Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Am bob math o Nwyddau cyfaddas fel PRESANTAU NADOLIG GELWCH YN Paris House, Dolgelley. iflk .fib. A .OK AAAAAAtfitJIkA A Jk JM-J*. A » Dewisiad diguro mewn pob math o Fancy Goods i siwtio pawb Ladies Silk Blouses, Collarettes, Gloves, Hankerchief Boxes, Scarves, Ties, etc. HEFYD Gents' Ties, Braces, Mufflers, Umbrellas, Handkerchiefs, Gloves, etc. GWELWCH Y FFENESTRI. a a Evk14EST m Fall% BED.-M

BHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

BHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid crystals yn y llywethau a'r cvmoJau. effaith gormod o uric acid yn y cyfansodd- iad y methodd yr elwlod (kidneys) ei symud fel y bwriadodd natur; gyda hyn y cytuna pob meddyg graddedig. A'r acid hwn yw'r achos o boen yn y cefn, lumbago, sciatica, gout, anhwyledb y dwr, carreg, grafel, a dropsy. Mae llwyddiant Tabledi Estora at drin Rhiwmatic a ffurfiau eraill o anhwyldeb yr elwlod i'w briodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i weithredu'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyl- deb, yr hyn o angenrheidrwydd a symuda'r effeithiau drwg a ddeillia o hono; ac mae wedi iachau achosion dirifedi gwedi meth- iant meddyginiaethau ereill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn prysur gymeryd lle'i meddyginiaethau hen ffasiwn a werthir am brisiau sydd allan o gyrraedd pawb ondlY cyfoethog.,b Mae TABLEDI Estora yn llawn deilyngu y desgrifiad o honynt- meddyginiaetL onest am bris gonest—1/3 y blwch o 40 dabledi, neu chwe blychaid am 6/9. Ar werth gan Fferyllwyr ymhob man, neu'n rhad trwy post, am y prisiau hyn, oddi- wrth Estora Co., 132 Charing Cross Road, I London, W. C. I MERCHED. Dioddefa Merched yn fynych oddiwrth saldra, cur a phoen, o dan yr argraff eu bod yn ebyrth i afiechydon sy'n gyffredin i'r ystlen deg, ond yn amlach nag i'r gwrthwyneb y mae i'w briodoli i'r elwlod (kidneys), ac mewn achosion o'r fath fe fydd i flychaid neu ddau o ESTORA TAB- LETS eu llwyr adferu!. 0 leiaf, mae'r prawf yn werth ei wneud, gan fod dedwydd wch a llwyddiant merch ar hyd ei hoes yn dibynnu yn hollol ar. ei hiechyd. Agents: R. & G. Wynne Williams, Chemists, Queen Square, Dolgelley.

Advertising

■ FARMERS | TO FARMERS OIL ENGINES (Petrol_- Paraffin? Suitable for CHAFF CUTTING, CRUSHlNG. KIBBLING, CHURNING, PUMPING, SAWING, &C. CRUSHERS, KIBBLERS, &c. AGENT, J. OSWALD EDWARDS, LION GARAGE, DOLGELLEY. YN BAROD. I'w cael yn SWYDDFA'R DYDD. Llyfr- au Cymanfa yrJgAnnibynwyr. Pris lid-