Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
5 erthygl ar y dudalen hon
I IXYTHYR BACHGEN 0 DDOLGELL s AU 0 RWSIA

I IXYTHYR BACHGEN 0 DDOLGELL- s AU 0 RWSIA. Diau y bydd yn dda gan ein darllenwyj weied y llythyr canlynol gafodd Mrs I Ellis Cader Villa oddiwrth ei mab o Petro i lograd, yn desgrifio y gwrthryfel fu yno. Petrograd. March 18, 1917. We have had very stirring times fere these last few days. A splendid revolution has taken place, which will alter the entire life of Russia. It was commenced by the workmen and happily aS the Soldiers joined in and made a clean sweep of the old rotten government without but very little bloodshed. The soldiers behaved splendidly and there has hardly been a case of hooligan- ism, of course this is due to the fact that 1, absolutely no drink has been allowed to anybody. All the high ministers of state have been captured and all the police and gendarmes. The prisons were burnt to the ground and all the political prisoners released. The police offices were also burnt and all their documents. The Tsar has abdicated and possibly there will be a Republic, but I think that first of all an election will take place to see how the people feel about that question. The country has been ripe for this sort 5 of thing for years, and it will be the biggest Messing that Russia has ever experienced. All work and traffic has been absolutely at a stand still for a fortnight, but we iiave hopes of the trams running tomorrow which will be a great blessing, as we have to walk everywhere at present. Thi n s of course are more or less topsy tai Yj, but next week, will see everything normal again. It is wonderful to think that Autocratic Russia—the greatest autocratic country in the World is at last free and all done so orderly and quickly. The people had really got to the end of their patience. Bread was very scarce and when bought at high prices was filthy to eat. Trav- elling was practically impossible. T, myself only arrived in Petrograd from Noscow two days before the revolution I < and I had to wait 6 hours for my ticket, I and then had to stand in a crowded train for 19 hours without food or sleep, a jour- ney which usuaTy only took 8 hours. All this bad organisation and muddle was the fault o' the old regime, who of course were teiig edged on by German influence, to e t it a revolution, in which if course they were successful, but the Army and Navy did not go against the people. Thanks God for that. For the first time in history, one is allowed to espress political opinion freely in the streets and also for the first time, the Russians have a free press. I am so glad that I have been here to see all this, and I shall never forget last week as long as I live. Everybody now are happy and the soldiers are being treated to all sorts of luxuries'and they deserve it. I was in the thick of the 7 business night and day and have been naturally very interested. All the Royal Palaces have been confiscated by the nat- ion and red flags are flying everywhere. The effect this will have on the. war will be remarkable. The biggest blow that Germany has had yet, and all the people will now work with pleasure for the needs of the fighting men. I could write all night and day about this business, but am afraid of the letter being censored. G. ELLIS. @:9 ((9

GOBEITHLU MC LLANFACHRETH

GOBEITHLU M.C., LLANFACHRETH. Cynhaliwyd Cyfarfod terfynol y Go- beithlu uchod Ddydel Llun y Pasg. Yn y prydnawn mwynhaodcl y plant wledd wedi ei pharatoi gan chwiorydd yr Ysgol Sul. Yn yr hwyr cafwyd Cyfarfod o. ansawdd rhagorol dan lywyddiaeth y Parch D. 0. Ellis, Hermon. I ddechreu y Cyf- arfod, canwyd ton gynulleidfaol, ac off- rymwyd gweddi gan y Parch. J. Francis Griffith, Gweinidog. Yna aed trwy y rhaglen ganlynol,— "Croesaw i gwrdd y Plant:" Idwal Thomas, Evan Williams, Griffith Wil- liams ac Emrys Rowlands. Adroddiad "Byddin o Ddirwestwyr:" Mair Evans. Deuawd "Er mor ddeniadol yw'r gwin', Evan a Griffith Williams. Adroddiad "Mae f'enw i lawr" Idwal Thomas. Act- ion SoM?--(?) "Clap, clap, clap." (&)"Yr Afon," Plant Boetheog. Dadl Ddirwestol Lizzie Griffith a Mair Roberts. Triawd Gwilym, Emrys a Myra Rowlands.— Opercita-Queen of Choice. Cymerwyd rhan yn yr operetta hon gan bump o ferched bychain wedi eu gwisgo i gynrychioli blodau; cynrychiolwyd y blodau fel a gan lyn Rhosyn, Brenhines y Blodau,—Esther Williams; Llygad y Dydd,—Lizzie Jane Williams; Fioled,—Myra Rowlands; Tulip -Enid Price; Forget-me-not,Dilys Jones Can, "Ein gweddi dros ein Bechgyn" Mair Roberts. Can, "Beth fydd y Cyn- hauaf" Lizzie J. Williams; Action Song. "The Still and the Bill." Deuawd "Hwli Lwi" Esther a Lizzie J. Williams. Can "There's a long, long trail" Beryl Price. Action Song—"Red Cross Nurses." Canu: Penillion, Mair Roberts, Esther a Lizzie J. Williams. OpereHaFlags of Nat- ions." Cynrychiolwyd y gwahanol gen- hedloedd yn yr operetta hon gan,—Mabel Jones-Russia; Laura a Gwendoline Jones —France; Beryl Price—Belgium; Mair Roberts-England; Amelia Griffith—Ire- land; Esther Williams-Scotland: Lizzie J. Williams—Wales. I Terfynwyd drwy ganu "Hen Wlad fy Nhadatt" Hawdd oedd gweled oddi- wrth y modd y gwnaeth y plant eu rhan fod llawer o lafur wedi ei gymeryd i'w paratoi, ac nid paratoi ar gyfer y Cyfarfod terfynol yw yr unig waith wneir gan y Gobeithlu hwn, ond dengys yr adroddiad o Arholiad Cymanfa Ddirwestol Gwynedd fod Dirwest yn cael lie blaenllaw yu rhag- len y Gobeithlu yn Llanfachreth. Y mae diolchgarwch yn ddyledus l'r gwein. idog. y Parch. J. Francis Griffith, am ei lafur yn paratoi y plant at yr Arholiad hwn, ac y mae y ffaith fod gwobrwyon e Gymanfa Ddirwestol Gwynedd yn dod j i Lanfachreth, yn profi nad yw ei lafur heb ddwyn ffrwyth. 1. "UN OEDD YNO." j

ER COF

ER COF- Am Nell, merch fach Margaret Hum phreys, gynt Wesley Court. Iraidd oedd y prydferth rosyn, Welid yn blaguro'n hardd; Ar ei min gorphwysai'r gwlithyn, 'Roedd ei sawr yn llanw'r ardd. Ond rhyw ddiwrnod fe ddaeth cenad, A'i symudodd hi ym mhell; I ardd lysiau Brenin cariad, Ac i fwyniant llawer gwell. Planwyd hi ger rhodfa auraidd, Yn llanerchau'r Ganaan rydd; Disglaer wlithyn paradwysaidd, I A gusana'i thyner rudd. I Ond rhy anhawdd atal dagrau, i; Ar ol anwyl un a fu; 'i I Mor ddiniwed ei hagweddau, ? Gyda'i pherthynasau cu. Canodd Llew a hithau lawer, Yn y Llan er lloni llu; Heddyw cana uwchlaw pryder, Gvdae enffvl nefoedd frv- I CAD HEFIN. 1 @@@

II DIFLANNU WNAETH DWY FLYN EDD

II DIFLANNU WNAETH DWY FLYN- EDD. (Er cof am William Rowlands, annwyl briod Kate Rowlands, y Felin, Llan- fachreth, a fu farw Ebrill 20, 19]5). I — Diflannu wnaeth dwy flynedd,a, William Mewn oer wely'n gorwedd; Ac wylo drosto'n dristwedd Wna gwraig fwyn ar garreg fedd. I Diflannu wnaeth dwy flynedd,, ite Edwyn Gyda Gwilym fwynwedd, I Emrys, Myra sv am orwedd I I wlychu fyth lwch ei fedd. J 1 Diftannu wnaeth dwy flynedd—briall serch Ebrill sydd ynllonwedd; A'r weddw brudd gan anhunedd Yn rnynnu byw fel mewn bedd. Diflannu wnaeth dwy flynedd,—sain cor sy Yn croesawu'r drydedd; Yn y llwch ar 3" llechwedd, I Yntau'n fud dawa'n ei fedd. Yntau'n fud ?l awa'n. ei fedd. ■ Diflannu wnaeth dwy flvnedd,- ond Hir- aeth" Sy'n. tario'n ddiddiwedd; A A chariad, yn ei chwerwedd, Ireiddia a'i falm ardd ei fedd. Diflannu wnaeth dwy flvnedd,swn ei droed, Swyn ei drem, nid adwedd; Llwm, di-wen ei hen annedd- Mwvn er ei fwvn min oer fedd. Aberdar. I AP HEFIN. V

Advertising

 £ 9tcu!d WMTE TO-DAT I B 1 B I IK isra ensle$!ng VALVAIE.E e,00,CLi'r. ? TEST!M?!ALS 2,?l FREE SAMPLE of BLAN- CH ARu b- PilLS IVicv ar9 unrivailetl 'or all Ladic,' Aliments: &c. and speediiy reiia., and nevor .ail to »UeTiat«r.»11 saSeriag. 5IU.'Y SUi»K}:S.i.iD13 AI.L lUXUKilTO K!* i)WS -BBMEDIBa il b. ti, ?IL i. L I'? (T Li K.' W N ENIgL?: D I E 3 all"hfm T?ylc,,ii', "i..L-hy ?Vl?it- ? :si  ?" i'?'? ?D-?..?? ?''