Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 8 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
2 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

&. :=- Neuadd y Gweithwyr, Cilfynydd. Oynetir Cyngherdd Gystadleuol DYDD IAU, CHWEF. 24ain, 191G. Ysgrifenydd:—Mr. Thos. Evans, 18, Bedw Road, Cilfynydd, Nr. Pontypridd. Prif Unawd, Gwobr Y.1 5s. Adroddiad -P l ti,?. yi, 10s. Beh. Unawdan eraill lis. yr un. Ymofyner Ysgrifenydd am bob manyl- ion. Rhaglen lie, yr un drwy y Llythyrdy.  Pence Envelopes At Gasgliadau Eglwysig 1916. Prisoedd:—1,000 3s., post free 3s. 30. 83* Gellir cael envelopes wedi out rhif- nodi fel bydd eisieu. Ymofyner am y prisiau at W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa Seren Cymru," Carmarthen. INDIVIDUAL Communion Cups. iWri: for List of Patent" Ideal" Outfits and Samples on appro., to the. Makers,— TOWNSHENDS LTD., BIRMINGHAM. DAN JONES, F.T.S.C. (Late of Cross Hands), COrfeistr Salem Newydd, Ferndale, A.rweinydd Cymianfaoodd Oanu, Beirniad, a Datganwr (Baritone), Dan-y- Deri, Ferndale. D. VERNON DAVIES, Organydd a Chdrfeistr Soar, LLwynhendy. Arweinydd. Beirniad, Organydd. LLWYNHENDY, LLANELLY. TABERNACL Y BEDYDDWYR, YNYS- BOETH. Rnvia Di) En w!a chyfeiriad yr Ysgrifenydd newyjdd v\Y?—John Davies, 189, Abercynon Road, Abercynon, G lam. Bwrdd y Golygydd. q;;7- Dymunir i'n gohebwyr anfon eu holl gynyrchion i'r Golygydd-Parch. J. Jenkins, M.A. (Grwili), Ammanford, Carna. Mw,yjnfab.-Y imae pentwtr 0< farddoniaeth yn y; Swyddfa, a phentw!r arall. yma. Yr ydyni yn oedi anion Isylwa.dau ar y pethau sydd Juki, rues i'r ^weddill wo Led goleuni r Seren." YI]. Y, cyiaui-or, cad wed y. beirdd "biawb ei bennill yjn ei bwirs." Aelod o Fethesda, Arfon.- Dymafr cyntaf i anion tYma 10 swllt at Drysorfa'r Eglwysi By chain. Diolch, frawd, am eioh rodd a'ch Ilyltliy,r. Dilyned llawer chwi. Anfonir eich cyj'raniad i ofal Dr. Edwards, Caerdydd. W. iR.—iNid ein. bad ni yw na chyhoedd- wyd pregeth i'r hrrawd a enwdh. Anfonwyd atoi, ond ni ddaeth inniateh oddi wrtho, hyd yn hyn. Rh-oddwyd! ei gyfle i bob hymafgwr. bellach, a, gobeithiwn gyhoeddi pregethau gwyr oedyjrn 0. nerth, oi hyn altan. Dy wed win etoi nad ydyrn am ragor o ysgrifiau hwy na hir, 4

Y MESlJR COKFODI

Y MESlJR COKFODI. Cyn yr ymddengys y llinollau hyn, bydd Mesur Gorfodaeth Fiiwrol y Idywoidraeth wedi ei I)issio. Blin iaw'n gennysm^ ni am dano, p'l' a, chredwn mai me-iir oadw llw'r Prifweinidog i'r Arglwydd Dierby ydyw, yn fwy; na dim1 arall. Llw ydoedid hwnnw1 ddylesid ei roddi heb gydeynkd. yi :Cyfrin-g-yngor, a. llwa, roes gyfle i bap- ura;u'r iArglw,yddN orthclitto osod yr iau yn dd-iogel ar wa.rr Mr. Asquith. Gofidiwn yn fiawr etoi i Mr. Lloyd George angliofio'i ddiatganiad ynghyjlch gogoiiiant budxiagol- iiaieth byddin 0 wirfoddolwyr, a cholli'r lmmanfeddiiant isyckl YIl wedduis i arweinydd gwlad. Y nuae. geimym, yn ol pob tebyg, tua pliediair miliuii a, banner nOli bum mil- iwn (O wirfoddolwyr eiso'sis, lac y; Meisur a basiwyd, yr iiythii-oi-, hon, yn feisur i orfodi dau can mil ÜI ddynio'ii (ar y mwyaf) i ddwyn iar £ a;n. Dadleuir y dylai'r 'shirkens,' fel y oam-enwir l l awer olioiiynt, ddilyn eu iI'd: I y r ;i'r gad, heb gpfio mai o'u gwir ew- yllys yr ¡aoth Ie u blaenoriaid. Dadleuir drachefn fod eiii diogelwch, fel irigolion yr ynys lioin, y,n dibynnu. ar orfodi 'r dyrnaid o pan wyr piawb, ia, wyr rywbeth fod glanio ym Mhrydaiii yn both amhosibl i'r Ahnaeniaid. ;hyd Yin oed pe llahald gennym filwr ar y Cyfandir. Dywed Mr. Ellis Joneis Griffith [Ilia ddylid %nfo,ii iiob, i'r ffosydd yr eilwiaith, ,cyl-i ailfon y¡no rai na fa Y.11o itin- waith; pneI gky, r Mr. Griffith yn eithaf da fod ioannoedd o filoedd wedi yjmres tru ym Mhrydain 'o'u bodd, a "heb "fiod: yn y ffosydd Üi gwbl hyd yn hyn. Gwyr hefyd na; fedd unrhyw wlajdwriae.th .awdurdod ar gydwyjbod- au dyinioin, lao na all yn gyfiawn orfodi (iyn. i iadd dyn arall, a, hynny; yn groes i'w üwyHYls, Da gennym ni welled protest y Glowyr la gwýr y RheilffyrdcL yn erbyri y Mesur Gorfodi; end blin gennym ;isylwi ar aawastadrwyidd y mwyafrif o'r laelodau Cym- reig yn y Senedd. Y mae'n aml wg na fedd wn yuo ond diaa neu dri oi ddy-Aioii ag asgwrn ;oefn ganddynt, a gwao etholwyr Cymru ,anlbin i St. Steffan gynifer o ddynion iiia feddant na barn iiiac, -iargyhoied-dia!d ar ddim. Gwyddom yn dda 'fod y syniadau hyn Jill groes i fiarn rhai. o'n darllenwyr, ao yn groes i fiarn y mwyafrif mawr ym Mhrydain, jar hyn 0, bryd; eithr nid yw hynny >> un pwys gennym. Da gennym weled yi rhoddir cyfle, iaitt tna mis etc,, i wirfoddolwyr ymrestru, ac er na chymhellwn ni ,iieb, o'n gwyr ieuanc i ddal ar y; eyfte olaf hwn, wele ryddid i Mr. Beri.ah Evans ytliyr y n apelio ,atynt, yn y llythyr sy'n dilyn. PERYGL PRYDAIN. LLYTHYRAU AGORED. Gair yjn ei bryd at Fechgyn Cymru. ANNWYL EECHGYN CYMRU Chwi wyddoch eiriau, "Hen Wlad fy, Nhad,aiL": "Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra, mad, Tros RYDDIJ) gollasant eu gwaed." 'Does ,neb ar wyneb druear yn carnRHYDD- ID yn well nag a wina'r Cymro. Danghos- odd ^lynnyi ymhol) oes. Dioddeffodd la wer er jinwyn ennill Rhyddid iddOi ei hun, afi Mant jar ei ol. Dros Ryddid yr aetli ieich hynafiaid