Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 3 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
DOSBARTH PONTYPRIDD

DOSBARTH PONTYPRIDD Wele ddarlun o. aelodau Pwyllgor a Dirprwyaeth Adran Pontypridd, ynghyd a Mrs. Hopkin Morgan, Llywydd Adran y G-wnagedd, :a'i phriod bawddgar a phob logaidd, yr hwn sydicl yn gefnogol i bob mudiad erefyddol, a'i ana 11 o du pob sym- udiad i ddyrchafu. d.ynio;n a gogoneddu Duw. Bu'r Pwyllgor hwn yn dra 11 wydd- iannus yn ei waith, fel y dengys ffrwytli ei lafur, ac esgorodd ar gvidliin o weithio sydd eisoes wedi ei fabwysiadu gan mnryw a ladmllnau ereill, laic a adnabyddir beUach fel Cynllun Pontypridd." Biin ffortunus iawli miewn cadeirydd ac arweinydd1 yl1 mherson Mr. H. H: Evans, M.E., Cilfyn- ydd, lis gadeiryd 1 Cymanfa Ddwyreiniol M organ wg, yr liwin a gymerodd ddiddor- deb dvvfn yn y .mudiad .o.'r cychwyn. Gwyr pawb a'i gwrandawodcl yn Heolyfelin am DIRPRWYAETH ADRAN PONTYPRIDD 1914—1916 3rd Row. D. Evans, E. Williams, E. A. Lewis. 2nd Row. W. Jones, 'W. Thomas, T. Kemp, 1. Israel, Crwilym Evans, J. Lloyd, J. 1). Thomas, I. Edwards. 1st Row. 1). James.. 11), Williams (Ysg.), H H. Evans, M.E. (Llywydd), Mrs. Hopkin Morgan, Hopkin Morgan, J.P., Parch. W. A. Williams, W. Harris. ei Allu a' i fedr fel siarad wr, tra y mae ei ddy lauwad erefyddol yn y cyleh yn fawr ac iach. Teinila'r Pwyllgor fod ganddo ar- weinydd gwerth ei cldilyn, ao ier i Mr. Evans wasanaethu ar ugeiniau 0 bwyllgorau yn ystod ei fywyd pryisur, ni phetrusa ddw>eud mai hwn IYiW, yr u n mwyaf unol, a phybyr ei 8'81, y, bu arno erioed. Y mae actios eglwyisi byichain Cymru wiedi bachu am eu, calon, ac ni orphwysant hyd neB y. byddo pob carreg wedi ei throi, a.'r cylch wedi gwneud yn deilwng ü bono ei hum a'r aehos. Sirchawyd ysgrifennydd delfryd- ol yn Mr. Dd. Williams, Tabernacl, gwr o gryfder a lledneiisrwydd, sydd yn 'gwneud pob peth yn iBi bryd, ia hynny: gyda medr di-rwysg sydd wedi lennill iiddo, nid yn unig Ise-rch lac ymddiriedaeth ei eglwys ei hun, ond parch ao edmyg'edd eglwysi y cylch. Gyda pliwjdlgor o oreuon yr log- lwysi, dan arweiniad brodyr o ddylanwad mor bur, a medr diamheuol, nid rhyfedd fod y mudiad wedi nWYlrlcl), nid yn unig yn ariannol, ond weidi gadael ei ol yn drwm a,r yr eglwysi mown ystyx ysbrydol. Bu'r cyfarfodyrdd a gynhaliwyd fel cawodau o wlitli ;ar etifeddiaeth Duw, claddwyd rhag- farn a drwgdybiaet^, ,ty;nnwy;d yr eglwysi yn lies at eu gilydd, ac iiiowi-L aiiil i odfa deffrowyd lien amennau oecld wedi cyisgu gauaf hir. Pa ryfedd? y mae'r mudiad ar linell Calfaria. Ar hyd llwybr gwaed a.c aberth y oerddodd Duw atom ni yn ei Eab, ac ar hyd yr mi llwybr y rlxaid i ninnau gerdded ato- yntau. Pan gyferfydd yr eglwys a'i Du.w ar y llwybr hwn, i gydgofio'r gwan, ceir gwleddoedd etc yn Seion, a diwygiad ysbrydcd trwy'r wlad. Trefnwyd i'r Pwyllgor fyned gycla'u gilydd i gyd i bob eglwys, ac am un nos Sul a'r ddeg icyfierfyiddent mewn man pyfleus, teith- ient gyda'u gilydd, fel y disgyblion i Em- niaus, yis dywedai Mr. Evans, ymddiddan- ent iar y, ffordd, a chafwyd cw'mni'r 18,s11 hob itro, fel yr oedd eu calonnau ynlloisgi cyn icyjrraedd yr oedfa. Llywydid'wyd yr od- faon gan y Cadeirydd, ac far ol cajrn, dar- llen, a gweddioi gan o'r ym- welwyr, fiaed areithiau 'i egluro: y cynllun a'i amcanioiii, laC ar ddiwedd pob cvv'rdd taflwyd y xhwyd, a chafwyd yn ddieithriad ei bod yn Hawn to bysgod mawrion a bychain. Yna. darllenwyd y gyfres i'r gyn- xilleidfa, ac yn y gyfeillaoh gwnaecl trefn- iadau i g.ario'r gwaith ymlalen, i sicrhau addewiadion jychwanegol a ohaisglu'r arian. Pan yn darllen y gyfres sydd yn dilyn, dylid cofio mai. cyfre.s yr addewidion a, gaf- wyd yn y cyfarfodydd hyn ydynt, ao fod yr eglwylsi heb orffen eu canvass o'r cynull- eidfaoedd eto. Gwyddom am amryw o'r eghvysi sydd wedi yehwanogu cry;n dipyn at y isymiau- sydd ar eu "cyfer yn y gyfreis lion, er i'r rhyfel ddod ar leu gwarthaf, acy. rnae yn llawenydd gennyni hysbv-u fod dwv ran o dair or addewidion wiedi on talu. Bellach, y mae'r Pwyllgor yn ail-ymafly'd yn ei waith Ü cldifrif, ac ymwelir a'r eg- lwysi eto i ail gyiiitiatt'r taii, a gorifen y gwaith. Gwahoddodd y Cadeirydd yr aelodau i g-wrdd ag- ef ar 'grounds' pryd- ferth y Bronwydd, cartref Mr. a Mrs. Hop- kin Morgan, ao ar 01 tynu y darlun isydd hellach ü flaen llygad y. darllenycld, gwa- hoddwyd hWYlnt at fyrdidau llwythog o ddan- teithion, laic ar ol y wledd, cynhaliwyd cyf- eiUach felus, yur inliii un yr atgofwyd. am droion ia, dywediadau y, teithiau a'r cyfar- fodydd. Cwrdd i! w o-infio oedd hwn—cyfeillach heb neb yn tuclian, "pawb ü'r brodyr yno'n un, heb neb yn tynnu'n groes." Wedi gwneud trefniadau ar gyfer y dy- fodol, a. diolch i'r swyddogion am eu gwaith, diolohwyd i'r Ciadeirydd' am y, wledd, tyngwyd llw 6 Nydd- loud el) id do fel arweinydd yn ng waith y dyfodol, ac ymadawyd gyda, diolchiadau i Dduw. Wele glyfre.s yr addewidion, a. pliaii gofir fod y. mwyafrif o'r eglwysi yn fy .chain, a, than urfod ymdrechu yn galed i wneud eu ffordd mewn lleoedd poblog, y mae y gyfres yn ardderchoig. £ Tabernacl, Pontypridd 860 Rehoboth, Cilfynydd, 117 Calf aria, Abercynon 118 Noddfa, YnysybAvl 62 Capel Rhondda 100 Trehafod 26 Lihanus, Treforoist 43 Bethlehem, Rhydfelen '70 Salem, Llanilltyd 51 Llantrisant 65 Nazareth, Abercynon 30 £ 1,542.

DOSBARTH ABERYSTWYTH T I r

DOSBARTH ABERYSTWYTH. "T- ""I" -r JJydd lvliui, loiiawr 10, oedd y diwrllod niawr yn y Doisbarth uchod i berffeithio'r trefniadau at ddech- reu g^xeithio o blaid gwneud y y, "Drysorfa" yn llwyddianf i'r En wad. Cyfarfu tyrfa 0 frodyr a. chwiorydd parchus, tua thriugain mewn iiifer, oynrychiolwyr o'r eglwysi yn y Dosbartli, mewn cynhadledd yn Bethel, Aberystwyth, am 2 o'r gloch. Llywyddwyd gan Dr. Mor- gan, Y.H., Pontrhydfendigaid; ac ar ol i'r brawd Mr. Thomas Davies, Swyddffynon, mewn ysbryd gwresog aneroh gorsecld gras, a chael gan yr y^grifennydd adrannol o ddiben pennaf y, Gynhadledid, eglurodd yr ysgrifennydd cyffredinol, y, Parch. W. A. Williams, Pontypridd, yn flanwl iawn, holl bwyntiau pwyisicaf y Dryisorfla, gan gymell cwestiynau oddiwrth y cynrychiolwyr, ar y, gw,eddiali-hyiiiiy o'r cynllun oedd yn ym- ddangOiS yn aneglur iddynt. Cafwyd nifer lluoisog o'r brodyr yn barod a'a cwestiynau, mewn perthynas ag- eglwyisi bacli mewn lleoedd anghyfanedd, heb gyfleusdra i uno ag un eglwys arall i g'ae1 gwoinidogaeth,"