

? CAMBRIAN RAILWAYS J ANNOUNCEMENTS CAMBRIAN RAILWAYS 1 AXXOUNCEME.r\'I'S e' THE NATIONAL EISTEDDFOD OF' WALES e will M held at &? | A B E R Y S T W Y T H &?&? I ON @(S I AUGUST 16th, 17th and 18th, 1916, &? 6? ——— < £ > Particulars of Railway Arrangements will be announced in due course gg ? ?? -—————————-——- ——————————————— -———————  ||Alterations in Train ¡¡Alterations Servicesfg ServiteS æ.. ?u?C i. now on Sale at the Stations, B )okstalls i|and Booksellers nice 31 each. g| j   and boo k se U. ?rs ?nce 3?a ? eac? h.  ? F.riuUParticu!arsseeTi????? ?j l S. WILLIAMSON, 6) t e T I 1916 G..HAL MA*Acaz. ??M& 0000000000i i  ?_  LL rearing troubles are solved by Karswood Chick-rearing Meal (Sussex Ground), 3!lb, bag 91d., and Karswood Chicken Powder (containing ground insects) 2d, packets. Chicks so fed will lay eggs at six t months old.- Morris, Pharmacist, Bridge St., Dolgelly. FOR SALE.  An upland farm in upper part of Vale s—» Clwyd, 54 acres of arable grass and Sheep walk. D., Thomas. Plasisa. t Ruthin. S LIST. ME OING 13ELTS and tB IN USE RIVETS. N No need ioi)iiiicb holes. drive Pivet,, an d bend back the prongs. Neat and stror, ?)f all local Iron? rnongers. or send it- fc, r be, (assorted) to siturea  ed and Tubular OS YN CADW MOCH CADWCH HWY FEL Y CADWONT HWY CHWI. I Nid ydyw yn angenrheidiol i gadw Moch ar eich dwylaw cyhyd. Rhodchych iddynt un neu ddau o Willson's Canadian Pig Powders yn gymysg a'u bwyd bob wythnos, ac fe enillwch wythnosau yn eu pesgi. Maent yn cadw y moch yn yr iechyd goreu, ac yn arbed amser trwy '| gadw Moch rhag myned yn ddichwaeth  at eu bwyd. Mae pob pesgwr moch I sydd yn rhoi prawf arnynt yn medW v I byd ohonynt. Mae ein cwsmeriaid yS j ysgrifenu i ddweyd eu bod yn hoffi gwer?pB Willson's Canadian Pig Powders, ad4 pawb yn cael eu boddhau ynddynt. Yn cael eu gwerthu,-7 powdwr am 6c. i yn ddi-gludiad 7c. 16 am 1/ yn ddt- gludiad 1/2; 48 am 2/9, yn ddi-gludiad 3/ 144 am 8/ yn ddi-gludiad gwerthir tins am 21/- yi un." Yr unig Wneuthurwr, STEPHEN WILLSON, PIG POWDER FACTORY, PETER- BOROUGH a gwerthir gan Gynrychiol- I wyr, yn cynwys Mri. MILES & WILLIAMS, 1 Cambrian Stores, DoLGELLEY. 0 BWY8 I BOBL WANLLYD AC ISEL YSBRY^ Cynghor y Prif Feddygon. GWIN- -COCH TA.2STOO (TANGO WINE), BLAS ORAIDD AR BLESERAU. Mae dyn iach a heinif yn cael golwg gwa- hanol iawn ar fyd a'i bleserau, rhagor na', dyn sydd yn nychu ac yn ngafael iselder yt- bryd dybryd. A'r gwaed yn gwbl y mae ft wnelo iselder ysbryd. Cofus genyf i ain- aethwr cadarn o gyfansoddiad unwaiui yfed o farddwr ar ol.poethi ei hun wxto ddidol defaid ar y mynydd. Cymerwyd ef yn glaf, y dydd canlynol, ac mor drmp ydoedd iselder ysbryd arno, fel y bu farw yn mhen ychydig ddyddiau, wedi e' lwyJ; orchfygu gan iselder ysbryd. Er mail achos o lygriad neu wenwyniad gwaed ydoedd hwn, profa y ffaith mai gwaeledd gwaed sydd wrth wraidd pob digalondid Digon gwir, mai'r gwaed yw yr einioes Mae gwaed trwehus yn rhagddarbod am ddiffyniad rhag difrodaeth llawer o gwyn- ion yr ym yn ddarostyngedig iddynt. Yn y cyflwr hwn, nid oes ond y Gwin Coch Tango a all eich diogelu mewn meddianto iechyd Mae'r haiarn sydd ynddo y drwythedig gan natur yn bur angenrheidio ijlob dyn ar adegau neihduo^ oiid^iUl^w^ iawn mwy felly pan fo'r gwaed yn denev Mewn cyflwr o wendid o'r fath nis gall yr ystumog dynu haiarn o fwydydd cyllred- in, a phan y mae galluoedd aatur yn isel mae yr anallu hwn yn dyfod yn fwy Uym fel nad yw gweinyddiad (rhwy) haiara mwy yn feddyginiaeth, ond cyflenwad coll elfen bwyd hyny yw, bydd y Tango Wine yn gwneud i fyny I ddiffygion yr ystumog 0 dynu haiarn o fwydydd cyffredin Dywed Mml W. Jones, Cefn Poeth, Talwrn, Llan gefni, yr hwn sydd wedi bod yn yfr asnach Gyffuriol (Drug Trade) am amser maith yn Llangefni, Bethesda, fod yn resynus meddwl fod dynion mor anwybodus hyn y mae arnynt wir angen o hono i ategu bywiogrwydd a mwynhad bywyd. Cefais gyfleusdra wybod mai canmoli-aet un frydol syddiddo Nid rhai yn ei ganmo a'r lleill ddim yn ei ganmot.ond llais on frydol eu profiad ydoedd ei fed yn haeddu yr holl glod a all tafod ei draethu. Rhodder prawf ar un botel o'r gorn, 3/6; ail 2/6; trydydd, 1/9. I'w gael gan Charlton, Llanrwst; William Williamc Harlech; Roberts, Portmadoc; William Owen, Druggist, a Cowell, Penlan fawr Pwllheli; Bowen, Chemist, Criccieth Mr Ellis Griffith, Ship, Pwllheli; a Llys Car. adoc, Bettws-y-coed; Parry, Liverpool House, Trefriw; Thomas, Cross Keys, Blaenau; D. Williams, Stag, Dolgelley. Anfonir potel o'r goreu yn rhad drwy y post 3/6 i leoedd nad oes siopau yn ei werthu ond anfon at Griffith Owen Druggist, Caernarfon.