Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun 1 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

isas&s&s&s&s&s&s&s&s&s&s&s &s&s«««&sts&s&ssx«g5& GEORGE'S I 1 PILE AND GRAVEL PILLS, gcas a M??y gwepthtawp y?t mi Ma? a?a? OMth—a?bedasa?t ?y mywyd.  ä Mwy gwerthtawr ynt I mi na'raur coeth-arbedasant fy mywyd." a —    ? ?. ? r ä Arwyddion Cyflredin Piles a'r Gravel. | S POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR FOETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROUS A R 9 PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- 8 3 TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYD? gLAS ANNYMUNOL YN Y GBNAU. BILlOUS- h ? • NESS, Y BENDiRQ, NYGHDQD, DIFFYG ANADL, r ?  BEND?RO, NYCHDOD, ?DIFFYGI ANAD4 &4.   íi I A *^j^| ik I $ Ë íi ) g 3 — I gg 3 17; Petth to 2 QU"EU'S P.IU, ? £ SI Londouc, H„ t8i j3 jAA NWTLSa T-R,—' -? 17eg, 1918, a Yn y djddiaw hyn, pan y oeir diluw o dystiolae"u i Wianol Feddy?m?e?ha'u, teimM oddiar yx hyn a wi. fc™ S t £ ° » a X ? ? personol, Mn dros ddeng mlynedd ar hain,! dylwn ddwyn tystiolaoth ffyddlon i'ch PeIenau gwir ll a -wn brofim *? S íi GRAVEL. Dro ar ol tro y bwadaIS ysgrifennu atoch, ond oedaJR hyd yn hyn. &wn am eich PeIenauer's dj? d,W l & ? edd ar hugam, a chy:mradwy,a hwy i ddwanu?u o bobl, gan roi amryw flyohau i emiU er mwyn ?u IsyMud i: y:n. g arnynt, a dywedaf yn ddiRoesgni na welaia hwy'n methu a rlioi iachad eri?d, pan roddai y claf brawf te? arn'v?n? ? PM? cS SW anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyginiM?b oreu ax y farchnad heddyw at y PILES a'r GRA vEl, 8Od byth