Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

CYNNYG DIGYNNYG. Gyfieithiad Newydd o'r Testament Newydd gyda Nodiadau, Gan Dr. Edwards, Caerdydd. Gwerthir Cyfrolau III. a IV. (Rhufeiniaid dros Dadguddiad) am 2/6 am y ddwy, neu 1/6 yr un. Telir cludiad 6 ac uchod, a rhoddir y 7fed yn rhad i'r Dosparthwr. Nid oes ond ychydig iawn o'r Gyfrol I (4/-) a'r II, (2s/-) ar law. Hefyd, Swper yr Arglwydd" Cymraeg neu Saesneg), 4c. yr un (cy- hoeddedig 1/- a 1/6). Telir cludiad 6 ac uchod. Yr off eddlhwtb yr Awdwr. Llawlyfr Moliant. ARGRAFFIAD YR "UNDER." Cloriau. Solffa. Hen Nodiant. s. o. s. c. 2 0 2 6 Lledr 30 8 6 Eto Gwell ao Ystwyth 4 0 4 6 5 6 6 0 i I Cludiad un oopi drwy'r Llythyrdy, 5c. Y 13eg i Ddosbarthwyr a Llyfr-werthwyr. Telir oludiaJd gwerth Punt ao uchod gyda'r Rheilffordd. Gofaler enwi yr Orsaf agosaf with archebu. Anfoner at Y Parch. E. EDMUNDS, J I Ii. 26, Cradoc Street, SWANSEA. UNDER YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU. Yn awr yn Barod Gwers Lyfr Cyntaf i Ddysgu Sillafu a Darllen Cymraeg At Wasanaeth yr YsgoJ Sabbothol, wedi ei drefnu ar Gynllun Newydd gan J. Lewis, Y.H., a Gwili, Ammanford. Pris Ig. yr rn; trwy y post lto. Telir cludiad am Ddwsin ao [uchod. Yr ail ran yn cael ei baratoi. Arweinydd y Plentyn. Holwyddoreg Newyidd ar faterion YsgrjpjEhyrol pwVg ? g?pr Safon Lafar. Bwrdir 1 hwn fod ? arosol ar gper y dosba?i hwn cm flynyddol. Wadi cael ei ddarparu cran ? Parch. E. Cefni Jones, Hirwam; ac 5 ULW iYJ!l dda iawn. Byd hwn yn barod yn mhon ipwg wy?hnosan. Pris lc. y? un; trwyl yipo? l?o. TeHr Cin?ad Dwsm ac luchodl. Buddiol iawn fyddai i'r Cymanfaoedd fabwylSiadu hwn ar gyfor yr Arho.liad Llafer yn flynyddol. I'w cael oddiwrth y Parch. THOS. HUMPHREYS, glaeallechaii) Ferndale, alam. 1-Y)lOOOdedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymra," Caerfyrddin. iI W- 15 o lyfra Adrodd!adoL 1.—Yr Adreddwr Ieuanc. Yn oynwysdros Haner Oant o Ddarluniau Syml a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J. TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch.; trwy'r post, 7c. 2.-Adroddlyfr Dirwestol. Yn cynnwys Dadleuon, Caneuon, a Darnau priodol i'w hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch.; trwy'r post 7c. 3.—Y Gwenith Gwyn. Amcenir i'r llyfr hwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothql a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 4.-Yr Ardd Flodau. Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr, &c. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 5.—Y Pren Afalau. Llyfr yn cynwys Traethodau, Dadleuon, &c., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodydd Blynyddol. Gan yr un Awdwr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynnwys Casgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Pris Is., trwy y Post Is. 1 io. 7—Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Casgliad o Adroddiadau, Dadleuon, ac Ym- ddyddanion. Gan AWENYDD. Pris Is.; trwy'r post Is. lg. 8.—Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Caneuon ac Actau Difyrus. (English and Welsh.) Gan T. M. MORGAN. Pris Is.; trwy'r post, Is. Ig. 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh Comic Dialogues). Set Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post, 7c. 10.-Y,sgol yr Adroddwr, ei hanes cyntaf, 82 tud., yn cynwys Gwersi Yr Adrodd, a Darluniau Eglurhaol, gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tud., yn cynwys Darnau Adroddiadol gan tua 60 o Bigiori Beirdd y Genedl, detholedig gan Cynalaw, Pris Is., trwlY y Post Ill!. 11.—Yr Adroddiwr Ysmala, sef Adroddiad- au, Dadleuon, Caneuon, Difyrus a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chys- tadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. 2 12.—Y Dadleuwr Ysmala. Welsh and English Humoroius Sketches. Gan amryw Awdwyr. Pris Is., trwy'r post Is. lie. 13.-Dadleuon Buddugol. (Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin.) Yn cynwys Deg o Ddadleuon 'at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &e. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 14.—Yr Adroddwr Doniol. Casgliad o Adroddiadau a Chaneuon Digrif, allan o Farddoniaeth Telyiiog. Pris 6ch., trwy'r post 7o. 15.—Y Rhosyji Diweddaf, sef Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gymhwys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Maelor (Awdwr Y Fodrwy Aur"). Pris 6ch., trwy'r post 7o. Cyho-eddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Caerfyrddin. LLYFRAU CYFRIFON. Ai Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cym- reig, Ysgol Sul, &c. [Mae y LlyfTan hyn wedi eu parotoi, a'u cymeradwyo gan yr Eglwysi ac wedi eu bwria?u, mewn modd syml ao eghxr, i gadw cyfrifon ein Heglwysi an Hysgolion Sab- bothol yn gyflawn a chywir.] Cynnwyea y gyfres y llyfrau canlynol:— At yr Eglwysi. i.-COFRES-LYFR o Aelodau Eglwys- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig. Mown 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5s. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'r Post 6ch. yn rhagor. 2.—COFRES-LYFR er cadw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwymo yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl Maint, 48. 3.-ETTO Y CYMMUNDEB, 2s., trwy'r Post 2s. 3c. 4.—ETTO Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 2s. 3o. 5.-LLYTHYRAU GOLLYNGDOD i Ael- odau Eglwysi Bedyddiedig. Pris 2s., trwy y Post 12s. 3o. At yr Ysgol Sabbothol. 1.—RHESTR-LYFR YR YSGR1:FWi2TYDD ar gyfer pob ysgol, wedi ei rwymo mewn stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 28. 3c. 2.—LLYFR YR ATHRA W. ar gyfer pob Dosbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei harotoi i gadw enwau a phreswylfod athraw ac aelodau y dosbarth, gyda oholofnau i nodi eill presenoldeb neu absenoldeb. Pris 2g.; dwsin Is. 80. 5.-LLYFRAU GWOBRWYOL IBLANT, Diimai yr fan, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 am Is. 2g.; Post Free. Dros ugain o wahanol lyfrau. PENCE ENVELOPES. 6.-PENCE ENVELOPES;—hynod gryf— at danysgrifladau cygimundeb, &c.' Prisoedd —1,000 3s., pOist free 3s. 3c. Gellir oael j envelopes wedi eu rhifnodi fel bydd cisieu. Ymofyner am y prisiau. LLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN. LLYFRAU DIFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition). First Part. Price Gd., post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7d. Y Ferch o'r Seer, gan Craigfryn Hughes. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Maid of Sker. Welsh Historical Romance. By Isaac Craigfiyn Hughes. Price 6d., through, post 7d. Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y llyfr Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliad o Ffraeth-Ddywediadau, Byr-Chwedleuon, &o. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Llythyrau Caru Buddugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &c., gan Ap Noah. Pris 6c. Cam, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Gan y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6ch. Hanes Die Aberdaron a Twm o'r Nant, Dau Gymeriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6dh., trwy'r post 7o. John Jones: an Original Welsh Character. His History, Adventures, and Witty Sayings. "A Book full of Mirth and Humour." By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gymeriad Ysmala. Ei Hanes a'i Ystraeon Digrif. Llawn Dig- rif wch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Dywediadau Dafydd Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Darllenadwy. Pris 6ch.; mewn llian Is. Yr Esbotniad ar y Maes Llafur. Argraffiad) Newydd yn awr yn barod. ESBONIAD Y TEULU a,r y TESTAMENT NEWYDD. GAN YR HYBARCH. THOMAS LEWIS. (Yn Gyflawn mewn un Gyfrol). Prisiau mewn Llian 7s. 6ch.; Haner Lledr 9s. ich.