Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 2 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Llawlyfr Moliant. AD-ARGRAFFIAD YR UNDEB. (Yn Barod ym Mehefin.) „ Codi y Pris. Ar bob Archeh ddaw i law wedi Mawrth Slain, 1916, ao hyd nes daw y Farchnad i'w chyflwr cynnefin, codir yr un pris am lyfrau yn y SoliTa, ag a wnei r am lyfrau yn yr Hen Nodi ant. Cloriau. Solffa ac Hen Nodiant. s. c. Llian 2 6 Lledr, ymyl ooch 3 6 Eto gwell, ystwyth, ytnyl aur 4 6 Morocco, ymyl 'aur 6 0 Eto, ystwyth, Yapp, ymyl aur 7 6 Cludiad un copi drwy'r Llythyrd'y, 5c. Y 13 eg i Ddosbarthwyr a. Llyfrwerthwyr. Telir cludiad gwerth Punt ac uchod i'r Orsaf agosaf. Gofaler enwi yr Orsaf honno wrth arckebu. Anfoner at Y Parch. E. EDMUNDS, 26, Cradoc Street, SWANSEA MR. D. GWILYM DAVIES, MUS. BAC. (Ox,o,n), A.R.C.O., &c., Organydd a Chorfeistr Castle St., Llnndain. 65, Brondlelsbury Road, LONDON, N.W. Choral and Orchestral Conductor, Adjudi- cator, Organ Recitalist, Pianist and Accom- panist and Lecturer, Composer of The Coming of the Kingdom (for Oxford Mus. Bac.), Mor Weddaidd ar y Mynyddoedd (Anthem for Chorus and Quartett), and various contributions to the New Baptist Service Book, &c. Lectures Delivered. Programme Music" (with Pianoforte), The Music of the lesser Nationalities," & Corddoriaott, Gysegredig a Cherddoriaeth Anghysegredig. If you want POSTERS, PROGRAMMES, JPT RX I1^X1 TINCR TICKETS, PAM- Ulll^ PHLETS, &c., in Cheap, Good, and Artistic Style, send to MESSRS. W. M. EVANS & SON, Seren Cymru Office, Carmarthen. Cartret Gysut-us i ¥ rsiwel- wyr a LLUDAIN. Mrs. Cordelia Edwards-Rees M isi K ION. S 1, Radclifle Ra. (off Fulham Rd.), R,}ùtb Kensington, London, S.W. TreDs trydauol mycych o Boston a Paddington Orsaf S. Kenskugton., Hwylus lawn i bob cvfeiriad. R.&. T7 H H WVMO! I GWYNFRYN SCHOOL, Ammanford • (Established 1880.) Headmaster-J. GWILI JENKINS, M.A. For terms and prospectus, and list of Successes, appily HEAD-MASTER. A HOME PROM HOME. CARTREF ODDICARTREF D. J. Truseott, (Pant-y-Oalyn Housa), MARYLANDS RD, PADDING TON, LONDON, W.. ODER A TS -CHARGES. j Fifteen Minutes' Walk from Paddington"Station Fare by Bus ld., by" Cab Is, Telephone :-No. 7037, P.O. Hampstead. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab, Swyddfa "Seren Cymru," Caerfyrddin. i' 15 o Lyfrau Adroddiadol. 1 —Yr Adroddwr leuanc. Yn cynwys oros Haner Cant o Ddarluniau Syrnl a Byrion at wasanaeth y Plant. Gan y Parch. J TAFIONYDD DAVIES. Pris 6ch trwy'r post, 70. 2.-Adraddlyfr Dirwcstol Yn cynnwy Dadleuon, Caneuon, a Darnau pri.odoJ i' I hadrodd. Gan AWENYDD. Pris 6ch: trwy'r post 7c. 3-Y Gwenith Gwyn Amcenir i'r llyfr bwn fod at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Llenyddol. Gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS. Pris Is; trwy'r post, Is. lg. 4.—Yr Ardd Flodau Un o'r Llyfrau goreu i Adroddwyr. &c. Gan yr un Awdwr Pris Is.; trwy'r post, Is. 19. 5.—Y Pren Afalau. Llyfr yn eynwye Traofhodau, Dadionon, etc., at wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfodvdd Blynyddol. Gan yr un Awd wr. Pris Is.; trwy'r post, Is. lg. 6.—Y Dadleuwr. Yn cynnwys Casgliad o Ddadleuon Digrif a Chrefyddol. Gan y Parch. D. Oliver Edwards. Pris Is., trwy y Post 18. lio. 7.—Llyfr yr Adroddwr. Yn cynwys Ca-^liad o Adroddiadau, Dadleuon. ac Ym idyddahion. Gan AWENYDD. Pris Is.; tny'r post Is. 19. 8 —Yr Adroddwr Difyrus. (The Welsh Comic Reciter). Sef Adroddiadau, Dadl- euon, Canouon ac Actau Difyrus. (English and Welsh.) Can T. M. MORGAN. Pris Is trwy'r post, Is. 19. I 9.—Y Dadleuwr Difyrus. (Welsh C.mic Dialogues). Sef Casgliad o Ddadleuon Di- fyrus. Pris, 6ch.; trwy'r post. 7c. IO.-Ysgol yr Adroddwr, ei hanes cyntaf, 82 tud., yn cynwys Gwersi Yr Adrodd, gyda Darluniau Eglurhaol, gan y Parch J. Gwrhyd Lewis; Yr Hanes Olaf, 62 tud., yn cynwys Darnau Adroddiadol gan tua 60 o Bigion Beirdd y Genedl, detholedig gan Cynalaw, Pris Is., trwy y Post l/l £ 11.—Yr AdroddWr Ysmala, sef Adroddiad- au, Dadleuon, Caneuon, Difyrus a Ffraeth, cymhwys i Gyfarfodydd Adloniadol a Chys- tadleuol. Gan D. Luther Johnson. Pris Is., trwy'r post Is. lto. 12.—Y Dadleuwr Ysmala. Welsh and English Humorous Sketches. Gan amryw Awdwyr. Pris Is., trwy'r post Is. l £ c. 13.—Dadleuon Buddugol. (Buddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin.) Yn cynwys Deg o Ddadleuon at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, &e. Pris Gch., trwy'r post 7c. 14—Yr Adroddwr Doniol. Ca-sgliad o Adroddiadau a Chaneuon Digrif, allan o Farddoniaeth Telyuog. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 15.-Y Rhosym Diweddaf, sef Darnau Barddonol a Rhyddiaethol, yn gymhwys fel Adroddiadau. Gan Alltud Glyn Maelor (Awdwr "Y Fodrwy Aur"). Pris Goh., trwy'r post 7c. Cyhoeddedig gan W. M. Evans a'i Fab. Swyddfa "Seren Cymru," Caerfyrddin. LLYFRAU CVFRIFON. A. Wasanaeth Eglwysi Bedyddiedig Cym- reig, Ysgol Sul, &c. [Mae y Llyfrau hyn wedi eu parotoi, a'u cymeradwyo gan yr Eglwysi ac wedi eu bwriadu, mown modd syml ao eglur, i gadw cyfrifon ein Heglwysi a'n Hysgolion Sab- bothol yn gyflawn a chywir.] Cynnwysa y gyfres y llyfrau caatynol:- At yr Eglwysi. 1— COFRES-LYFR o Aelodau Eglwys- ig at wasanaeth y Bedyddwyr Cymreig Mewn 3 rhwymyn gwahanol. 1. Pris 5s. 2. Pris 6s. 3. Pris 7s., trwy'i Post Gch. yn rluagor. 2.-COFRES-LYFR er cadw cyfrif Casgl- iad y Weinidogaeth, wedi ei rwymo yn gryf, leather back, &c., 2s., trwy'r Post 2s. 3c.; Dwbl Maint, 4s. -á.-ETTO Y CYMMUNDEB, 28., trwy'r Post 2s. 3o. 4.-ETTo Y SEDDAU, 2s., trwy'r Post 2s. 3o. 5.—LLYTHYRAU GOLLYNGDOD i Ael- odau Eglwysi bedyddiedig. Pris 2s., trwy y Post 2B. 3o. At yr Ysgol Sabbothol. 1RHESTR-LYFR YR Y8GR:?^TTYDD ar gyfer pob ysgol, wedi ei rwyrno mewn stiff boards, leather back, &c.; Pris 2s.; trwy'r post 2s. 3o. 2.-LLYFR YR ATHRAW ar gyfer pob Dasbarth. Mae y llyfr hwn wedi ei barotoi i gadw enwau a phreawylfod athraw ac aelodau y dosbarth, gyda cholofnau i nodi eu presenoldeb neu absenolde b. Pris 2g.; dwsin Is. 80. 5.— LLYFBAU GWOBRWYOL IBLANT, Dimai yr un, neu sypyn o 20 am 7c.; 50 axa Is. 2g.; Post Free. Dros ugain o wahanol lyfrau. -0- DRAMA YSGRYTHYROL. Yn awr yn barod, Drama Ysgrythyrol (seiliedig ar Barnwyr xvi.), Samson a Dalilah, mewn Pump Act, gan J. BONFYL DAVIES. Pris 6ch. LLYFRAU CHWE' CHEINIOG YR UN LLYFRAU DIFYRUS. Isaac Lewis, a Humorous Character (Eng- lish Edition). First Part. Price nil.. post free 7d. Isaac Lewis (Second Part). Price 6d., post free 7d. j Y Ferch e'r Seer, gan Craigfryn Hughes | Pris 6ch., trwy'r post 7o.. v| Maid of Sker. Welsh Historical Bomance. 1 By Isaac Craigfryn Hughes. Price Gd., through post 7d. 1 Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif. Y llyfr | Poblogaidd gan Pelidros. Pris 6ch., trwy'r post 7c. 1 Y Ffraethebwr, yn Cynnwys Casgliad o '1 Ffraeth-Ddywediadau, Byr-C^wed leuon, &o. Pris 6ch., trwy'r post 7c. Llythyrau Caru Buddugol: Yn cynnwys amryw Lythyrau Caru Buddugol yn Gym- raeg a Saesneg, &c., gan Ap Noah. Pris 6e. Caru, Priodi a Byw. Y Llyfr Poblog- aidd. Argraffiad Newydd. Ga.n y Parch. R. Gwesyn Jones, D.D. Pris 6oh. Hanes Dic Aberdaron a Twm or Nant, Dau Gymeriad Hynod. Mewn Un Llyfr. Pris 6oh., trwy'r post 7o. John Jones: an Original Welsh Character. His History, Adventures, and Witty Sayings. A Book full of Mirth and Humour." By Taf. (English Edition.) Price 6d. John Jones. Yr Hen Gymeriad Ysmala. Ei Hanes a'i Ysteueon Digrif. Llawn Dig- rifwch a Wit Gymreig. Y Llyfr mwyaf Difyrus a Doniol yn yr iaith. Gan TAF. Pris 6oh., trwy'r post 7c. Dywediadau Dafydd Evans, Ffynonhenry (Wedi eu dethol allan o'i Gofiant). Llyfr Dyddorol a Darllenadwy. Pris 6ch.; mewn lliatn Is. Yr Esboniad ar y Maes Llafur. Argraffiad Newydd yn awr yn barod. ESBONIAD Y TEULU ar y TESTAMENT NEWYDD. GAN' YR HYBARCH. THOMAS LEWIS. (Yn Gyflawn mewn un Gyfrol). Prisiau mewn Llian 7s. 6ch.; Haner Lledr l fin. 0cH.