Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

REAL DOLGELLEY CAKES. r Specially made for forwarding to our GALLANT SOLDIERS And guaranteed to contain the Best Quality Ingredients, and made in my own BAKERY. Several soldier friends have testified as to the Splendid Quality of same, Show your true patriotism by pati-onixing your local tradesmen. For Prices send to ERNEST DAVIES, CRITERIONDolge Iley BAKERY, A The high standard of quality which characterises DAVIES' CAKES renders r them particularly suitable for sending to our gallant soldiers. ;—_ ANTHEMAU CYMANFA YR ANt- NIBYNWYR Gellir cael y rhai hyn yn ArafeiTs Music Warehouse. YN BAROD. I'w cael yn SWYDDFA'R DYDD. au Cymanfa yr Annibynwyr. Pris 114. SOND FOR sril 9 t SK KIFURCATED RIVETS. ■ tl;F FIFI)RCATEO RIVETS, ^'orles^ to punch holes. Sic p^rB l ill drive Rivets, and bend badk K tlie, PfoiSs. Neat and strong K O of all local Irow- B HIli O% ir iffWWsSBfc mongers, or send it- for box (assorted) to— K ?????? Btfureated and Tu!H?nr C SiVet C o Ltd., W Mgr 9Bj$Bg§ Aylesbury. Bucks. B o ll =

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY I

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cymalau effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod" (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae Uwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd Ue'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthfr am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ondlly cyfoethog. Mae TABLEM Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaeth onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, London, W. C. 'j

j IMERCHED

j MERCHED. | Dioddeta Merched yn fynych oddiwrtb saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams. Chemists, Queen Square, Dolgelley.

Advertising

TO FARMERS. t OIL ENGINES 19. (Petrol and Paraffin) Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSHIHK* KIBBLING, CHURNING, PUMPERS, SAWING, &C. CRUSHERS, KIBBLERS, &C. AGENT, -J. OSWALD EDWARDS, LION GARAGE, DOLGELLEY. i TO LET. Aran Villa, Glyndwr Street, BolgefegL Rent Inclusive £ 16. Apply Mr. Jobs Morns, C. E. School, Glyndyfrdwy Llangollen, or Mr. Edward R. Jooer Collectoi Dolgelley.