Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Paris House, Dolgelley. Adran y Dyrcion > Stock enfawr newydd ddod i law o d. Overcoats i Ddynion a Bechgyn H" ar gyfer yltymor presenol mewn GREY, BROWN a NAVY NAP CLOTH. Dewisiad diguro am brisiau i siwtio pawb Siwtiau Dynion i Fesur. I8r .tdIa- dL..dh A. lilt A Dewisiad rhagorol o bob math o frethynau, hefyd Cannoedd o batrwmau i ddewis o honynt Style and Fit Guaranteed W. Ä. MEREDITH.

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau effaith gormod o uric add yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn. lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symudar effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ond y cyfoethog.f| Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest-1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad" trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. MERCHED. pri JJioddela iviercned yn iynych oddiwrtn saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r/ prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley.

Advertising

TO FARMERS. } OIL ENGINES (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CRSSHUKS, KIBBLING, CHURNING, PUMPIMS, SAWING, &C. CRUSHERS, KIBBLERS, &C„'HHi AGENT, —J. V OSWALD EDWARBS, LION GARAGE, DOLGELLEY,

iD TO LET

iD TO LET. [ C c ? Aran Villa, Glyndwr Street, Dolgdfefi Rent Inclusive ?16. Apply Mr. jMtŒ 'Morris, C. E. School, GlyndyMw? Llangollen, or Mr. Edward R. Jews* Collector, Dolgel?ey. ? ?NB