Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
LLYTHYRAU ODDIWRTH Y BECHGYN

LLYTHYRAU ODDIWRTH Y BECH- GYN. Salonika. Dec. 24th. 1916. My Dear Parents, I am writing this letter as you see on Christmas, under circumstances which have never before occured to me. I think that this is the first Christmas eve that I haven't spent at home. Although the circumstances have altered I am glad to say that every effort has been made to have a happy and joyous Christmas out here. The other day I received a parcel from Bryncoedifor Church consisting of 2 pairs of socks, 3 handkerchiefs and a pair of gloves, which may prove to be very useful before long, although up to now the weath- er has been exceedingly mild, but inclined to be wet occasionally. In fact we had quite a hot day about as hot as an ordinary day in Summer. Also I received a parcel from the Dolgelley Soldiers' Comfort Fund, -consisting of 2 pairs of socks, some choc- olate, a cake which was highly enjoyed by all in our Tent. I think that I have now enough socks to last me for sometime at least. I must acknowledge the receipt of these as soon as I get time. Perhaps it would be just as well if you would thank them as well in case the letter might get lost on its way. I am now finishing this letter off after Christmas Day, as I failed to get time to finish it before. I am now able to tell you how we celebrated Christmas day out here. We had the customary Service in the morning. Then we had a good din- ner of goose, roast 'beef, pork and some puddings. Not bad for Active Service. Of course we all had the afternoon off, nothing had to be done save what was absolutely necessary. Then we had a fine tea. Of course we had to pay for these dainties out of our own pockets, but no one would grudge 4 drachmae for a good time at Christmas. Then in the evening we had a concert. On Tuesday evening ,there was a Revue entitled "Hells Vert- ecope." It is a play written by one of the officers. There were 8 of us from the Welsh Coy. with us singing 'Comrades in Arms' in it. I am enclosing a photo of some of the Serbs in our Ward. My sister took it but it is not very clear yet I hope you will be able to recognise me there. The other orderly is from the Welsh Coy. as well. Today we had a Football Match against the-which is quite near to us. I was ? playing for the-after a lively match it ended in a draw of one goal each. It seems strange that we are having all these things on Active Service, but they all keep us fit and lively which is a great thing out here just to break the monotony I expect you will notice from the photo that I am looking quite strong, in fact I think I have been putting on weight since I have been here, but we have still the summer to face, and it is utterly im- possible to stand it unless we are quite fit. The weather has now changed a bit and -we are having a bit of frost but it is dry. As long as it keeps dry we do not trouble -very much. Wishing you all a very Happy and Prosperous New Year. I am, Sincerely yours, Huw. (Glaneiddon, Rhydymain). Salonica, 24:12:16. Anwyl Mr. Evans, Dyma hi yn digwydd bod yn ddydd Sabboth eto pan yr wyf yn cael y fraint o ysgrifennu gair i ddyweyd fy mod wedi derbyn y parsel Nadolig oddiwrthych. Yr oeddwn yn eistedd yn dawel yn y babell ar ben fy hun y nos neithiwr gyda mymryn o dan yn ceisio sychu fy esgidiau a fy meddwl wedi ehedeg ym mhell o Salonica, pan ddaeth y parcel yn cynnwys dau bar o socks, Oxo Cubes, Chocolate, Cacen a Testament Newydd. Yr wyf yn ddiolchgar i chwi a'r Pwyllgor am eich caredigrwydd. Pe buasem ni sydd yma yn derbyn y caredigrwydd hyn yn gallu esbonio ein teimladau mewn geiriau mi fuasai yn gwneud i chwi oil lawenychu yn eich gwaith. Yr wyf yn falch iawn o'r Testament Cymraeg. Mae gennyf ddau neu dri o rai Saesneg ond yr oeddwn yn fyr o un Cymraeg. Yr oedd gennyf y llyfr gweddi gyffredin yn gymraeg wedi ei anfon i mi gan fy ngwraig, ac yr wyf wedi ei ddefnyddio er's amser maith nes y mae y dalenau yn dod yn rhydd ac o herwydd hynny mi ai cedwais yn ddiogel gan fod yn arw gennyf ei weled yn cael ei lwyr ddifetha, felly fe gymer y Testament ei le hd y byddaf yn y wlad ddieithr hon. Yr wyf wedi bod yn yr ysbytty am bum wythnos er pan ysgrifennais atoch o'r blaen ond yr wyf unwaith yn rhagor allan ag yn teimlo yn bur dda. Yr wyf yn disgwyl yn arw y caf ddod gartref cyn pen hir am ychydig. Ac yn wir mi fydd yn rhyddid i mi os y gwel < y Brenin Mawr yn dda ganiatau hynny. Mae hi yn agos i ddwy fiynedd er's pan I cychwynais allan. » Yr wyf yn deall fod mab Mr. W. Richard y Butcher allan yma hefyd mi a glywais fod John H. Jones, mab Mrs. Jones, Plas ] Coch yma. Mi fuasai yn dda iawn genyf eu gweled. Feallai y caf y fraint o ddod ar eu traws cyn pen hir. Mae hi yn ddydd Nadolig yfory, ac wrth gofio am y dyddiau Nadolig yr amser gynt mae dyn yn teimlo ei fod allan o touch efo pobpeth mewn lie fel hyn. Ond yr wyf yn gobeithio y caiff pawb gartref ac yn Dolgellau fwynhau Nadolig tawel a hapus ac y cawn oil nerth i lawenychu er gwaethaf pob cwmmwl ac i weled goleu- ni mewn tywyllwch Yr wyf yn gwir gredu mae dyma y Nad- olig olaf y gwelwn yn yr ystad presennol., I Mae hi yn dechreu goleuo. Wnewch chwi fod cystal a fy nghofio at bawb yn y dref. Hyn gan ddiolch yn fawr i chwi oil, Ydwyf yr Eiddoch yn Gywir, John Jones. Dear Sir, I received your parcel of Christ- mas presents safely today, and cannot thank you enough for your kindness, and that of the friends who are assisting in your good work. It is good to know that we are so warmly remembered. Please thank all who are associated I with you in your effort, very much indeed May God bless you all, I Yours sincerely, A, Davis, (Hairdresser). Dear Sir. Have recieved your very nice Par- cel quite safe: Thank you so much. It came guite as a surprise, and I was very pleased. You may be assured that the good work you are doing is highly apprec- iated out here. Really I cannot express in words how much we are indebted to you for the splendid way in which you are look- ing after our needs and comforts. I may say the socks could not have come at more opportune time, as I was ringing wet through at the time. You see we are hav- ing shocking weather and it is so cold that a clean pair of socks are a real pleasure. The cake too was fine. You cannot real- ise what a parcel means to the boys out here, and you can guess we are always anxiously awaiting the post. I am quite well and doing splendidly. Although I no doubt will have Xmas 1916 in France. Am hoping that it will all soon be over and we shall all be back in Merry England eel ebrating the day of Peace. Will conclude now, once again thanking you for the splendid way in which you are treating the boys, and rema i n. Yours Sincerely. M. Jones (Glywedog). I g;:)ÇF}ÇF}

NEWYDDION

NEWYDDION. Dywedodd meddyg enwog mai'r rheswm fod cynifer o ddynion ieuainc yn ffaelu pasio i'r fyddin ydyw eu bod yn ysmygH cigarettes. 0 fiaen ynadon Birmingham dirwywyd geneth i lOp. am ysmygu mewn gwaith cyfarpar. Cafodd Madame Laura-Evans Williams y gantores Gymreig adnabyddus, ei galw yn sydyn i gymeryd rhan yn un o gyng- herddau Madame Clara Butt. Bu ei hymddangosiad mor llwyddiannus fel y gofynwyd iddi fyned ar daith gyda'r I cwmni, i ddechreu ar y 14eg. cyfisol. Yn llys ynadon Weston-super-Mare, I dydd Sadwrn, cyhuddwyd Percy Normal I Poole, clerc yn y Llythyrdy, o ladrata 10,000p mewn nodau. Daliwyd ef yn, Bristol. Gohiriwyd ei achos. Penodwyd Mr. Lewis Davies, Shop y Gloch, Blaenau Festiniog, yn gynrychiol- ydd amaethyddol i Lys Apel Meirionydd. II. LA

Advertising

TO DEAF PEOPLE absolutely cures deafness and noises in th head, NO MATTER HOW SEVERE OR LONQ-STANDINC THE CASE MAY BE. Hundreds of persons whose cases were supposed to be incurable have been permanently cured by this new remedy, This wonderful preparation goes direct to the actual seal of the trouble, and one Box is ample to eftectuaUy cure any orit I narv case. Mrs. Rowe, of Portland Cresent, Leeds, says:Tbe -OrleueP /f has completely cured me after twelve years' suffering." J Miss Francis, of Bradford Street, Birmingham, says:—Your I new remedy has been the means of curing my mother s deaf v ness after being a sufferer for nearly 26 years. It is indeed a splendid preparation, and she wishes me to convey to you her heartfelt thanks." Mrs. Wilde, of Grosvenor Street. Belfast, says:— I am delight ed I tried the new 'Orlene' for the head-noises ceased almost at qnce, and the hearing has re-turned enabling me to -ear f ordinary conversation quite easily." Mr. John Maynard, of Rose Street, Glasgow, says: "Afœk I spending nearly fifty pounds on various so-called 'cuteS' it •* wonderful to find myself completely cured at sum a trinitg cost. The 'Orlene' is indeed a splendid remedy." EVERY SUFFERER SHOULD TRY THIS NEW REMEDY, FC-it THERE IS NOTHINC BETTER AT ANY PRICE Price 28. 9d. per box, post free, with full directions. Address:- 'ORLENIt,' Co., 10 South Veiw, WaUtde Street Dartfort, Kent England I