Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 6 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
LLYS MILWROL MEIRION

LLYS MILWROL MEIRION. GWRTHOD AWRANDO DIRPRWYAETH. Cynhaliwyd Llys Milwrol Meirion yn Nolgellau ddydd Mercher, yr wythnos ddiweddaf, Mr. William Owen yn y gadair. GWRTHOD GWRANDO DIRPRWYAETH. Dywedodd Mr. White Philips, y Clerc, ei fod wedi derbyn llythyr oddiwrth Bwyll- gor Amaethyddol y Sir, yn gofyn i'r Ilys dderbyn dirprwyaeth yn cynwys Mri. H. J. Evans, Towyn; Griffith Davies, Llanuwchllyn; a Mr. R. R. Jones, ysgrif- enydd, gyda golwg ar y pwysigrwydd o gadw llafurwyr medrus ar y tir yn hytrach na'u hanfon i'r fyddin. Eglurodd y Cad- eirydcl ei bod wedi ystyried y cais, ac wedi penderfynu i beidio a gwrando ar y ddir- prwyaeth. Yr oedd y llys yn abl i drafod pob achos ar ei deilyngdod, a phe baent yn dechreu derbyn dirprwyaethau deua ceisiadau atynt oddiwrth fasnachwyr chw- arelwyr ac eraill. Yr oedd Mr. E. P. Jones yn cynrychioli amaethyddiaeth yn y llys a chai ef bob chwareu teg i roddi pob -goleu posibl ar yr achosion amaeth- yddol. Dywedodd Mr. Jones na wyddai ef ddim am y ddirprwyaeth, ac nid oedd ganddo gwyn o gwbl am y modd y delid ag achosion amaethyddol. CAIS MASNACHWR. Apehodd y Cynrychiolydd Milwrol yn erbyn esgusodiad pellach i J. H. Lewis, "J 25, Tremynfa Dinas Mawddwy, rheolwr masnachdy grocer. Ymddangosodd Mr. Guthrie Jones ar ran yr apelydd, a dywed- odd nad oedd y dyn wedi pasio ond yn nosbarth C1 yn Wrecsam. Yr oedd ganddo bedwar o frodyr yn gwasanaethu eu gwlad. Cefnogid y cais gan Mr. Griffith perchenog y busnes.—Mawrth 31ain. Gwrthodwyd Thomas Ellis Jones, Tyny- coed, Llandrillo (22) gan y llys lleol. Dywedodd ei gyflogydd (Mr. John Roberts) ei fod yn amaethu fferm 100 acer gyda 3321 acer dan wenith, tri o geffylau a 200 o ddefaid, a dyma'r unig weithiwr ar y fferm. Gwrthodwyd os gallai yr awdur- dodau milwrol gael gweithiwr yn ei le. ( GWRTHOD CAIS Y WEDDW. Apeliodd Margaret Owen, Byrdir, Dyff- ryn am esgusodiad i'w mab, Evan Pugh Owen, (18) yr hwn a wrthodwyd gan y llys lleol. Dywedidfodunmabi'rweddw wedi ei ladd yn y rhyfel, ac fod un arall wedi ei glwyfo.—Gwrthodwyd y cais. Caniatawyd esgusodiad hyd Rhagfyr 31 i Joseph G. Parry (30), Tyddyn Mawr, Dyffryn, gan fod W. Williams, ei gyflogydd wedi methu cael neb arall. ACPIOS GOF. .Apeliwyd am esgusodiad i W. Wynne Lloyd, (19), prentis gof, o Dalybont, Dyffryn, gan ei dad. Dywedodd mai dyma'r unig of rhwng Dyffryn a'r Abermaw ac yr oeddynt yn gweithio i 40 o ffermwvr ac i waith arall lie yr oedd 14 o ddynion yn gweithio i'r Llywodraeth. Gwrthod- wyd y cais, a dywedodd Mr. Lloyd fod yn amhosibl iddo wneud heb y mab. LLAFUR YN FFESTINIOG. Apeliodd Ellis Hughes, Cymerau Isaf, Ffestiniog, am esgusodiad i'w fab, Ellis Hughes (19), ceffylwr a bugail. Dywed- odd ei fod yn gofalu am ddefaid ar 227 o aceri. Yr oedd y tad yn chwarelwr wrth ei alwedigaeth. Dywedodd y Cyn- rychiolydd Milwrol fod digon o lafurwyr i'w cael yn Ffestiniog. Eglurodd y Cad- eirydd fod y chwarelau yn cymeryd dynion i mewn yn Ffestiniog yn awr, ac fod yno brinder llafur yno. Sylwodd Capten Hughes ei fod ef yn deall fod yno ddigon o lafurwyr, ond nad oedd y ffermwyr yn foddlon i dalu cyflogau iddynt. Gwrth- odwyd yr apel. AMRYW ACHOSION. Dyfarnwyd fel a ganlyn yn yr achosion canlynol:—George Lloyd (20), Talybont, Llanegryn, a esgusodwyd hyd Mai gan y Llys lleol. Gwrthodwyd, yr awdurdod- au milwrol i chwilio am lafurwr yn ei le. John Jones (35), Glanywern, Llwyngwril, (saer). Tynwyd yr apel yn ol. Edward Edwards (32), Pentre bach, Llwyngwril. Dywedodd R. Williams, apelydd mai dyma'r unig ddyn ar y fferm. Gwrth- I odwyd. Gohiriwyd achos William Thomas j Catherwood (37), Lome House, Abermaw confectioner, er iddo fyned dan archwiliad meddygol. Esgudodwyd John Ll. Davies I (28), The Crundles, Abermaw, hyd Mai laf. GwrthodwA cais D. E. Davies, Abermaw am esgusodiad i Robert Owen, ¡ certiwr. Yr oedd y Cynrychiolydd Mil- wrol yn apelio yn erbyn gwaith y llys lleol yn rhoddi esgusodiad hyd Ionawr laf. Gwrthodwyd cais Gwilym Owen Jones (28) Abermaw, yr hwn a ofynai am esgus- odiad am resymau teuluaidd. Gofynodd Samuel Williams, am esgusodiad i John j' Williams, (20), Tyddyn Garreg, Dolgellau, gwas fferm. Mawrth laf.—Ellis Griffith Owen (36) china dealer, Abermaw. Mai 30ain.-Arthur James, (19), gwas fferm, Caeaddwyn, Rhydymain, gan yr hwn I yr oedd dau frawd yn y fyddin. Gwrth- odwyd. Ymddgngosoddd Mr. Guthrie Jones yn y rhan fwyaf o'r achosion. I

Advertising

— „ 3 llfflllllllliiiilliiliii iillftiiiai imwi  BALSAM as WELLHA BESWCH ac ANWVD Il| j ?l??r/s!

11 ADGOFION HIRAETH

-11 ADGOFION HIRAETH. Am y diweddar Mr. Evan Richards, (Ieuan Glan Edog), Dolgellau. leuan anwyl ti ddihengaist Wedi'r brwydro ar y daith,- I fwynhau'r dedwyddwch bythol A ddisgwyliaist fiwydcii maith: Cefaist ffydd yn ol addewid Dirion lor i bawb o'i blant; Teithiaist yn ei nerth trwy anial Tua'r Nef, yn lion dy dant. t Etifeddiaeth byd ni chefaist. Ond dychmygaist di dy hun: Ond ti gefaist sicrwydd gwynfyd, | Yn yr anial dvrys blin: J Cefaist lesu'n Gyfaill ffyddlon f Ar dy yrfa ryfedd, faith, A thragwyddol etifeddiaeth, t Gest ar derfyn eitha'r daith. Gnstion cywir, cyfaill ffvddlon, Fuost ti trwy'th oes i gyd: Gonest, tyner, a charedig, Oedd dy hanes di o hyd: Hawdd dy barchu a dy garu, Ni wnest gam a neb erioed. J A chest 'fendith ar dy fywyd *f Oedd yn harddu ol dy droed. Rhoes dy ganu byw symbyliad Yn ein hysbryd lawer pryd; Ac fe godai ein serchiadau 'Mhell uwchlaw helbulon byd: Mi ddychmygaf heddyw'th glywed: Yn nhrigfanau Nef y Nef, Yn molianu'r Hwn a'th brynodd Gyda pher, soniarus lef. Gorphwys bellach Gristion anwyl, Wedi cyrhaedd pen y daith: Gyda'r rhai fu gynt yn teithio Gyda thi trwy'r anial maith: Credaist fod yr lesu'n ffyddlon, Ac ni'th siomwyd ynddo Ef; Cest Ei law trwy'r glyn a'r anial Ac i'th ddwyn trwy byrth y Nef. Minau yn yr anial dyrus Anheilyngaf un, wyn dod; Er mor wyrgam yw fy rhodiad, Ceisiaf ddilyn ol dy droed: Trwy rinweddau'r gwaed a lif 0dd A haeddianau'r Dwyfol lawn: Deuaf finau tua'r gwynfvd, Ac ar ddelw Iesu'n llawn. Pen-y-Banc. C. EVANS. (ei nith),

Advertising

II. TO DEAF PEOPLE "French Orlene" absolutely cures deafness and noises in the" head, NO MATTER HOW SEVERE OR LONG-STANDING THE CASE MAY BE. Hundreds of persons whose cases were supposed tOl be incurable have been permanently cured by this new remedy This wonderful preparation goes direct to the actua" of the trouble, and one Box is ample to effectually cure an1 inarv vase. Mrs. Rowe, of Portland Cresent, Leeds, says:—"The 'Orlene' has completely cured me after twelve years' suffering." Miss Francis, of Bradford Street, Birmingham, says:—"Your new remedy has been the means of curing my mother's deaf" ness after being a sufferer for nearly 26 years. It is indeed a splendid preparation, and she wishes me to convey to yott her heartfelt thanks." Mrs. Wilde, of Grosvenor Street, Belfast, says:—"I am delight ed I tried the new 'Orlene' for the head-no.ises ceased almost at once, and the hearing has re-turned enabling me to hear ordinary conversation quite easily." Mr. John Maynard, of Rose Street, Glasgow, says: "Aftaf spending nearly fifty pounds on various so-called 'cures' it \S wonderful to find myself completely cured at such a triflir g: cost. The 'Orlene' is indeed a splendid remedy. EVERY SUFFERER SHOULD TRY THIS NEW REMEDY, FCO- THERE IS NOTHING BETTER AT ANY PRICE. Price 2s. gd. per box, post free, with full directions. Address:— '5RLENE,' CO., 10 South Veiw, Watlin2 Stre Dartfort, Kent England Pleease mention this paper