Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Public Rooms, DolgeJIey. AN ENTERTAINMEN in aid of DISABLED SOLDIERA AND SAILORSORS, will be held on Wednesday, August 9th, 1916. by the "Merry Thought" Pierrettes, who gave a successful performance last Year. TICKETS 2s. 6d. (reserved), Is. and 6d. To commence at 8. — t p) 't. J l Y 1. t:A.. 'v ..1:1. BARMOUTH, ATTRRACTIVE SALE OF SURPLUS HOUSE- HOLD FURNITURE OUTDOOR AND OTHER EFFECTS, INCLU- DING: COSTLY OAK SIDEBOARD, Pair of old Mahogany Carving Chairs, Massive Iron Umbrella Stand, Oak Framed Dining Room and Chairs, HANDSOME ANGLE BOOKCASE, IN OAK, Bronze Figure China and Glass Ornaments, Finely Carved Oak Wine Cooler, HANDSOMELY EMBOSSED FRENCH MANT- EL MIRROR. BOOKS, including several bound volumes of Punch." and Sir E. Bulwer Lytton's Works. PART CONTENTS OF SEVERAL BEDROOMS, VALUABLE MAHOGANY WARDROBES Chests of Drawers, Brass and Iron Bed- steads, Feather Beds, Curtains, Fenders, Toilet Sets, KITCHEN UTENSILS, Mangle, Deal Tables, Copper Warming Pans, Grained, Chests of Drawers. GARDEN TOOLS, and numerous other effects which MESSRS. HALL WATERIDGE & OWEN Are instructed to SELL BY AUCTION, on the Premises, On Friday, The 28th July, 1916, Commencing at ELEVEN o'clock puntiualy AUCTIONEERS OFFICE, HIGH STREET, SHREWSBURY AND OS- WESTRY." Megwch eich Iloi ar Fwyd Llo; Bea:h? Megwch eich Uoi ar F?? Z.?t ???c?s. Y mae y peth tebycaf i laeth sydd mewn bod. Rhwystra hwynt i Scothi, a maga loi cryfion o ran asgwrn ac o gyfansoddiad cadarn. Agents: Mills & Son, Corn Merchants, 1 Dolgelley.

CYHOEDDIADAU SABBATHOL I

CYHOEDDIADAU SABBATHOL. Tabeynacl (A). -Parch. W. Pari Huws. B.D. j Seisnig (A).-Boreu, Parch. J. Radcliffe; Hwyr-Parch. T. H. Jones. Salem (M. C).-Parch, John Lewis, Aber- dyfL Beythel (M,. C). -Parch. D. O. Ellis, Hermon Seisnig(M.C).-Boreu, Parch T H Jones, Hwyr, Parch. J. Radcliffe, B.D. Pendref.- Ysgol am 2: Cwrdd Gweddi 6. Ebenezey (W). -Parch. R. Jones, Harlech. ji.tdah (B). -Parch. Henry Rees. YSGOL DR. WILLIAMS.—YnyrArholiad gynhaliwyd gan y Royal Drawings Society enillwyd y tystysgrifau canlynol:— Division 1 Honours 18 Pass 21. Division 2 Honours 18 Pass 14. Division 3 Honours 28 Pass 5. Division 4 Honours 2 Pass 10. Division 5 Honours Pass 1. Total 119 Honours 682 Passes 51. Mae Nesta Rogers (Wrexham) ac Olwen Richards (Merthyr Tydfil), wedi cael y dystysgrif lawn, gan iddynt gael Honours yn y chwe adran. Mae Sergeant W. M. Roberts, mab Mr. a Mrs. Richard Roberts, Brynmeurig Buildings, yr hwn er's misoedd bellach sydd' wedi bod yn addysgu milwyr yng nglyn a'r Lewis a'r Maxim Guns yn Park Hall Camp, Croesoswallt, wedi ymadael am Rhydychain, i ymuno a Cadet Corp. sydd yn paratoi swyddogion i'r fyddin, Yn ystod. ei arosiad yn Croesoswallt J gwnaeth nifer fawr o gvfeillion a theimlir colled ar ei ol. COFIO'R BECHGYN.— Yn ystod yr wythnos hon anfonwyd, parcel i bob Milwr &c. sydd tros y dwfr-ac yr anfon- J wyd ei gyfeiriad i mi-fel Ysg. Pwyllgor Cysuron y Milwyr. Anfonwyd fel y canlyn. Yr Aifft. 34. Salonica 3. India 3. Ffrainc 50 Lleoedd Ereill 6. Cyfanswm 96. Mae y Pwyllgor yn awyddus am anfon i bob un o'r bechgyn-ond mae ugeiniau o honynt a'u henwau heb gael eu hanfon- Anfonir Parcel i bob un fel y caf yr enwau. Einion. R. C. EVANS. WEDI EI LADD.—Drwg gennym ddeall fod Mr. J. Morris Jones, mab Mr. Morris Jones, Bradford House, Bala, ac wyr i Mr. J. Morris Jones, Trawsfynydd, Sur- veyor y Sir, wedi ei ladd yn Ffrainc. Cyn y rhyfel yr oedd Mr. Jones yn y National & Provincial Bank yn y dref l hon, ac yn wr ieuanc dymunol wedi gwneud lluaws o gyfeillion yn ystod ei arosiad yma. BWRDD Gw ARCHEIDW AID.- Cynhal wyd ddydd Sadwrn o dan lywyddiaeth Mr. H. H. Disley, Corris. Dangosai y cyfrif arianol fod £ 2,250 yn fyr mewn llaw i dalu dyledion y Bwrdd, ond i gyfar- fod a'r diffyg yr oedd y swm o £ 2,996 yn ddyledus o'r plwyfi i'r Bwrdd. Dyw- edid fod tri thaliad yn ddyledus o'r Aber- maw yn gwneud y swm o £ 1,364. Gal- wodd Mr. Owen Ellis sylw at achos o berthynas i'r hwn y dywedid nas gallai'r I teulu gadw'r penteulu yn y gwallgofdy. Erbyn hyn yr oedd ganddo ef ffeithiau oeddynt wedi eu rhoddi o flaen y llys apel milwrol. Dywedid fod yno 700 o ddefaid a thros 40 o wartheg, etc. Gofyn- odd Mrs. Pugh (Brithdir), a wyddai ef a oedd arian ar y stoc?—Atebodd Mr. O. Ellis nad oedd; ac ymhellach meddai, mae yno le i wneud cannoedd o bunnau bob blwyddyn. Yr oedd yn gywilydd eu bod wedi talu drosto.—Gofynodd Mr. R. C. Evans beth oedd a wnelont hwy a'r achos yn awr gan nad oedd y gwr a nodwyd ar yr undeb o gwbl.— Sylwodd y Cadeirydd nad oedd dim, ond fod yr achos yn dangos fod eisiau bod yn wyliadwrus mewn achosion o'r fath. Y GYMANFA GENEDLAETHOL.— Nos Sul, yn Ebenezer cynhaliwyd cyfarfod canu undebol fel arfer dan arweiniad Llew Meirion, er paratoi at y gymanfa Ganu, sydd yn cael ei chynal ynglyn a'r Eisteddfod yn Aberystwyth. Yn Salem I y cynhelir y cyfarfod y Sul nesaf, byddai 1 yn dda gweled mwy o Tenors a Bass yn bresennol. ( ) &J&J&J 1 Mae Dr. Owen Davies, Caernarfon, wedi rhoddi i fyny ei swydd o Athro Diwinyddiaeth Fugeiliol yng Ngholeg y Bedyddwyr ym Mangor, ar ol gwasan- aethu'n ffyddlon am lawer o flynyddoedd. Ym Mrawdlys Abertawe anfonwyd Ann Griffith a ofalai am is-lythyrdy Cwmbwrla, ger Abertawe, i benyd wasanaeth am dair blynedd am ladrata arian perthynol ( i'r llythyrdy.