Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Family Notices

PRIODASAU. Morris-Williams. Tachwedd laf. yng Nghapel Park Road, M.C., Abermaw, trwy weinyddiad y Parch. David Hughes, Trawsfynydd, ym mhresenoldeb Mr. W. T. Lloyd, Cofrestrydd: priodwyd Henadur Maurice Richard Morris, Glyndwr, Traws- fynydd, a Mrs. Sarah Lloyd Williams, Tynyberth School House, Corris. Roberts—Roberts. Hydref 31ain. yng Nghapel Horeb (A) Arthog gan y Parch. J. Williams Davies, gweinidog, ym mhres- enoldeb Mr. W. T. Lloyd cofrestrydd, priodwyd Mr. Robert Ellis Roberts, Glan- livn, Llanuwchllyn, a Miss Catherine Ellen Roberts, Parthygwyddwch, Llwyn- gwril. Jones—Krasavena. Yn Llundain, Dr. Arthur Madoc Jones, mab Dr. Richrad Jones, Blaenau Ffestiniog, a Miss Lolo j Krasavena. i MARWOLAETHAU. Hughes .-Hydrel 20fed. Mrs. Maggie Hughes, priod Mr. S. Hughes Bodychan, ) Blaenau Ffestiniog, a merch hynaf Mrs. 1 Elizabeth Wynne, 9, Cambrian Terr., Towyn. Jones.-Hydref 20fed. yn 77 mlwydd oed, Mr. Edward Jones, Castle Street, Baja. Am dros 18 mlynedd, bu yn Arolyg- ydd dan yr hen Fwrdd Lleol a Chyngor y Dref., Scott.—Hydref 31ain. yn 66 mlwydd oed, bu farw Col. George Frederick Scott, Peiiiiiaciiuc.lal" Dolgella-a. Evans.—Tachwedd laf. yn Aberystwyth bu farw Mrs. Evans, priod yr Henadur John Evans, Maer y dref. J y V I

AWSTRALIA A GORFODAETH FILWROL

AWSTRALIA A GORFODAETH FILWROL. ——— MWYAFRIF YN ERBYN. i Mae llais yr etholwyr wedi ei gymeryd yn Awstralia, pa un a ddylid rhoi gorfod- aeth filwrol mewn grym a'i peidio. Hyd yn hyn mae y ffigyrau fel y canlyn:- Yn erbyn 968,000 Dros 883,000 %?<%

NEWYDDION1

NEWYDDION. 1 Yn Nhy y Cyffreedin neithiwr, dywedodd I Mr. Asquith fed y nifer ganlynol o dri- I golion Prydeinig nad oeddynt filwyr wedi I eu lladd a'u niweidio gan y Germaniaid, er dechreu'r rhyfel. Lladdwyd 589 Boddwyd 3410 Niweidiwyd 1693 5,692 I Hysbysir heddyw o Salonica fod Byddin j VenezeIs o Roegiaid yn barod i helpu y I Cynghreiriaid yn 100,000. ) I

Advertising

Y iOSD I DOOD YN IACH. "Pob darlun III il I a ddy^ w A Wellhant Gamdreuliad, Geri (B/O?S/?e?? )? Rhwymiad, Palliant Gwae d Cyfog, Gwynt, Cur ,Xl y Pen? &c. Gellir tebygoir y stumog, yi »fu, a'r (bile), llosg cylla, y bendro, ac arloesygiad f coluddion, i dri BWM pout fewr; os nad (nau$&d). "Gwenieifcha" PELENI CINUW oadam bob bwa, aaniogel fydd y boat. Ac "DOAK yrafu, a chpahallant ddylifiad y os bydd y atu-mog, neu yr afu, neu y geri, gan sicrhau gweithrediad iachus y coluddion allan odrefn, yn ddiwad fe waela, peiriant pwysig hwn. Ond os esgeulusir yr f o gydymdeimlad, holl organau ereill y anhwylder, fe arwain i'r crvd melyn (jaun- gyfundrefn fawr hon. Dylid, felly, ymar- dice) a cherrig yn y bledren. fer PELKJU CINIAW DOAN ar yr arwydd Os rhwymedig eich coluddion (bowels) cyntaf o annhrefn yn yr af u, yn y stumog, oewoh boen yn nghesail eich morddwyd; neu yn y coluddion, fel ag i rwystro mewn bydd yna dynerwch a phoen yn y stumog; t pryd i'r drwg ledaenu. collwch archwaeth at fwyd, a chnawd, a Os oes anhwylder yn eieh stumog thrallodir chwi gan wynt, plorod croen, a drwgeffeithir ar y fcafod, bydd archwaeth chlwyf y marchogion (piles). Gwenwynir anhvfryd yn ygensu, a abowob gamdrouliod y gwaed, a byddwch mewn perygl o gael y ynghyda'r mawr-ddrygau sydd bob amser elwyfau adnabyddir dan yr enwau appen- • yn ei ganlyn—balliant gwaed, Uosg oylla, dicitis a peritonitis. Effaith PELEOT anhunedd, yr hunllef (nightmare), cur CIKIAW DOAN ydyw meddalhau talpiau o pen, cyfyngdra anadlu, poenac rhwng yr fwyd difudd sydd yn adfeilio, a chyffroi y ysgwyddau, ac yn y fynwes. PBIIENI coluddion i weithrediad esmwyth a natur- GISIAW DOAN ydyw physigwriaeth fawr y iol. Oe a ddiwrnod heibio heb weithrediad stumog. Cynorthwyant dreuliad bwyd, ao y ooluddion byddwch yn sicr o gymeryd adferant y stumog. Un o BELENI CINIAW dogn o BELENI GINIAW DOAN cyn myned i Do AN (Doan's Dinner Pills) ar ol pryd orwedd, ao yn y modd byn rhoddi i'r coludd- trwm a rwystra bob effaith niweidiol. ion y cynorthwy angenrheidiol i weith- 08 OM Mhwytdep ar aloh afu. i aM rediad DttnrioL Dylid bob amser gadw yn g wedd ,R t$ ByoWad o BELENX CINUW DOAN, a felyn 6 gw yW pwy bo,r taulu iaydd beb deimlo .i'' 2 e S ?. V  M'H!? ? ?? Uygaid yn dda gymeryd dogn o honynt ar unwaith. \M Mm yn ddrwgliw; Pda PBLJIKI Cw DoAN ydyw l/li y BS??/?'" B???M? ? "??' ?** ?' ??o°. ohwe' blwch, 6/- I'w cael gan hoU ? ??. Wk 1 W 0 h y n CeryHwyr, ao yn y Storm, neu yn 8yth odw- ? L'

I NEWYDDION I

I | NEWYDDION. I Rhyfedd mor ychydig wyr yr awdur- dodau am Dr. Ethe! Gofynnodd Syr Henry Dalziel gwestiwn yn ei gylch yn Nhy y Cyffredin, ac atebodd Mr. Samuel ei fod yn gwybod hanes Dr. Ethel am dair mlynedd a deugain, ond nas gwyr pa beth a wna yn awr, na pha faint yw ei gyflog. Os gwna Mr. Samuel alw gyda Nodwr caifty many lion. Pa bryd y gwna awdur- dodau Coleg Aberystwyth gymryd y wlad i'w cyfrinach a chael diwedd ar yr helynt hwn? t.$