Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

STAR STORES, Dolgellau. Dymunaf alw sylw trigolion y dref a'r ardal, fy mod wedi cae shop y Star am ychydig fisoedd, ac y mae gennyf stoc fawr o bob math o Brushes, Gwydrau Lampau, hefyd Lampau Mantles, Dusters, Metal Polishes, Pickles, ynghyda llu o nwyddau eraill i'w gwerthu yn rhad llawer o bethau am brisiau hynod o isel, os am fargen dyma gyfle rhagorol i lanw anghenion y ty. Mae yn rhaid eu clirio. Yr eiddoch, W. ALLEN. ( TUNIO AC ADGYWEIRIO OFFER-' YNAU CERDD. MAE TUNER NEILLDUOL. yn awr yn y dref. yn ngwasanaeth ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DOLGELLEY. Rhoddwch eich archeb rhag blaen, a gwneir y gwaith yn ddiyndroi. RHIWMATIC AC ANHWYLBEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau. effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen YR y cefn. lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adfem'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- [ iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'! I meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog. I Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu II y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin j i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley. TO LET OR FOR SALE VALE VIEW, Springfield, Street, Dolgell- ey. Apply, Miss Pugh, Springfield St. JDolgeflkv I DOLELLEY COUNTY SCHOOL. JL FOR BOYS. j? The Governors of the above school wish to draw the attention of lodging ouse keepers and others to the rule, I hat requires their approval of all bouses I wher pupils of the school lodges/ stay. No pupil will be allowed to stay in any  house not so approved. Applications j for approval should be made to the under- ? signed. I J. Jones Williams, Clerk to the Governors  SKINS. MOLE SKINS. ^~MOLE SKINS. MOLE SKINS: R. WATSON & Co Pioneers of the Mole- skin Industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain, still continue to pay the Highest Prices for Mole. Otter, Fox, Cat, and Badger Skins, Pheasant Tails, Plumage, etc. CASH forwarded immediately on receipt of goods. Write for our Price List before sending else- where. Note our ONLY Address:— R. WATSON & Co., The ALL BRITISH Firm, Dalkeith House 65, Farringdon Street, LONDON, E.G. C HICKS fed on Karswood Chick- Rearing Meal (Sussex Ground weigh a pound apiece heavier at 10 weeks old than chicks fed on ordinary food. Prove this to your profit. 3i-Ib. bag 9Jd. Worth double. Try it from Humphrey Morris, Pharmacist, Bridge St., Dolgelley. ■ HANES DANIEL. 4 HOLWYDDOREG AR HANES DANIEL (gan y Parch. E. Wnion Evans, Derwenlaa Dyma un o'r lluaws Holwyddoregau bylaw gyhoeddir yn Swyddfa'r "Dys edydd." Fe gynwys chwech o benodau ac ar ffurf holi ac ateb eir a'r disgybl drwy hanes Daniel yn fanwl. Ychwanegir at werth y llyfryn drwy osod ar ddiwedd pob penod addysgiadau pwrpasol oddiwrth yr hanes Ei bris yw ceiniog.    S GUARANTEE J of I I STEADY WORH 1 on the land at good wages. Domestic Servants will be provided with good home. i and good pay at any time 0 of the year. ■ For free maps, pamphlets and further ■ particulars, apply to- j 3g Canadian Government Special Ropmelitativ% H "MfiM CM?." Usk. MM. ————— ? PESWCH a atelir yn ró:-I yddacaweH heir gan SCOTIS Emulsion. Gwa. j herddwc i 'gy: ';J| ?S ?S ?