Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 4 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
PWYLLGOR ADDYSG MEIRION

Mae yn talu yn dda i chwi borthi eich anifeiliaid ar fwyd wedi ei archwaethu a Beach's Forinaceous Food. Mae hwn yn ddiguro fel Tonic (at godi ystumog) ) ac wrth ei ddefnyddio yr ydych yn rhoi arian yn eich poced. Agents: Mills & Son, Corn Merchants, Dolgelley.

AR OSOD AR OSOD

AR OSOD. AR OSOD. r At y 12ed o Dachwedd, Brynarlais, Smithfield St. Dolgellau. Ymofyner a > Mrs. Williams, Gwyneddfa, Dolgellau.

I CYHOEDDIADAU SABBATHOL

• CYHOEDDIADAU SABBATHOL. Tabetnacl(A).—Parch. James Charles, Dinbych. Seisnig(A).-Parch. T. H. Jones. Salem(M.C).-Parch. Mordaf Pierce. Bethel (M. C).-Parch. Thomas Hughes, Stockport. Seisnig(M.C).-Parch. D. W. Morgan, Abertillery. Pendref.- Y sgol am 2: Cwrdd Gweddi 6. Ebenezer(W).—Parch. Conway Pritch ard. judal,t(B). Parch. Henry Rees. GWASANAETH COFFA.— Gan y bydd dydd Gwener nesaf yn ben dwy flynedd y Rhyfel, teimlai y pwyllgor unedig mai priodol iawn fyddai Gwasanaeth Coffa am ein cyd-drefwyr annwyl ydynt eisoes wedi rhoddi eu bywyd i lawr dros eu gwlad, yn cynwys y rhai laddwyd ar y maes a'r rhai fuont feirw o'u clwyfau neu o afiechyd yn y gwahanol ysbyttai. Credwn fod parch i'w Coffawdwriaeth yn ogystal a chydymdeimlad dyfnaf ein calon a'u perthynasau yn eu galar a'u hiraeth yn teilyngu. hyn. Cynhelir y gwasanaeth yng Nghapel Salem, am 7.30 nos Wener nesaf. Dis- gwylir y Cor Undebol i arwain y canu. Gwahoddir pawb. T. H. JONES Henry Rees, Ysgrifenyddion. NEWYDDION TRIST O'R RHYFEL.— Dydd Sadwrn diweddaf derbyniodd Mrs. Williams, Wnion Square, Dolgellau, y newydd o'r Swyddfa Rhyfel fod ei mab Pt. Evan Edward Hughes, wedi marw er y lOed o Awst 1915, yn Suvla Bay. Er yn coledd gobeithion parhaus ei fod ar dir y byw trwy fod yn garcharor yn rhywle, ond chwiliwyd pob man a oedd un yn garcharor yn dwyn yr enw. Ni chafwyd neb o'r enw, a'r dyfarniad mae y Swyddfa Rhyfel yn ddod iddo ydyw ei fod wedi marw. Cydymdeimlir a'i fam a'i frodyr yn fawr yn yr amgylchiad. Yr oedd Evan Hughes yn ddyn ieuanc gwylaidd, caredig a hoff, ac yn aelod o eglwys Bethel M.C. Dydd Mawrth diweddaf, cyrhaeddodd newydd trist arall i Mrs. Jenkins, Wnion Square, fod ei phriod wedi ei ladd yn y rhyfel er y mis diweddaf. Perthynai Pte. Lewis Jenkins i'r 10th Welsh Regi- ment, Rhondda Batt. Yr oedd er's 8 mis yn Ffrainc; ac yn enedigol o Dowyn, Meirionydd. Yr oedd yn dad caredig a gofalus, a gedy briod, yr hon sydd yn ferch i Mr. a Mrs. H. H. Griffiths, Talyraf-on i, i Buildings, Dolgellau, a 3 o blant bach yn amddifaid, ac nid yw yr ieuangaf ond tua 5 wythnos oed. Cydymdeimlir a hwy oil yn y brofedigaeth chwerw sydd wedi eu cyfarfod. CYNGHOR DINESIG.- Cynhaliwyd cyfar- fod arbennig o'r Cynghor nos Fawrth:— Presenol, Mri. D. R. Mills (Cadeirydd), E. E. Jones, (Is-gadeirydd), R. C. Evans, W. Allen, H. Parry Jones, Edward Evans, Dr. John Jones, J. Jones Williams, A. E. Hughes, R. Barnett (Clerc), R. Edwards, Surveyor, a E. R. Jones, (Casglydd). Y Dreth.- Arwyddwyd y dreth am am y flwyddyn nesaf, yr hon sydd i fod yn Is. lOd. y £ pump ceiniog yn llai na'r llynedd. Ffos y F elin,- Cyflwynwyd adroddiad Pwyllgor y Heolydd a'r Surveyor oedd i wedi bod yn cyfarfod Architect Mri. i R. J. a D. R. Meredith. Fel y gwelwyd yn adroddiad y Cynghor diweddaf y mae arnynt eisiau gwerthu y pit lie yr oedd yr hen olwyn yn Ffos y Felin, a'r I lie y mae y stair i fyned i'r felin i'r Cynghor. Mesurai 27ft. Yr oedd estimate yr Arch- [ itect am droi y dwfr oddiwrth siop Miss. Evans heibio gweithfa W. James, yn I £ 100 neu £ 130 os gwneid y gwaith mewn ffurf arbenig. Gofynai y Mri. Meredith I am i'r Cynghor roi cynyg am y lie, ond I awgrymai Pwyllgor y Heolydd ofyn i Mri. Meredith am ei bris ef, ni theimlent I hwy fod a fynont a gwneud y cyfnewid- iadau yn nhroad y dwfr. Cynygiodd Dr. John Jones ein bod yn rhoi haner yr £ 130 gostiai i Mri. Meredith sef £ 65 iddynt. Ni chefnogodd neb y cynygiad. Y Surveyor a ddywedai iddo ddeall j mai y swm o £ 100 oeddynt am i'r Cynghor ystyried fel y gost. Dr. John Jones.— Felly r'wyn cynyg i ni roi £ 50 iddynt. Ni chefnogodd neb y cynygiad. Mr. E. E. Jones a gynygiai iddynt I sefyll at awgrymiad Pwyllgor yr Heolydd I a gofyn iddynt hwy enwi y pris, cefnogodd Mr. Edward Evans. Mr. Jones Williams a ofynai ai nid I 7s. 6d. y llath dalwyd am dir o flaen yr Einion yn ddiweddar, yr hyn oedd gan- ddynt i'w ystyried oedd beth oedd y tir werth i'r dref, ac nid y gost o droi V dwfr i Mri. Meredith. Mr. H. Parry Jones a gredai fod ffordd I ratach i droi y dwfr at wasanaeth Mri. Meredith. Mr. W. Allen a gynygiai eu bod yny I i rhoi punt y llath sef £ 27 am yr hyn gynygid Mr. Jones 'Williams a gredai fod y 1 pris yna yn un teg, ar y ddeailtwriaeth nad oedd rhoi y lie mewn trefn yn myned i gostio dim rhagor i'r Cynghor trwy lenwi y pit &c., a chydolygai Mr. A. I E. Hughes a hyn. ¡ Dr. John Jones a gefnogai gynygiad j ( Mr. Allen. Ar ol i Mr. Allen a Dr. John Jones I gydolygu ag awgrymiad Mr. Jones Will- iams pleidleisiodd yr holl aelodau dros I gtynvg £ 27, oddigerth Mri. E. E. Jones, I Edward Evans, a R. C. Evans, pa rai a bleidleisient dros ofyn am bris y gwerth- wyr ar y lie. Cydyiitdeimlad.- Pasiwyd pleidlais o J gydymdeimlad a'r Cadeirydd yn ngwyneb marwolaeth ei frawd Major Mills, yn Ffrainc, ac hefyd a'r oil o'r teulu, ac hefyd a theuluoedd eraill yn y dref sydd wedi colli perthynasau yn ddiweddar yn y rhyfel. Cynygiwyd gan Mr. W. Allen, cefnogwyd gan Mr. Jones Williams, ac ategwyd gan Dr. John Jones. CYNGHERDD.—Fe welir oddiwrth golofn yr hysbysiadau fod Pierettes Fairboune, yn bwriadu talu ymweliad a'r dref nos Fercher nesaf. Rhoddasant foddhad mawr y llynedd, hyderwn y gwelir y neuadd yn llawn i gynorthwyo yr amcan teilwng y deuant i'w gynorthwyo. CYFARFOD 0 WEDDI AC YMBIL AR RAN EIN GWLAD.- Cynhelir yr uchod yn Vestri Capel Judah (B), am 2.30 pryd- nawn yfory (Gwener). Rhoddir gwahodd- iad calonog i bawb. HENRY REES. Gweinidog. LLYS YNADON.— Cynhaliwyd dydd Mawrth, o flaen Mr. R. Williams, Argoed, (Cadeirydd), E. P. Jelf Reveley, W. Hughes, Dr. Hugh Jones, Col. Enthoven, D. Meredith a D. R. Mills. Cyhuddai Mr. J. E. Fox, Wm. Jones, Tynyceunant o adael 4 o wartheg grwydro ar y llwybr sydd ger ei dy. Dywedai yr erlynydd ei fod wedi dod ag achos cyffelyb yn erbyn y diffynydd o'r blaen yn 1911. Yr oedd y diffynydd wedi ysgrifenu i ddweud mai damwain hollol oeddynt fod ar y llwybr y tro hwn. Dywedodd y diffynydd ei fod yn hynod ofalus i beidio gadael y gwartheg ar y Ilwybr, a dyma yr unig dro er pan y bu o'u blaenau o'r blaen. Synai yn fawr at Mr. Fox yn dod a'r achos gerbron. Wedi ymneillduo pasiodd y fainc i daflu yr achos allan. Mr. Fox ar ol clywed y ddedfryd a ddywedai fod y trosedd wedi ei addef, ac apeliai am ganiatad i godi yr achos i lys uwch, os na chaniatant, bwriadai ofyn i'r Kings' Bench am hawl i'w gorfodi. Mr. J. C. Hughes (Clerc). Yn ngwyneb hynyna mae gan y Fainc hawl i ail ystyried eu dedfryd. Ar ol ymneillduo drachefn dychwelasant a rhoisant ddirwy o 6c. y fuwch sef 2s. heb gostau, a 6c. y fuwch am hen summons oedd yn ohiriedig, a thalodd y diffynydd 4s. yn llawen. (Er mwyn arbed costau i'r Sir, diau fod y Fainc wedi gwneud yn ddoeth osod dirwy, ac er mor lleied ydoedd 6c. y fuwch, gwell fuasai genym lc. y fuwch, buasai yn ateb yr un pwrpa-Gol.). YN Y CYMYLAU.Mae Mr. Bert Ed- wards, mab Mr. a Mrs. Edwards, Talafon, yn gweithio mewn aerodrome yn Coventry, er dechreu y rhyfel bron. Y dydd o'r blaen yr oedd yn ehedeg yn yr awyr a phan 5,000 o droedfeddi o uchter darfu iddo gyflawni yr orchestgamp a adnab- yddir fel looping the loop. Nid ydyw ond ieuanc etoo, ac y mae yn gofyn gwrol- deb mawr i wneud yr hyn wnaeth. Y mae yn gwneud gwaith j-hagorol ynglyn ag adeiladu airships ar gyfer y rhyfel. LLWYDDIANT ADDYSGOL.— Lion gyfar- chwn Miss Keri Edwards, merch Mr. a Mrs. John Edwards, Eirianfa, sydd wedi pasio yn llwyddianus yr Arholiad cyntaf am Radd Feddygol yn Mhrifysgol Llundain, ond fod adran Chemistry wedi ei Qhirio hyd yr arho liad a gynhelir y Nadolig. .<'