Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 5 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
7 erthygl ar y dudalen hon
Y DRYSORFA GYNHALIOL

pe buasai Mr. Powell wedi bod1 yn eicraoh o'r hyn la ysgrifenodd. Y imae yn anghy;w- ir a chamarweiniol wrth ddweyd, "nad ydyw eglwys y Creunant wedi dychwielyd ei ff urf lenni i yiSgrifennydd y Dosbarth hyd yn hyn." Do iSyr, a hynnYr yn brydlon, ao wedi eu derbyn, dywedodd yr ysgrifenydd y,n y Givrdd, Doebarth canlynol (tu.a blwy- ddyn y,n ol) fod eglvvys y, Creunant wedi addaw yn ardderchog." Gallaf innau. oieh sicrhau y bydd cystal a'i haddewid hefyd. Yii wit-, teiinlwai fod Mr. Powell wedi bod yn anfrawdol wrth gyhoeddi pethaufeliiyn am eghvys fechan ymdreahgar fel eglwys y Creunant, oherwydd syniadau brawd sydd yn aelod o honi. Teimlaf, er mwyn cyw!- irdeb, mai fy nylodsAvydd fel ysgrifennydd yr eg-lwys yw ysgrifenu'r uchod. Yr eiddoch yii frawdol, H. HOPKIN.

Y LLAWLYFR MOLIANT NEWYDD y 11

Y LLAWLYFR MOLIANT NEWYDD. -y- 11 parentis Olygyicl,cii A fyddwch mor gar- edig a chaniatau i minnau trwy gyfrwng y Seren" (yr hon sydd a'i Uewyrch yn dod Yin ddisgleiriaeh Ot wythnas i wythnoe) i gyduno iag 'Or,,(,),anyd(L' i ddatgan fy siomedigaeth pan ddaeth y "Llawlyfr Mol- iaut" newydd i'm Haw. Ar ol aro,s i Bwyllgor cryf 0. oreugwyr yr enwad i drefnu a gweithio am dros eh we mlynedd, yr oeddwn yn disgwyl ai 11 Lawlyfr delfryjdol, ond yn hyn fe'msiomwyd. Gallaf dystiolaethu gydjag Org'anydd, "md oes gennyt: fwyell i'w hogi o gwbl" yn y nodiadau, hyn. Nid wyf yn honi bod yn Gerddor na Bardd, naü erioed wed i anion Ton na Phenill i fewn i Bwyllgor na Gol- ygyddion y L lawlyfr Newydd"; felly nid ysbryd y llwynog a. fethodd gyrhaedd y grown Isydd Wirth wraidd fy meirniadaeth. Nid oes eisiea ond prin agoryd y llyfr i wel,ed mai llyfr llawn brychau a meflau ydyw; ac wrth daflu bras olwg droisto ceir prawfion clir o ddiofalwch, musgrellni, a bonglereiddiwch mown mvvy nag unystyr. Nid af i son dim mewn pcrthynas a'r tonau; gadawaf liynny i Organydd, ond etc. y rliyw anghysondebau mown per- thynas a liwy y carwii al w sylw ato. Dyna y don "Job yn yr lien lyfr ag enw S. Artiold, MLiis. Doe., 1740-1802 wrthi, tra yn y liyfr newydd oysylltir hi a W. Arnold 17(58-1832, en wau gwahanol, yn ugiiyd a gwahaniaeth amseriad blynyddoodd A ydyw y rhifnoda,LI ucliod yn dangos dyddiad genedig-aeth a miarwoiaeth vr avvd- wyr? Pia, hrum ,y goisodir 1914 mewii cyis- ylltiad a enw David De Lloyd jar y don 'Llanelli,' Rhif 95. 1867 wrth enw (A. Thomas ar ydon 'Gadlyp,' 334, ac 1869 wrth yr un enwi ar ydon 1 Bwlchyrhiw,' Rhif 149; a. 1906 wrth eaw Emlyn Da-vies ar y dün G lanllyfnwj," Rhif 72. Ym- ddengys yn debyg fel pe baie rhai o'rdydd- iadau yin. eyfeirio at flwyddyn eyfansoddiad y tonau, tra ereill yn nodi blwyddyn gen- edigaeth yr awdur. Y maJø cymysgedd o'r fath hyn yn gamarweiniol. Cymaint a hyna yn awr iar y; muisgrellni mewn perthynas ag awdwyr y tonau, fel yehyclig engreiiftiau o lawer. Symudaf yn mlaen at awdwyr yremynau. Tarawyd fi a isyndod a, pheth drwg-deim- Lad hefyd wrth weld enwi Ulla fü yn un 0'1' gweinidogion enwoc.af yn mhlith yr An- nibynwyr isef y Parch. Wm. Griffiths, Glandwr, Sir Benfro, wedi ei osod yn mhlith y Lleygwyr. Os rhoi Parch o fiaen rhai gweinidogion, palia|m gadael un o'r amlycaf allan. DywedaiiS "drwg deimlad" am fod gwaed yn eynesu yn gynt na, dwfr," a nes penjelin ;riíac aj.;d.dwrn. Ao y, niao gosod allan. ei enw fel y gwi-ieir yn y rhestr o'r iawdwyr yn y, Ilyfr hwn yn chwithdod i'w AYxioi-i a'i orwjyrion sydd heddyw mor lluosog yn Ngogledd Penfro; ac hefyd yn anghia,redigrwydd lag un o garedigion penaf Cymru yn ei ddydd, ac yn ddolur calon i enwad parch us yr Annibyin wyr, yn mysg y rhai y bu yn dysgleirio mor llachar fel gweinidogffyddLoiu hyd ei fedd. Fel Bedyddiwr disgwyliwn weled enw1 an- wyl un o emynwyr cyntaf yr Enwad Bed- yddiedig, sef Vavasor Powell, ond yn hyn fe'm siomwyd. Ai nid oedd y Pwyllgor yn ddigon teyrngarol i adfer ei emynau yn ol i'r enwad a lafuriodd gymaint dro.sto? Gwelais un o'i emynau wedi ei dorfynyglu a'i ddajmio yn y llyfr, ac enw arall wrtho. Hefyd rai o'i emynaii orieill yn cael eu cydnabod fel eiddo awdwyr yn nridith y Methodistiaid. Paham yn yr achos hwn ma roddi yr "Eiddio Cesar i Cesar." Ceir rhiagor ;ar hyn eto yn nes yn mlaen. Gwelir yn y llyfr emynau gan G. ab lo,aii ff. 3;b I; Eois y Mynydd; Talog; lago ab Dewi; A. G. M., &c., &c., ond ni oheir dim yn rhestr enwau yr Awdwyr i ddweyd pwy ydynt. Gwir nas gellir ea.,M- synied pwy yw y diweddaf, sef Alltud Glyn Maelor, ond pa, ddrwg a wnaetli efe i'w anwybyddu o'r rhestr, a, phwy yw y lleill. Hyna is weled cyn lleied 0 emyna,u yn dwyn enw1 Morgan John Rhys; er fod Ilia wis o honynt yn y llyfr, yn cael eu tadogi i awdwyr ereill. Y mae ynddo rai or em- ynau ag oedd yn ddiwyd barato-i i'r wlasg tria yn aros yng- Nghaerfyrddin; ond bu raid iddo ffoi trwy ddrws y cefn pan oedd gwyr y gyfraith wrth ddrwis y front,' a. bu raid iddo mlaol ei bapurau ar ol. Haw pwy y diisgynasant? ac enw 'pwy sydd wrth- ynt heddyw yn y LIaNvlyf r Moliant" newydd? Onid inaturiol hefyd fyddai disgwyl rhagor o emynau Jane Hughes yn llyfr yr enwad? Nid wyf yn eiddigeddus am fod yma nifer luosog o eiddoi Ann Griffiths; y maent yn deilwng- o'r He roddir iddynt; ond cyfan- soddodd Jane Hughes fwy o benillion nag Ann Griffiths, ac yn sicr yn llawn mor en- einiedig, a dylasai y Pwyllgor Bedyddiol fod mot' deyrngarol i'r awdures a fu mor flaeullaw gzl- ;y da'r lleill b'r teiihi i gychwyn yr lachos yn Rhydwyn, Mon, ag ydy w, y Methodistiaid wedi bod i'w kawdUres hwy a'r Annibynwyr i'w heiddo hwythau. Beichi wn onnod ar eich gofod i wineyd nodiadiau ar y llu emynau cysegredig a fuont yn orfoledd yn mhebyll Seion i'r pererinion iar eu taith trwy "yr anialwch ag ydynt wedi ei bwrnv allan fel ysgymun- beth a rliy w glytwaith dienaid wedi eu dew- is yn eu lie o waith prentilsiaid dibrofiad. Ond hyn sydd yn gyRur: os wedi eu bw'rw allan gan y Pwyllgor, byddant hyw pan fydd enAvau yr oil o'r Pwyllgor a'r emyn- wyr newydd wedi ll'wvr ddiflanu ar lechres hanesiaeth. Gyda'ch caniatad os yr Arglwydd a'i myn, dychwellaf at y trysorau gwrthodedig etc, pa rai ag y mae y Llawlyfr newydd wedi diisgyn i lawr yn ei werth wrth eu colli. Dywedai diacon yn un o'r eglwysi mwyaf cyfrifol yng Nghymru wrthyf pa ddydd, mai eiddoi Cwmni Cyfyngedig yw y Llyfr Newjtld, lao nid eiddo yr enwad. Ai gwir hyn? Yr eiddoch, RHIGWM.

NEBO YSTRAD RHONDDA II j I

NEBO, YSTRAD, RHONDDA. "II. /j'" "I'> Mr. Go!A fyddwch garediced achan- iatau yehydig o'ch gofad yn y Seren' i g-ywiro gwiall yn y Dyddiadur eleni, ynglyn ag enw a chyfeiriad Ysgrifennydd yr eglwyis uchod. Trwy ryAv amryfusedd ceir enw William Llewellyn yn lie D. J. Thomas, 181, Yistrad Road, Ystrad, Rhondda. Yr olaf yidyw'r Ysgrifennydd, (ac iddo of y dylid cyfeirio pob go-liebiaeth ynglyn a Nebo. Yr eiddoich, W. 1J. LEWIS.

CWRDD RHYFEDD AR BLATFORM PONTYPRIDD

CWRDD RHYFEDD AR "BLATFORM PONTYPRIDD." Mr. Gol.,— Dariteinais gyda mwynhad mawr a dioichgarwoh pur aidroddiad dydd- orol esgob pa.rchus Calf aria, Aberdar o'r cwrdd ym Mhontypridd. Gwnaetli les mawr i mi, a gWJl y bydd yn ysbrj^diaeth i lawer ereill. Ni synwn fod gwyneb serchog a phryd- feith y briawd hoff Mr. Griffiths yn tynu sylw'r mihvr, a diaii y daeth i deimlo a gwybod Gyii Iiii, fod gan y gweinidog- galon fawr a phrydferth hefyd. 1:' 0 Yr oedd gennyf f'eddwl uchel iawn o'r brawd anwyi o Aberdar k) "r hIaeu, ond saif yn uwch, as yn 'b'osibl, yn fy ngolwg yn awr, a bydd yn anwylach nag- erioied. i t h r,c,i d y Sieryd y Aveithred y cyfeiriwyd fil hyawdlach nag- unrhyw bregeth. lOAN.

o Y DIWEDDAR GYNGHORWR HARRY WILLIAMS ABERAVON

o Y DIWEDDAR GYNGHORWR HARRY WILLIAMS, ABERAVON. Dinesydd icyflawn ydoedd of, Cynghorwr laeddfed iawn; A imawr yw'r bwlcfi sydd yn y dref 0 golli gAvr inor llawn. Ar (lannau Afa,n, ddyddiau maith, Fe'i iprofodd ef ei hun .Yn wr na chefnai ar ei waith, Yn gylfoill da a dyn. Wr glan ei fywyd, pur ei foes, 0 iargyhoeddiad cry' Ciad(I of', Y,ol gwaisanaethu'i oes, Ei ddillirusyddialeth fry. G.

WRTH GLYWED ADERYN DU YN CANU AR IONAWR 6

WRTH GLYWED ADERYN DU YN CANU AR IONAWR 6. Dyddiiau o dost dy.wydd du—eto ddaw, Gwyntoedd oer yn Ham II Drwy y coed, unawdwr cu, Rhy gynnar yw i ganll. Oeda gan hyd ddod g we-nau —lie n 1 we n Mawrth I lunio mwyn dannau. Anian glos; ac yna'n. gJau ,to y iia'i,, g l ?att Hwylia eoreidiol nodau. Pe Deader. J. D. EVANS. 5

Advertising

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY. Triniaeth Rad. Y mae Rhiwmatic yn ganlyniad uric acid cfystals yii y llywethau a'r cymalau, effaith g-nrmcd o uric acid yn y cyfansoddiad y methodd yr elwlod (kidneys) ej" symud fel y bwriadodd nafcur gyda hyn y cytanapob meddyff graddedig. A'r acid hWl1 yw'r ach s o hoen yn y cefn, lumbago, seiadca, gout, anhwyldeb y dwr, carreer, grafel, a dropsy Mae lLvyddiant Tabledi Estora at dr.n Rhiwmatic a ffurfiau er. ill o anhwyldeb yr elwlod i'w hriodoli i'r ffaith eu bod yn adferu'r elwlod i v/eithredn'n naturiol, a thrwy hynny symudir achos yr anhwyideb yr hyn o angenriieidi wydd a symuda e/feithiau'r drwg a ddeillia o hoiio ac mae wedi iachau achosion dirifedi wedi methiant meddyginiaethau eraill, yr hyn sy'n cyfrif am danynt yn brysur g-yincryd lle'r meddyg-iaethau hen ffasiwn a wcrthir am brisiau sydd allan o gi-yraedd pawb ond y cyfoethog-, ac sydd yn fynych syrthio mor fyrr o'r honiadau rhyfeddol a wneir, fel y mac ffydd ynddynt wedi mynd ar t^oll. I brofi fod Tabledi Estora yn llawn deilyn" o-u y desgfriliad ohoiiynt-ineddylxiii,a,eth onest am bria gonest-anfouir un blychaid llawn o 40 Tablets i ddarllenwyr Seren Cymru," fel sampl rhad, ar dderbyniad y rhybudd hwn a 3c, mewn ilythyrnodau i dalu'r cludiad, y pacio, &c., Ar werth gan Fferyllwyr am Is 3c, y blwch o 40 Tablets, neu 6 blwch am 6s 9c. Am sampl-flwch nawn, cyfeirier Estora Co., 132, Chariner Cross Roat5. London, W.O.,