Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 15 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU. Yin awr yin Barod Gwers Lyfr Cyntaf i ddysgu Sillafu a Dariien Cyrnnaeg At Wasanaeth yr Ysgol Sabbothol, wedi ei drefnu ar Gynllun Newydd gan J. Lewis, Y.H., a Gwili, Ammanford]. Pris 1 g. yr un; trwy y post 1 tc. Telir cludiad am Dd-wsin ac :acho-d. Yr ail ran yn cael ei banatoi. Arweirtydd y Plentyn. Holwyddoreg Newydd ar faterion Ysgrythyrol pwysig ar gyfer Salon Lafar. Bwriedir i hwn fod yn arosol ar gyfer y dosbarth hwn yn HynyddoT. Wedi cael ei ddarparu gan y, Parch. E. Cefni Jones, Hirwain; ac y mae yn dda iawn. Mae hwn yn barod yn awr. Pris lc. yr un; trwy; y post ltc. Tellir Cludad Dwsin ae uchod. Buddiol iawn fyddai i'r Cynianfaoedd fabwysiadu hwn ar gyfer yr Arholiad Llafar yn nol. I'w cael oddiwrth y Parch. THOS. HUMPHREYS, Blaenllechau, Fern dale, Glam. I'w cael gan Gwili Amanford. Tuhwnt i'r Lien. Pryddest. 6ch. Ufferin. Pryddest. 6ch. Y Ficer a'i Gamnwyll. Darlith. Ie. Anfonir y tri yn rhad trwy'r post am Swllt. Esboniad ar Efengyl Matthew GAN Y PARCH. D. M. PHILLIPS, M A., PH.D. Degfed Argraffiad. 481 Tudalen. YR HELAETHAF YN Y GYMRAEG. Pris Cvhoeddedig 3s. 6c. Trwy y post, 2s. 5c. I'w gael oddiwrth,— MORGAN a HIGGS, 18, Heathfield St., YN AWR YN BAROD, BAMPHLEDYN AR ADFYWIAD YSPRYDOL, Yr Angenrheidrwydd am dano a'r Modd i'w Sicrhau, Neu Ddolur Seion a'r Feddyginiaeth ar ei gyfer Sef ANERCHIAD draddodwyd ar gais Cyngor J Eglwysi Cymmoedd y Rhondda, GanY PARCH. E. GWYNHEFIN THOMAS,Cwmparc Ionawr 20, yn Hermon, Pontygwaitli, ac a gyhoeddir ar gymhellion taer amryw frodyr o Dde a Gogledd Cymru, pa rai a'u darllenodd yn Seren Cymru," yn nghyd ag Eglv^ys Salem, Cwmparc. GYMERADWYAETHAU Anerchiad ardderchog. Gair yn ei bryd. Dylai wneuthur lies mawr i ddeffro y difrau yn ogystal a chefnogi y sawl sydd eisioes ar ddihun. Pob llwydd- iant i chwi draethu eich syniadau iachus, ac i drwytho meddyliau lluaws. Diolch gwresog iawn am dano.DR. H. OERNYW WILLIAMS, Corwen. Cefais bleser a budd wrth wrando a darllen eich cenadwri fires a grymus. Gwnewch yn dda ei chyhoeddi yn bamphledyn, a gwna yr eglwysi gar- edigrwydd mawr a'u hunain wrth ei darllen a'i meddwl. Diau ygadawaeihol yn iachawdwriaethol ar eglwysi y wlad os gwneir tegwch a hi."—PARCH. D. C. JONES, Penygraig. PRIS-TAIR CEINIOG, neu BUNT y Cant. I'w gael gan yr awdwr—PARCH. E. G. THOMAS' BETHEL VILLA, CWMPARC, TREORKY, GLAM. MOLE SKINS. MOLE SKINS. R. Watson & Co., Pioneers of the Moleskin industry, the Oldest and Largest Collectors in Great Britain still continue to pay the HIGHEST PRICES for MOLE, OTTER, FOX, CAT, and BADGER skins. Pheasant Tails, Plumage, etc. CASH forwarded immediately on receipt of goods. Write for our Price List before sending elsewhere. Note our ONLY address, R. Watson & Co., the "ALL BRITISH" Firm, Dalkeith House, 65, Farringdon Street, London, E.G.. HYSBYSIAD PWYSIG. Thomas- Cafe, ABERTAWE. DYMUNA J. THOMAS A'I GYF. Hyebyisu y Cyhoedd eu bod wedi agor Cafe ardderchog y;n 214, HIGH STREET, AB- ERTAWE, lie gall y Cymry gael lluniaeth a hoffant am brilsiau rhesymol, o gynyrch "Cymru lan gwlad y gan." Nid arbedwyd unrhyw draul er gwneuthur "THOMAS' CAFE yn lie cysurus a den- iadol. Mae'r pedair ystafell helaeth wedi eu goleuo a'u gwresogi yn ddymunol, a gall y Cymry fod yn dra sicr y cant weini arnynt gan weinyddesau a siaradant Gymraeg glan gloew. Cwpanaid O1 De neu Goffi, ia, theisenau llaeth onivyn 3o. Ham Cymra a Wyau, Cig Oer, Rhagbrydiau (Luncheons) pan fynner. Y CWBL YN GYNYRCH CYMRU. Cofier y Cyf,eiriiad:- nA IIl- omas p Cafe," 214, High St., ABERTAWE. <"——————————————————— Potell 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan y Parch. Chas. Spurgeon Parch. W. Car- lile, Parch. Fuller Gooch, Oenadaeth Ley- [ sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd • o Eglwysi, Capeli, a Chenadaethau o flaen unrhyw un arall, Gwinoedd CYMUNDEB AN PEDOWOL W E LC H. Anfonwch 6c. am ddwy botel samp a'n Ilyfryn arbenig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd hefyd, dystiolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyd,dus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH S NON-ALCOHOLIC STERILIZE INVALID WINE, v Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 6c pob un o rai gynrychiolan t nodd uwchlaw pum' pwye ) rawnwin, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth Llcohol, surni, siwgr, dwfr, lliw, neu unrhyw fater i roddi bias. Y mae felly, nid yn unig yn ddiod achus aMelus, ond yn donic cryf—Meddyginiaeth Natur- J anmhrisiadwy i gleifion, neu lie y mae angen maeth adeiledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S Non-Alcohol c IN VALID WINE sudd pur y grawnwin, y mae yn rfdfelydd y gellir ei roddi i gleifion gyda pherffaith liogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda anylion llawn, yn rhad drwy y post ar dderbyniad 2s 6c. Welch Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, LONDON, E C PACKERS OF THE GRONANT FARM WELSH OATCAKES. BARA CEIRCH CYMREiG. Cronant Farm Oatcakes. Mewn Pacedi 2Jc. a 3c. a biychau 74c. PR IFADEILADYDD Y CORPH. Tyiatia Awdurdod Meddygol Uchel Fod: Mwy o Fwyd- mwy o Ddefnydd Cynhaliol- mewn Owns o Fara Ceirch, nag mewn Chwart o Beef Tea. I'W CAEL GAN HOLL GROCERS, BAKERS, CONFECTIONERS &0, NEU ODDIWRTH Y PRIF WERTHWYR LAKE & CO., Ltd. Caernarfon. J