Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
Y RHYFEL i I

Y RHYFEL CALEDI YN YR ALMAEN. Daw adroddiadau o'r Almaen ac Awstria yn ein sicrhau fod y gwledydd mewn cyni mawr oherwydd prinder ymborth. Yr oeddynt wedi meddwl y buasent yn cyflenwi eu hangenion a'r gwenith a nwydd au o Rwmania, ond bu i'r Rwmaniaid ddinystrio eu hadnoddau mor lwyr fel na chafodd y gelyn ddim cymorth o gwbl oddiwrthynt. Yn y cyfamser y mae eu pobl yn dioddef eisiau bwyd, a minteioedd lawer yn gorymdeithio yn ddyddioi trwy eu prif ddinasoedd gan lefain am ymborth ac am derfyn i'r Rhyfel. Mae'n amlwg fod y wlad hon wedi llwyddo i warchae yn rhyfeddol o gwmpas y gelynion a phe buasent hwy wedi bod mor ddiystyr o'u tir ag yr ydym ni ym Mhrydain buasent wedi colli y dydd ers llawer o amser. Ond y mae y ffaith eu bod wedi dysgu gwneud y defnydd priodol o'u tir yn ddiogelwch iddynt yn yr amser cyfyng presenol. GORCHYMYN Y CAISAR I'W FYDDIN. Y mae'r Caisar, mewn llythyr i'w fyddin, yn dweyd y bydd yn rhaid iddynt barhau i ymladd. Ychwanega, "0 flaen Duw a dynoliaeth," ar y Galluoedd Cyfunol y svrth yr holl gyfrifoldeb am yr holl .aberth a wneir o hyn allan, gan ei fod ef wedi cynyg heddwch. Y mae Ymherawdwr Awstria hefvd wedi anfon llythyr i'w fyddin yn eu hysbysu mai ar y Galluoedd Cyfunol yn unig mai'r bai am fod y rhyfel yn myned ymlaen. Cawn, yn ol adroddiadau diweddarai o Ffrainc, i'r Prydeinwyr gymeryd oddiar y gelyn ddwy safle bwysig ger Beaumont- Hamel, i'r Gogledd o Ancre, er holl vm- drechion y gelyn i wrthsefyll yr ymosodiad. Cymerodd nifer o ymosodiadau eraill le. Mae'r Ffrancod wedi bod yn ymladd i'r gorllewin o'r Meuse, ger La Fille Morte a Bryn 304. 0 Rwsia daw y newyddion fod y Rws- iaid yn ymladd yn galed yng nghyffiniau Riga. Yma gwnaeth y gelyn nifer o ymosodiadau cryfion i gymeryd rhai safleoedd oddiar y Rwsiaid. Methiant fu eu hymdrechion. Y newyddion diweddaraf a ddywed fod y Rwsiaid wedi meddiannu ynys yn yr afon Duma. Cymerasant 800 o garch- arorion. EN ILL BRAILA. Ar ol ymladd dewr am amryw wythnos- au mae'r Rwmaniaid wedi gorfod encilio o ddinas Braila, porthladd pwysig ar y Danube. Gwneid masnach anferth mewn gwenith o'r porthladd hwn,a dywed- ir fod y Rwmaniaid wedi dinystrio yr holl yatox,feydd oedd yn y ddinas. Cafodd y dref ei bygwth am amser mor faith fel y cawsant ddigonedd o amser i symud neu i ddinystrio pob peth o werth yn y porthladd. jji f?' YR EJDALIl; ENILL TIR. (J Bu i'r milwyr Eidalaidd gario allan ymosodiad llwyddiannus ar ffosydd y gelyn yn agos i'r Llyn Garda. Bll i'r milwyr Eidalaidd ennill amryw filltiroedd o fiosydd a chymerwyd nifer fawr yn garcharorion. Mae y tywydd gauafol wedi bod yn rhwystr i filwyr yr Eidal yn ddiweddar, ond bu iddynt enill tir lawer yn niwedd yr haf, ac y maent yn dra hyderus v bydd iddynt enill Serbia yn ol cyn hir. SUDDO LLONG FAWR. Adroddir gan Ysgrifenydd y Morlys fod y Hong Ivernia oedd yn cludo milwyr wedi ei suddo ar y dydd cyntaf o'r flwyddyn newydd gan gwch tanforawl y gelyn ym Mor y Canoldir. Y mae 150 o filwyr yn cynwys pedwar o swyddogion ar goll, ac y mae'r meddyg a'r prif beir- ianydd wedi colli eu bywyd. Y mae hefyd 33 o griw y llong ar goll. Yr oedd yr Ivernia yn agerlong fawr yn cario 14,278 o dunelli, ac yr oedd yn un o'r agerlongau mwyaf diogel a chysurus i deithio ynddi. COLLI MlLIWN 0 FILWYR. Adroddir o Ffrainc fod y Cynghreiriaid wedi cymeryd eynifer a 600,000 o'r milwyr gelynol yn garcharorion yn ystod y flwydd- yn 1916. Cymerodd y Ffrancod 78,500 o'r Ellmyn a'r Prydeiniaid 40,500 ohonynt. Cymerodd yr Italiaid 52,250 o'r Awstriaid. Cymerodd y fyddin ym Macedonia 11,175 o Fwlgariaid a Tyrciaid. Y mae cynifer a 150 o ynau mawr o 200 o gyflegrau wedi eu meddiannu, ynghyda 1500 o machine guns. Dywedir nad yw colledion y gelyn mewn dynion yn Ffrainc yn ystod y flwyddyn yn llai na 1,000,000. Bu cynifer a 90 o adranau o fyddin yr Ellmyn yn ym ladd ym mrwydr y Somme. RWMANIA. Hysbysir ddoe Mercher fod y Germaniaid wedi cymeryd 5,4000 o garcharorion yn Rwmaniaj 48 AWR I GROEG. Mae £ 5renin (iroeg wedi cael 48 awr i gydymffurfio a -cheisiadau y Cynghrair oni wna bydda yn rhyfel. Daw y 48awr i ben boreu heddyw (Iau)

LLOYD GEORGE YN RHUFAIN

LLOYD GEORGE YN RHUFAIN. Synwyd y wlad ddydd Sadwrn gan y newydd fod y Prifweinidog yn Rhufain. Yr oedd wedi myned yno i drafod mater- ion ynglyn â "rRhyfel gyda M. Briaird., o Ffrainc ac awdurdodau Itali. Credir mai canlyniad yr ymweliad hwn' oedd yr ultimatum o 48 awr i Groeg, nl synir pe bai pethau pwysig eraill yn deilliaw fel canlyniad y cyfarfyddiad hwn. Dychwelodd y Prifweinidog i Llundain ddoe (Mercher), a bydd yn siarad yn y Guildhall, Llundain heddyw (Iau) ynglyn a chyfarfod gynhelir yno i gychwyn y lilay-Loan., newydd.

Advertising

is* i E S muA8LE er.closi¡¡:; 1, sat :n ir TESTIMONIALS and FREE SAMPLE ot ?AMSM?S PILLS ,6y are unfivaUed 1m' nil Ladies'Ailments, &c. and speedily aiford r lie., never .ail to allevhta all suft"ing THBY Su!'I<;aM).i)K ALL mj.'HH?????W'? t.??Knt'?!'} S?di:! )M\t!.<, 1J by Jioots' Taylors' Timothy Whi- Hrallhcs l.!1(a;¡1 ¡:c -n itH, 0' wstiree.aame price,-> Lt-: M-i LT:. (i..?"? 84, ?ALSTON LANE,

LLYTHYRAU ODDIWRTH Y BECHGYN

LLYTHYRAU ODDIWRTH Y BECH- GYN. Dear Mr. Evans, I was very pleased to receive the Parcel yesterday, and its contents are, all very welcomed. I can assure you that I did not expect a parcel of such value, and it speaks well of the work of the Sold- 'aers' Comforts Fund. Your work is dout- 1 less greatly appreciated by all the Boys | on Active Service. With kindest regards and best wishes, I I remain, Yours faithfully, i E. Meirion Roberts, (Froheulog Terr.) I Dear Mr. Evans, I am very thankful to you and the Dolgelley Comfort Fund, for the parcel which I received safely and for your good wishes for Christmas and New Year. Please convey my deepest thanks to all the Committee. Yours Sincerely, A. G. Williams, (at Mills), Dear Sir, I beg to acknowledge the safe receipt of the Xmas Parcel which you sent me. Please convey to the kind people of Dolgelley my warmest thanks. While enduring the vigour and hardships of a winter campaign in this stricken land we Welsh boys are greatly cheered and comforted to know that we are W)t for- || gotten by our folks at home. It is certain that no one who has not been out here, can possibly realise how greatly we app reciate your seasonable gifts. May the New Year bring such glorious victories to the Allies as to ensure a last- ing and honourable peace. I beg to remain, Yours faithfully, x Goronwy Owen, (Ganllwyd). Dear Sir, I beg to acknowledge receipt of the parcel, which unfortunately was broken. What I received was 2 pairs of socks, 1 tin containing cake, a small box of cubes, and a bar of chocolate. I am very thankful to you and the Committ- ee for sending me the useful articles, 'and they have come in good time as the weather is a bit severe here now. Hoping the New Year will bring some changes for us all. I remain, vours sincerely, H. Davies.

Advertising

..m TO DEAF PEOPLE e "French Orlene" absolutely cures deafness and noises in th head, NO MATTER HOW SEVERE OR LONG-STANDING THE CASE MAY BE. Hundreds of persons wbose cases were supposed to be incurable have been permanently cured by this new remedy This wonderful preparation goes direct to the actual sea! of the trouble, and one Box is ample to effectually cure any ordr nary case. Mrs. Rowe, of Portland Cresent, Leeds, says:—"The Orlene has completely cured me after twelve years' suffering." Miss Francis, of Bradford Street, Birmingham, savs:—"You I new remedy has been the means of curing my mother's deaf ness after being a sufferer for nearly 26 years. It is indeed a splendid preparation, and she wishes meto convey to you her heartfelt thanks." Mrs. Wtlcle, of rosvenor Street, Belfast, says:I am delight ed I tried the new 'Orlene' for the head-noises ceased almost at once, and the hearing has re-turned enabling me to hear ordinary conversation quite easily." Mr. John Maynard, of Rose Street, Glasgow, says: "Aftt1 spending nearly fifty pounds on various so-called 'cures' it :t wonderful to find myself completely cured at such a trififtg cost. The'Orlene'is indeed a splendid remedy." EVERY SUFFERER SHOULD TRY THIS NEW REMEDY, Ft ft THERE IS NOTHING BETTER AT ANY PRICE. Price 2s. 9d. per box, post free, with full directions. Address:— 'ORLENE,' Co., 10 South Veiw, Watlidg Street Dartfort, Kent England