Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 8
Full Screen
9 erthygl ar y dudalen hon
LLYS APEL MEIRION

LLYS APEL MEIRION. Cynhaliwyd yr uchod yn Dolgellau dydd Mawrth, yr wythnos ddiweddaf. Cadeirydd Mr. William Owen, H. Apeliodd Mr. Jones, Tynddol, Llany- mawddwy, am ryddhad pellach i'w fab, Thomas Jones (21). Gwrthodwyd. Can- iatawyd hyd Medi 8fed i D. J. Hughes Gesail, Dinas Mawddwy; hefyd i Evan Morgan (22), bugail a wagenwr, Gweinion Mallwyd. Apeliodd y Cynrychiolydd Mil- wrol (Lieut. Davies) yn erbyn rhyddhad ampdol ganiatawyd i J Rd Jones (81 ) Llwyngrug, Dinas Mawddwy. Tynwyd ei dystysgrif yn ol ar dealltwriaeth fod un i'w roddi yn ei le. Caniatwyd apel y Cynrychiolydd Milwrol yn achos Evan Thomas Jones (18) wagenwr, Quarry Cottages, Dinas Mawddwy; hefyd yn er- byn apel Evan Edward Jones (18) y Fachell Dinas. Apeliodd y Cynrychiolydd Mil- wrol yn erbyn rhyddhad hyd Ebrill 30, a ganiatawyd i Robert Evans (26), Brook Terrace, Dinas, teiliwr wrth ei alwedig- aeth. Rhoddwyd rhyddhad hyd Mehefin 30. Rhoddwyd hyd Medi 8fed i W. Evan Edwards (21) ceffylwr, Gwergene, Bala. Gwrthodwyd apel Robert Price Rowlands (29) wagenwr, Fron ..cha, Pare, Bala, I am ryddhad pellach, ond nid i'w alw nes ceir un yn ei le. I Apeliodd Mr. R. Edwards, asiedydd ¡ Llanuwchllyn, am ryddhad i'w wasan- 1 aethydd W. Edward Jones (23) Arran View. Gwrthwynebai y Cynrychiolydd Milwrol. Caniatawyd apel y swyddog. Hysbyswyd fod Humphrey Jones, Pork- ington Terrace, Abermaw, wedi cael gwaith yn Swydclfa y Cyngor Sir. a chan- iatawyd rhyddhad amodol. Caniatawyd apel v Cynrychitlydd Milwrol yn erbyn apei r- \V. £ -Morj-itf, Cambrian flotfsc, i' Llanuwchllyn am ei fab oedd yn bobydd, Thos. Emlyn Morris (18). Yr oedd un mab iddo wedi ei ladd. Caniatawyd hyd Mai 17 i John M. Morgan, pobydd a mas- nachydd (27) Manchester House, Bala. 'I Rhoddwyd hyd Medi 8fed i W. Ellis Rob- ) erts (20), ceffylwr, Maescamedd Isa, I Gwyddelwern; hefyd i Evan R. Lloyd ) (25) masnachydd pysgod High Street, Abermaw, hyd Mehefin i H. Humphrey Roberts (29). Apeliodd Austin Davies (34) masnachydd esgidiau, Bala, am ryddhad pellach. Dywedai ei fod yn foddlon i ymgymeryd a rhyw fath o was- anaeth cenedlaethol. Dywedai y Cyn- rychiolydd Milwrol fod gwraig yr apel- ydd yn carlo y fasnach ymlaen gyda'i diweddar dad cyn iddi briodi, ag y gallai eto gario ymlaen y fasnach. Gwrthodwyd

AELOD SENEDDOL WED AELOD SENEDDOLWEDI 1 I GLWYFO I I11i

AELOD SENEDDOL WED' AELOD SENEDDOLWEDI '£1 'I GLWYFO. I1 Daeth hysbysrwydd swvddogol i Mr. Thomas Parry, cadeirydd Cyngor Dosbarth y Wyddgrug, fod ei fab y Milwriad T. H. Parry, A.S., wedi ei glwyfo, drwy gael ei saethu yn ei fTaich chwith a'i glun chwith; ond dywed yr hysbysrwydd ei fod yn gwella. I

RHYBUDD I WERTHWYR LLAETH II

RHYBUDD I WERTHWYR LLAETH. II DIRYW DROM I FFERiMWR- Yn Llys Ynadol Towyn dydd Gwener diweddaf o flaen Mr. M. L. Lewis ac Ynad- on eraill, cyhuddwyd Robert Pugh, Aber- cwmeiddaw farm, Corris, gan yr Arolygydd Ben. Evans o werthu llaeth wedi ei gym- ysgu a 42 y cant o ddwfr. Dr Heddwas Josiah Jones, Corris, a dystiai iddo weled Margretta Pugh, merch y iffynydd yn gwerthu llaeth yn Corris ar y 13eg o Fawrth. Gofynodd iddi werthu pint o laeth newydd iddo. Mewn atebiad dy- wedodd yr eneth nad oedd yn ei werthu ond bob yn geiniogwerth. Gofynodd y Swyddog am geiniogwerth, ac ar ol ei gael dywedodd ei fod yn myned i anfon y < llaeth i'r Dadansoddydd Swyddogol i'w ddadansoddi. Dygwyd ymlaen Certificate oddiwrth y Dadansoddydd Swyddogol t yn dangos mewn canlyniad i'r dosraniad fod y llaeth anfonwyd iddo wedi ei gym- ysgu a 42 y cant o ddwfr. Ni wnaeth y Diffynydd ei ymddangosiad yn y Llys, ac ar ol gwrandaw y dystiol- aeth, diriwyd ef i Dair Punt.

GWARCHEIDW AID DOLGELLAU YR ARCHESGX3 AR YSGRYTHYR

GWARCHEIDW AID DOLGELLAU YR A'R YSGRYTHYR. Ym mwrdd y Gwarcheidwaid dydd Sadwrn pasiwyd pleidlais yn protestio yn erbyn y Llywodraeth yn ffafru gweithio ar y Sul, ar y tir; ac yn gofidio fod Arch- esgob Caergaint ym mysg y rhai sydd ( yn ffafr rhoi yr anfri hwn ar y Saboth. Hefyd darfu i'r Gwarcheidwaid wahodd yr Archesgob ddarllen y rhan olaf o'r ail fed benod a'r bymtheg o broffwydol- iaeth Jeremiah. Mae adnod olaf y benod yn darlien fel hyn,Ond os chwi ni rendyrlvnah i sancteiddio y dydd Saboth heb ddwyn baich, wrth ddyfod i byrth ) Jerusalem, ar y dydd Saboth: yna mi a j gynneuaf dan yn ei phyrth hi, ac efe a < ysa balasau Jerusalem, ac nis diffoddir." i

SUDDIADAU YR WYTHNOI

SUDDIADAU YR WYTHNO. I Cyrhaeddodd-237 1 Ymadawodd—2331 Cyfanrif- 4,710. Suddwyd 19 o longau 1600 o dunelli a drosodd. < Suddwyd 9 o longau dan 1600. Suddwyd. 12 o longau pysgota. Cyfanrif-40. 1

Advertising

stgo FOR PRICE LIST. Ut MEMO!NC EKYS and b E RCAKTED RIVETS. s. Neat and stroL,?., Of ,I! 'to-,al lro! mongers. or send ti- r b,x (a?sortti' to-

Family Notices

j GENEDIGAETH. 1 Jones,-Sul y Pasg, Ebrill 8, yn Koo- ? inda, Dolgellau, i Mr. a Mrs. R. Guthrie Jones, mab. ) I I 000000 PRIODASAU. Pugh—Price. Dydd Mercher Ebrill 18 y Parch. D. R. Pugh, Trefeilia, Dolgellau â ?MT-iss Price, Cellan, Llanbedr, Abertei6. Bwriada Mr. Pugh ymsefydlu un o'r Suliau nesaf fel gweinidog Eglwvs Seisnig yr Annibynwyr yn Ogmore Vale. Mills Jehu. Yng nghapel Saesneg y Methodistiaid Calfinaidd City Road Caer dydd Sadwrn, Ebrill 14eg, v Parch. G. A. Edwards, M.A., yn gweinyddu, Mr. James Mills, mab Mr. a Mrs. Richard Mills, Maldwyn House, Dolgellau a Miss Mary Jehu, merch y diweddar Mr. a Mrs- Thomas Jehu, LIanfaircaereininn, Williams Griiffth. EbrillTI2, yng nghapel Glan Aber, Llanuwchllyn, gan y Parchn. R. R. Williams, M.A., Bala, ac Owen Ellis, Llanuwchllyn, Mr. Richard Williams, M.A, Prifathro Ysgol Sir y Bala, a Miss Eunice Griffith, ail ferch v diweddar Mr. Thos. Griffith, Llwyngwril. Rhoed y briodferch ymaith gan ei brawcl, Mr- J. Meilir Griffith, Abermaw. Y gwas ydoedd Mr. Jack Williams, Pwllheli, nai i'r priodfab; a gweinyddwyd ar y briod- ferch gan Miss Nesta Williams, Llandrillo merch hynaf y diweddar Barch. 1. Jones Williams, Llandderfel. Yr oedd yn I bresenol hefyd Mrs. R. R. Williams, Bala, Mrs. Owen Ellis; Mr. Edward Williams, Colwyn Bay, brawd v priodfab, Miss- Gwladys Rhys, nith, ar Cofrestrydd, Mr- J. P. Jones, Bala. < v". 'j

CYDNABOD CYDYMDEIMLAD

CYDNABOD CYDYMDEIMLAD. Dyiaunwn trwy gyfrwng y I ) VDD, gyfleu ein diolchiadau cynhesaf, fel eulu, i'r i oil or cyfeillion, am eu geiriau caredig I a'u cydymdeimlad a ni, yn ein profedig- aeth o golli ein hanwyl James ym mrwydr Gaza. I II i" TEULUJTUDNO. • •

I Itf ER COF

  I It ?"f? ?  ER COF- 1 1 1\ -I 1 Am ein hannwyl fab, Private John Robert Humphreys, yr hwn a fu farw yn 29 oed yn Ysbytty Bangor, Ebrill 19, 1916. I Llais un gorthrymydd bytii ni ddaw ,i I'w ddeffro i wylaw mwy; J Na phrofedigaeth lem? na" c hroes- I Un loes ni theimla mwy. j 1 Ei DAD .<1 FAM J. a M. A. HuvpiiiREY-S 1 Market Hall Dolgellau.