Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Llyfr Newydd ar Bwnc y Dydd-Y RHYFEL. # Crefydd a Bywyd Fraethodau ar Faterion Ath- ronyddol, Diwinyddoi, a Chymdeithasol. GAN YR ATHRO D. MIALL EDWARDS, M.A PRIS— 3/6 Arch

RWWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RWWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau, effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, bumbago sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin > Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, ) a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'r meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1 /3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, J London, W. C.

Advertising

i MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyrádferuL 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley WALLPAPERS at LOWEST PRICES — Any quantity, large or smaU, W=HESAL? PRICES. Stock exceeds 250,000 mlh? all classes. Write for patterns, stating class required. (Dept. 146), BARN sVALLPAPER Co., LTD., KNOTT MI I tANCHESTER. ESBONIAD Dr. OLIVER ar EFENGYL MATTHEW Pris 2/6. SwyddfaT If Dvdd. II MOLE SKINS. MOLE SKINS. R. WATSON & CO., Pioneers of the Mole- skin Industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain, still continue to pay the Highest Prices for Mole. Otter, 1 Fox, Cat, and Badger Skins, Pheasant ✓ Tails, Plumage, etc. CASH forwarded immediately on receipt of goods. Write f for our Price List before sending else- v £ where. Note our ONLY Address:— R. WATSON & Co, The ALL BRITISH Firm, Dalkeith House 65, Farringdon Street, LONDON, E.C. 8, IHANES DANIEL HOLWYDDOREG AR HANES DANIEL (gan v Parch. E. Wnion Evans, Derwenlati Dyma un o'r Uuaws Holwyddoregas hylaw gyhoeddir yn Swyddfa'r Dysg edydd." Fe gynwys chwech o benodaa ac ar ffurf holi ac ateh eir a'r disgvbl drwy hanes Daniel yn fanwl. Ychwanegir at werth y llyfrvn drwy osod ar ddiwedd pob penod addysiadau i),vrpasol oddiwrtb yr hanes Ei bris vw ceiniog. v. CHICKS fed on Aarswood Chiek Q ? Rearing Meal (Sussex Ground "? weigh a pound apiece heavier at 10 weeks /?" old than chicks fed on ordinary food. Prove this to your profit. 3!-lb. bag 9id. Worth double. Try it from Humphrey Morris, Pharmacist, Bridge St., Dolgelley. I Maes Uafur y Methodistiaid am 1916-11 ? AR EFENflYL IOAN. CAN. Y Parch. T. ROBERTS, Llanrwst. Pris 1/6. ACORIAO I DDIWINYDDIAETH Y TESTAMENT NEWYDD. Parch. James Charles. 3/6. i-v cael gan MRI. HDCHES BROS., "Dysgedydd" Office, DolgeUey.