Teitl Casgliad: Dydd

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Cambrian News Ltd.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 8 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
I Y RHYFEL I I

Y RHYFEL 'I GWROLDEB AR Y MOR. DWY YN ERBYN CHWECH. Llwfrdra a brad yr Almaaeniaid. Fos Fercher, cyhoeddodd y Morlys | Pryded ij fanyli n llawnion y frwydr I fu yn y Si nel Sei nig yn ddiweddar. Yn I awr hysbysir fod dwy long Brydeinig (y Swift a'r Broke) yn brwydro chwech o longau Almaenaidd. I Yr oedd noson yr 20fed o Ebrill, pan y cymerodd y brwydro le, yn un hynod o dywell. Oddeutu ugain munyd i un yn j y boreu gwelodd y Swift longau Almaen- aidd yn mynd am y Sianel. Nid oedd y llongau ond oddeutu chwe can llath oddi- | wrth eu gilydd ar y pryd. Y foment nesaf slywid clychau tanio yr Almaeniaid yn | cael ei canu, a'r un foment agorasant dan f ar y ddwy long Brydeinig. Heb foment j & betruscler atebwyd y tan yn ol gan y Swift. Ceisiodd capten y Swift (Captan A. M. Peck) ruthro ar y llong Almcnaidd naenaf, a'i gyru i'r dyfnder. Yn anffodus, methodd ddwywaith yn ei ymgais ddewr a pheryglus. Fodd bynag, wrth droi anfonodd y Swift torpedo at un o'r llongau gelynol gan ei suddo. Diangodd y brif long elynol, a dilymvyd hifitan y Swift. Yn y cyfamser anfonodd y Broke (Cap- ten R. G. R. Evans) torpedo at yr ail long. Almaenaidd gan ei tharaw. Yna rhodd- odd yr lioll ynau ar waith. Erbyn hyn yr oedd yr swyddogion a dwylaw y llongau gelynol mewn cyffro mawr. Darfu i Capt. Evans ruthro i un o'r llongau Al- maenaidd ac aeth y ddwy yn unedig. I Y canlyniad fu i ymladdfa law-law gym-I eryd lie rhwng dwylaw y naill, long a'r Hall. weled fod v Broke vii ffaelu ym- Gan weled fod y Broke yn ffaelu ym- 1 ryddhau oddiwrth y llong Almaenaidd y rhuthrodd iddi darfu i'r ddwy long el- viiol oeddynt yn aros ergydio yn drwm ) ani. Allan o 16 o ddwylaw a ofalai am ynau blaenaf v Broke nid oedd ond chwech yn aros. Darfu i Donald A. Gvles er wedi ei anafu yn ei lygad, barhau i rcoli'r gynau hvii Yn v cyffro hwn darfu i nifer o forwyr Almaenaidd neidio o'u llong eu hunain ax fwrdd y Broke. Fe'u gyrwyd yn ol yn fuan. Darfu i forwr Prydeinig roddi ei bidog clrwy fynwes yr Almaenwr cvntaf, a ffodd y lleill fel haid o lwfriaid. Darfu i ddau ohonynt orwedd ar fwrdd y Broke gan ffugio eu bod wedi marw. Cymerwyd y ddau yn garcharorion. Daeth y Brook vn rhvdd o'r diwedd, a'r peth cyntaf wnaeth oedd anfon torpedo i ochr un o'r llongau Almaenaidd oedd yn aros. Ceisiodd y Broke ddilyn y Swift. ond tarawyd un o'r peirianau gan ffrwvdbelen fel na* allai fyned yn gyflvm. Yn sydyn canfyddodd y Broke fod un o r llongau Almaenaidd ar dan Wrth nesau ati • clywsont v dwylaw yn gwaeddi "Trugar- edd! Achubwch ni!" Aeth y Broke ati gvda'r bwriad o roddi cynorthwy, ond vn fradwrus agorwyd tan ami gan yr Almaeniaid. Y canlyniad fu agor y gynau ami, ac anfon torpedo ati fel tal am 'y i>radwriaeth. Wrth ddychwel clywodd dwylaw y Swift ddwylaw y Hong Almaenaidd yn gwaeddi am drugaredd. Y foment nesaf yr oedd y llong a'i hynys wedi diflannu yn y dyfn- for. Ni pharhaodd y frwydr ond am rhyw bum munyd. Gollyngwyd cychod er achub y morwyr oeddynt yn y dwfr, y mwyafrif ohonynt yn Almaeniaid. Adroddir hanesion am ddewrder di- gyffelyb y morwyr Prydeinig. Ymladd- odd un ohonynt gyda darn o fftwydbelen yn ei ben. GORCHFYGU'R TWRC YM MESOPOTAMIA. Nid oes newyddion o bwysigrwydd neilltuol wedi cyrhaedd i'r wlad hon o Ffrainc ynghylch yr ymladd, er y can- fyddwn oddiwrth yr adroddiadau i'r Pryd- einwyr feddiannu nifer o safleoedd pwysig oddiar y gelyn i'r gogledd ac i'r de o'r Afon Scarpe. Mae'r Tyrciaid yn encilio o Mesopotamia Bu i'r Tyrciaid ymosod ar y Prydeinwyr ym Macedonia, ond methiant fu eu hym- drechion i ennill tir. Darfu i destroyers gelynol ymosod ar I Ramsgate nos Iau. Lladdwyd dau ber- son, clwyfwyd tri, a niweidiwyd nifer o I adeiladau cyn i'r llongau gelynol gael eu hymlid ymaith. BRWYDR FFYRNIG YN FFRAINC- 1 Yn 01 adroddiad diwecldarai Syr Douglas Haig mae brwydr fawr yn cym- eryd lie yng nghyffiniau yr afon Scarpe yn Ffrainc. Mae ymladd yn myned ym- laen ar hyd lleinll yn estyn am rai mill- diroedd. Cyfarfyddodd ein milwyr ni a gwrth- ] wynebiad cryf, ond y maent yn symud ymlaen yn dda. Yn ol adroddiadau a anfonodd y newyddiadurwyr sydd gyda'r fyddin yn Ffrainc mae'r frwydr yn un galed iawn, j ac y mae ymladdfeydd dychrynllyd wedi ac yn cymeryd lie. Hysbysir fod y Pryd- einwyr wedi cymeryd meddiant o Anleux, ac y maent bron a meddiannu pentref Oppy. Ond ychwanegir fod y gelyn yn gwrthsefyll yr ymosodiadau gyda dewrder mawr. A defnyddio geiriau un o'r cad- fridogion sydd yn Ffrainc, mae'r Ellmyn yn awr yn ymladd am eu bywyd. Hysbysir ddoe Mercher fod y Ffrancod wedi cymeryd 520 o garcharorion a pump o ynaudydd Llun yn Champagne, a'u bod dclydd Mawrtit wedi peri colleclion mawr i'r gelyn oedd yn ceisio anfeddiannu y tir gollasant. f COLLEDION Y GELYN YN EBRILL. b OXI-lysbysa, Syr Douglas Haig fod y Pryd- einwyr wedi cymeryd 19,343 o garcharor- ion a 257 o ynau yn ystod y mis. Dywedai y Ffrancod eu bod hwythau wedi cymeryd 20,780 o garcharorion a 437 o ynau. Mae cyfanswm carcharor- ion gymerwyd gan y Prydeinwyr a'r Ffran- cod yn Ebrill yn 40,643 ac yn 437 o ynau

Advertising

SMOMiit?M? TO.A't LAD I ES enclosing d. sta n fo VALUAB ,LE 95OhLE' > USTIMONIALS and FREE SAMPLE of BLANCHAPiDS PillS They are trarivalled for all Ladies' Ailments, &e. and speedily afford reliet, and never fail to alleviate sill suffering. THRY SUPBttSKDi ffALL HITHEUTO Kf OWN REMEDIES Soldin boxes, Taylors', imothy WhFr. Branches find all Chemists, 01 postirae.sa ne price,1 i A^SLIE MAftOT- LTD. CHEBISH ^BliLflSE/ T

CLYWEDION YMA AC ACW

CLYWEDION YMA AC ACW. Clywed mae y latest gyda merched ieuanc yw Walking Stick a Cigarette. Clywed fod rhedeg ceffylau i gael ei stopio ond gwelir rhai bechgyn yn rhedeg am y goreu ar y Sul. Clywed fod rhai wedi rhoddi y Tail yn y ddaear ac anghofio y Tatws, beth ddaw i fyny! Clywed mai teneu iawn yw cynulliadau foreu Sul gyda phob enwad ac fod rhai teuluoedd cyfan yn absenol. Clywed fod rhai yn codi Tatws o'r tyrau y dyddiau hyn er mwyn cael pris uchel Tatws hadyd am danynt. Clywed fod ymyfed yn cynyddu ym mhlith y merched. Clywed fod yna holi mawr pwy oedd y gwr gweddw hwnnw oedd yn cael ei boeni gan rai yn ymholi beth oedd am wneud. Clywed mai un o'r Ileoedd garw am gyf- iawnder ydyw Tribunal Ileol Dolgellau. Clywed mai yr un rhai sydd yn rhedeg am negeseuau 'i wahanol fasnachdai v dref pan glywant y cloc mawr yn taro saith. Clywed fod gobaith cryf y dyddiau hyn y bydd cae i blanu Tatws gan y Council yn barod erbyn diwedd yr haf. Does dim tebyg i bobl yn deall eu gwaith. Clywed mai gweithiwr iawn ydyw am- bell i frawd, os caiff fod yn geffyl blaen. Clywed y buasai yn Ilawer harddach i.ambell i wraig edrych ar ol ei chartref na mynychu ambell bwyllgor i bwyso a mesur. "lTN YN GWRANDO."

Advertising

PIGS ARE OFTEN TROUBLED WITH WORMS; Thorley's Worm Powders will clear same. Sold in Cartoons con- taining 6 powders 5d, by Agents in ai parts; or by POSL 12 powders 1/1—96 powders 6/6d., on receipt of remittance, by Joseph Thorley Ltd., King's Cross London,N. PIG KEEPERS WHO WISH THEIR PIGS to pay should use as a Condiment Thorley's Food for Cattle; keeps Pigs thiifty. Sold in Cases containing 56 packets Five Shillings, by agents in all parts. YOU SHOULD KNOW THAT OVUM Thorley's Poultry Spice is different to any other Poultry Spice and contains all that is necessary for Keeping Poultry ] Healthy and producing abundance of f Eggs. Sold in cases containing 72 pack ets Six Shillings.—Cartons (two sizes) 1/1 and Sixpence each, by agents in all parts. POULTRY KEEPERS should write to Joseph Thorley Ltd King's Cross, London who are the Manufacturers of Ovum, Thorley's Poultry Spice, for Thor- ey's Poultry Keepeis Account Book, alsp Book giving useful hints to PODA- try!,Keepers-Both sent Free a A