Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 13 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
3 erthygl ar y dudalen hon
Givers yr Ysgol Sul

dyfodol ia'i theml. Yn llyfr y datgudidiad dyry lOian ini ei Aveledigaethau o 'Fynydd Sion a'r ddinas isanctiaidd, Jerusalem new- ydd, jyn dyfod oddiwrth Drluw i w-aered o'r nef," jheb deml ynddi, yn drigfan Arglwydd Dcln\v Hollalhunr a'r Oen, a chenedloedd y rhai cad wedig. Gellir darllon rhai o'r ymadroddion yn yr ad ran hon mo wn amryw 0< wahauol ffyrdd, a cheir yr esbonwyr mewn cryn ddyryswch yiighyloh pa un yw y ffordd oreiT. Mae'r fNordd yn rhwydd wrth ddynesu 'i'r ddiii;as-y, Jerusalem nefol, ond cyfyd dyr- yiswch jynghyloh ei phreswylwyr, a'r prif anhawsder ydyiw1 penderfynu pa un a yw y geiriau "at fytddiwn ü angelion, i gynian- fa. a chynulleidfia y rhai cyntafanedig, y rhai a yisgrifenmvyid yn y nefoedd," yn cyfeirio at angelioin a dynion, ai ynte at angelion yn unig. Oherwydd abisenoldeb y cysylltair "ac" ar ddechreu adn. 23 tueddir rhai i farnu imad oes doisbarth newydd1 yn cael ei ddwyn i feAvtn yn y geiriau, sy'n dilyn ac mai at angelion yn unig y cyfeirir. Cyfyd gwrthddadl i'r syniad hwin o'r ffaith ma elwir yr angelion yn gyntafanedigion mewn uii,i-iiaii ai-iall yn yr ysgrythymu, a darllenir y geiriau fel ag i gjynnwys dan. ddosbarth, angelion a saint. Gellir dad leu y;n gryf dros y Inaill olygiad neu'r llall ia'r canlyniad yw y ceir lesbonwyr yn ffurfio pob un o'r ddiau. Os icyimerir y geiriau i olygu angelion a dynion cyfyd gwahaniaeth barn dmehefn ynghyleh pwy ia feddylir w'rth cynulleidfa y, irhai cyntafanedig." Tybia rhai mai yr eglwys (oruchafiaethuis yn y nefoedd, ond tyb eraill yw mat yr eglwys filwriaethus ar y ddiaear. Dros y golygiad di woddaf rhoir y rhesymau canlynol:-— (T) Defnyddir y, gair a gyfioithir cyn- Litleif-If,a unewn mannau eraill am yr eglwys ar y ddaear. ( 2 ) Er y gall yrnadrodd y rhai a rIS- grifenwyd y n y nefoedd" ddynodi rhai oedd yn preswylio eisoes yn y ddinas nefol, mwy itebygol yw y defnyddir of am rai oedd ddinasyddion ond nad oeddynt eto ond ar eu faith tuag yno. (3). Dygir i mewn "ysbrydoedd y cyfiaw'n y Thai a berffeithiwyd'' fel dosbarth ax wahan. Y Quae yn ddiameu fed i'r pLioll wrthryohau a. nodir yn yr ym.adroddion hyn, bob un ei ystyr xldofn ei hun, a'u bod yn apelio yn nerthol y;n eu pwrpag, ond. gan nad pa olygiad íl'oi'r iddynt wrthynt eu hunain y miaei pwrpas yr adran gyida/u gilydd yn aros y,r [un, a gellir oasglu y CAvbl ynghyd i un syniad icyifredinol. Gosodant allan yr hyn sydd juwchlaAV5 y materol—y teimladwy, a'r gweledig a safant am sylweddau delfryjdol bodolaeth iac iachawdwriacth. Gosoclant allan ogonianau y cyfamod newydd o'i gyferbynu a'r ihen. Sylivas,oim yii barod fod yr hen gyfamod yn ddaearol, yn a^swydlaAvn ac yn ddiflanedig. Y mae'r cyfalmod newydd yn nefiol, yin r as I awn lac ym ar h osol. Y illlae yn "neM." Chwi a. ddaetlioch i fynydd Sion, &c. Y mae mynydd Sion yn arwyddlun io'r mynydd nefol ar yr hwn y mae y Jerusalem eydd oddiuchoid--y Jeru- salem inewydd fel y'i gelwir yn llyfr y Dat- guddiad. Hon yw y ddinas dragwyddol a delfrydol--c,axtrefle Duw ei hun a'r angelion a'r paint dirif. Dy;wedir fod yr Hebreaid o dan y cyfamod neAvydd wedi dyfod i'r ddinas hon a'u bod eisoes m-eivn oylmuiideb lai phresAvylwyr. Cymundeb ysbrydol YW"1' cym- tilidet) Jiwn. Y mae eglwys Crist yn rhan o'r Sion ddelfrydol. Nid cyfundrefn faterol o grefydd yclyw crefydd y Testament NeAV- ydd, yn llawn ffurfiau a seremoniau, leithr crefydd. fewnol, ysbrydol, a phrofiadol. Aeth cysgodau la iseremoniau Sinai heibio a chypl- erodd cytiaAvnder, 'trug.aredd a. gwir s'anct- eiddrAvydd )eu lie. Cyimdeithas ysbrvdol yw eglwys y Teistament Newydd ac ysbrydol yw iamodau derbyniad iddi, nid cnawdol. Mater io ffydd a, chymeriad ydy:w lao nid ma,tier io- amgyilchiadau. Nid bod yn ddis- gynyddion Abraham yn ol y cnawd, ond meddu tar gyilclybrwydd moesol i Grist. Ni chyfyngir ychwtdth iar ei haddoliad gan- lie na uhan reolau liurfiol a marw. LV,wcdr- aethir y cyfan gan amodau ysbrydol. Y mae yr awr yn dyfod, pryd nad addoloch y Tad, iiac yn y mynydd hwn, nac yn Jeru- salem. iOnd dyfod y mae yr awr," &c. Nesad iat DduAV mown cymod a chymundeb oedd lioll ystyr ae am can trefniadau yr hen gyfamod yn gysgcdol; nesad at Dduw y,n sylweddol ydyw! yr Tiyn a aicrheir drwy y cyfamod newydd. Y mae 'yn rasol." Tra yr oedd Cyfamod Y inia)o' y ,Ii r a s o l 'P Sinai yn amgylchynu. y preisenoldeb dwyfol a'r iofnadwy a'r dychrynllyd, lac yn elfeithiol rAvystro dynesiad at DduAV1, y, mae y gwrth- rychiau nodir ymia y,n ogoneddus a dymunol, yn i-aslawn ac attyniadol. ClyAvir hyfryd lais efengyl gi-as yn gabv i fyliydd tra, gw\a- hanol. Dygir ni y:n y cyfamod newydd i breisenoldeb Duw :a'i angelion, at yr Iesu a'r saint, perffeithiedig* yn y nef, ac i gymdeith- as y ISlaintar y ddaear. Y inae cymdeithas y ISlain tyr a,rdderchocaf a'r urddasolaf. Cyn- mvyjsia arwyr dynoliaeth-aristocracy" gras-- angelion y nef a Duw ei hunan. Daw y Cristion i Avyddfod y, Bar awr mae'n wir, ond Barnwr yn Dduw1 iddo-—"at y Biariiivy, PUWI pawh." "Myfi a fyddaf idd- ynt ;hwy, yn Dduw." Yr oedd yr angelion yn llu ar Sinai pan roddwyd y ddeddf, ond g'Aveinidogaieth dychryn oedd eu gwein- idogiaeth. yno. Yma y mruent yn llu lion yn ioadw gwy,l-at fyrddiynau o angelion yn icodAv gwyl." Y miaent mewn llwyr gyd- ymdeimliad iag iachiaw,,dw!ri,aefi fdyA. "Y mae Uawonydd yngwydd angelion Duw am rni J I d a.f' h "y O. t. pechia d ur a ed ifarhao. Y mae i'r Cristion gymdeitbas ;nid yn unig a'r saint ar y ddaear ond ;hefyd a'r saint perffeithiedig yn y nef- oedd. Daw i bresenoldeb a chynideithas yr Iesu ei hun drwy yr hwin, ac ar sail cyf- ryngwriaeth yr h wn y daeth yr holl freint- iau iliyn yn eldda iddo, ,ac at Iesu, &e. Ei Aviaed ef a iseliodd y qyfamod. Galwlai gwaed Abel yn gryf am ddialedd, a gyrrodd ei lofruddiwr yn leuogrwydd oi gydwybod o bresenoldeb Duw, i grwydro'r ddaear. Llefara gNN,,a,ed lesu yn yn nertholaoh na'r eiddo Abel, a geilAV nid am d'iialedd ond iaiii faddeuant i'r euog, hyd yn oed i'w Mruddwyr. Dyma'r gAvaed sy'n glanhau yr aflan ac yn qymliwyso'r pechadur i'r nef. Y mae y cy;aanod h wn yn 'arhosol.' Dinas tag iddi sylfaeni y w'r Jerusalem nefol. Nid imewn pebyll y trig Gglwys Dduw bellach..Dyima'r datguddiad torfynol. Y mae'r cyfamod :hwn yn newydd nid yn unig mewn natur, lond ine-wii. laanser, (Yí mae yn ieuanc ac erys yn ieuanc byth. Ni ddaw ad eg y dywedir lam hwn ei fod yn "hen," nac yn c agos :i ddiHannu. 1\

itSEREN CYMRU CO Ltd p

itSEREN CYMRU" CO., Ltd p Co Receipts Jan. 11—15. b £ s. d. ° 87 W. Da vies, Gl&na.mmati) 0 15 9 j 253 Mr. John, Panteurig 10 16 2 617 D. Vaughan, Mertliyi, Tydfil 0 6 8 606 Rev. S. G. Thomas, St. a Ishm?els 0 1 8 0 135 L. Evans, Fishguard 0 16 2 g 443 Miss M. Nicholais, Newport 0 17 7 c 484 W. Powell, Ystnad Rhondda 1 5 6 y 120 E. Evanjs, Cwmparc 1 2 8 p 679 R. Williaans, Lower Oefn 0 8 2 r] 582 D. Thomas, Felinfoel 0 14 4 o: £ s.) d. 30 D. Davies, Ferndale 0 5 5 280 D. Jones, Llawhaden 0 1 9 155 W. J. EA-ans, Werndolau 0 10 9 513 Rev. J. ReGis, Pontrhydyrun 0 (5 9 543 J. Roberts, Groeslon 0 2 10 299 J. :8. Jones, Oonnah's Quay 0 6 9 413 R. H. Morris, CorAven 0 4 10 Win. Jenkins, 70, Stuart St., Treorchy 0 1 0 407 J. D. Morton, Holyhead 1 10 0 262 Rhys John, Cwmavon 0 12 9 104 MiisiS M. Edwards, New Moat 0 5 0 84 Rev. D. Davies, Cardiff 0 3 1 215 Hugh Hughes, Liverpool 0 7 9 186 T. Griffiths, Trecynon 0 15 6 486 A.. G. Price, Glyn Neath 0 4 7 608 W. Thomas, Nantymoel 0 11 8 559 W. H. Smith & Son, Card iff 10 8 6 130 W. Boucher, Tondu 0 7 2 291 J. Jones, Llanpump saint 0 5 5 Advt. T. Davies, Bryn, Port Talbot 0 3 0 Lee & Nightingale, L'pool 0 12 0 Rev. J. B. Thomas, Oarm'then 1 1G 0 £ 27 7 2 E. O. THOMAS, Treasurer. The Manse, Tabernacle, Carmarthen.

Advertising

CUIARD LINS LIVERPOOL TO NEW YORK. Citnerouid Sat. Jan. 2i) j TuscMin, Sat, Feb 12 )cduna Sat. Feb. ,-)-California. -Sat, Feb. 19 To CANADA From LONDON and LIVERPOOL. &.pp!y CU-ITARD LINE, LiverpaDl L>ndjo. 51 S.sHopj.srite, E.O 2 9-31. Cos'tsp ir-straeb, S. W. 0 raris, 37, Boulevarddes Capncines. THE GREAT WELSH REMEDY. DAVIES'S COUGH MIXTURE RELIEF FROM DAVIES'S COUGH MIXTURE COUGH DAVIES'S COUGH MIXTURE IN 5 MINUTES DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Colds DAVIES'S COUGH MIXTURE for Asthma DAVIES'S COUGH MIXTURE for Bronchitis l' COUGH MIXTURE for Hoarseness DAVIES'S COUGH MIXTURE for Influenza DAVIES'S COUGH MIXTURE for Coughs DAVIES'S COUGH MIXTURE for Sore Throat DAVIES'S COUGH MIXTURE Most Soothing DAVIES'S COUGH MIXTURE Warms the Chest DAVIES'S ??" MIXTURE dissolves the Phlegm DnAAVvIJEcS fiS f COUGH MIXTURE for Singers COUGH MIXTURE for Public Speakers DA VIES'S COUGH MIXTURE By Chemists eyeEj^vhere DA?S COUGS M{XTURE ba. DAVIES'S COUGH MIXTURE Proprietor- DAVIES'S COUGH MIXTURE HUGH DAVIES, DAVIESS COUGH MIXTURE Chemist, Machynlleth. Is 3c a 3s y b)tel. SARZINE' BLOOD MIXTURE. IROEN TAOH A. GWAED PUlt.-Dyna yr hyn y mae arziae Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. fid yw yn honi gwella pob peth fel Yankee Patent ledicines, ond os blinir chwi gan g-roen afivh, ysfa, imples, toriad allan, Scurvy, doluriau penddynod, ic. yn tarddu o waed drwg ac anmhur, mynweh 1telaid o Sarzine Blood Mixture,' gan y drugist esaf atoch, 2a 9c y botel, neu gyda 3c. at y clydiad n ychwanegol oddiwrth y parchenog HUGH )AVIES, Chemist, Machynlleth. AT LADD TYRCHOD. Ysgriferia Johnl'ryse, Maesymeirch "Blinir ni cw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn fel yr edd y tir a golwg difrifol arno, ac yr oedd arnaf ywilydd ohono, ondclywais fod Mr. Hugh Davies, chemist, Machynlleth, weii dyfeniopeth i'w lladd rn ddidrafferth iawn. Ei enw i'w Molrat, mewn ackets Is 60 yr un. Prynais backet, a rhoddais ef n ol y cyfarwyddid am ben pryfaid genwair, a hoddais y rhai hyany ya llwybr y TwrJh. Ni chod- id y twrch mwy." DANGER at the COMMUNION TABLE Out of the 38 Medical Officers of Health in Scotland 33 affirm that in lining- the common Cup all manner of Infectious "Diseases may be Communicated. Toavôid the < Idangor more 'than 2,000 British Chupchei i have substituted í INDIVIDUAL COMMUNION CUPS so providing a clean Cup, free from infection for every communicant. Are you among the 2,000 Churches? If not, please write for Free List, Literature and Testi- monials saying if samples may, be submitted, Carriage Free, by the Makers,- TOWNSHENDS LTD., BIRMINGHAM. "-i,i:j War Crisis. Will you, show your Patriotism by sending your order to keep our wprkpeop?e going? ,l I,