Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 16 o 16
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

Gwestiwn IECHYD Y mae hwn yn fater sydd yn dal perthyn- as a chwi yn sicr ar ryw adeg neu gilydd yn erjwedig pan y mae'r anwydwst yn ffynu mor gytfredin ag yw yn awr. Y mae yn dda i wvbod both i gymeryd i gadw draw ymosodiad yr afiechyd mwyaf gwan- ychol hwn, i w ymlafid pan o dan ei ddylanwad alaethus, ac yn neillduol ar ol ymosodiad, oblegyd y pryd hwnw y mae'r cyfans-lddind wedi ei wanychu gymaint fel y mae yn agorod i'r anhwylderau mwyaf prrglu3 Gwilym Eva s' ? Quinine aa  '??  Bitters A gycmabyddir gan bawb sydd wedi rhoddi i2di brawf teg fel y foddygimaeth bencdcl oreu i ddelio a'r Anwydwst yn ei hoil raddau amrywiol, y mae yn Ddarpariaoth dydd wadi ei pbarotoi yn fedruB gyda Quinine yn nghyd a sylweddau cyfoethcgol a Gwaad Burh-i- ereill, cyfadda.s i'r Afu, y Treuliad, a'r i anhwylderau sydd yn gofyn am alluoedd cryfhaol ac ychwaneg- iad nerfau, Y mae yn anmhrieiadwy pan yn dioddef gan Anwydon, Pneumonia, neu unrhyw afiechyd pwysig, neu wanychida wedi ei achosi gan ddiffyg cwsg, not, bryder c unrhyw fath, pan y mae yna deimlad cyffredinol o wendid a blinder yn y corph. Peidiwch Oedi. Y styriwch ef yu ttwr. Janfonwcn am gupi ui pamphledyn o gymeradwyaethau. Darllaowch ef yn ofalup, ac ystyriwch ef yn dda, yna pryn- weh botel gyda'ch Fferyllydd neu'r Stores agosaf, ond mynwch weled wrth brynu fod yr enw "Gwilym Evans" ar y label, stamp, a'r botel, oblegyd heb y rhai hyn aid oes yr un yn wirioneddol. Gwerthir yn Mhobman. Mewn poteli, 2s. 9c, a 4s. 6c. yr an. Unig Berchenogion Quinine Bitters Manufac- turing Company, Limited, LLANELLI, JJEHEUfilR CYMRU. Baptismal Trousers and Gowns. SOLD FOR UPWARDS OF 40 YEARS. BAPTISMAL TROUSERS (with Shoes and Suspenders attached, and guaranteed thoroughly waterproof)-— £ 2 Is. BAPTISMAL GOW.NB-;Cl 5s. 6d. Cash must accompany each Order. Please state Waist Measurement. NOTE THE ADDREss- Mrs. R. Winter. Jones, Kingston Villa, Wrexham. Cysur Cartrefol I Gymry pan yn Llundain. Bingham Hotel (Private), Opposite 5, Southampton Buildings Chancery Lane, s: Chancery Lane, Tube Station. Holbom London, W.C. This superior Botel is most conveniently situated for Visitors for either Business r Pleasure, and is under the personal sup er- vision of Mr. and Mrs. J. Nicholas Lewis. Most Central for Law Courts, City, West End and all parts of London. Special Feature-Quietness, Home Comforts Cleanliness, Good Catering, with Striotlj Moderate Charges. Special Terms to-Ministers. Electric Light Throughout. Night Porte-e. Telegrams—Alcoves, London. « Telephone—522 Centre Patronized and Highty Recemniended by Leading Wehh ifafatan. W. G R IFF IT H S Pioneer of oheap machine for the people. (Est. over 42 yeara.) Noted for best value in Sewing, Knitting. & Washing Machines. Knitters. fHire Wrms or B? Cash down.  Lwaons free. ?M??. Latest unpro?remeD?- |Og|jh Lists fm. Sewing Machines. flHHL Best and XjVhH r. Cheapest. Over ■I TT 12,000 sold. M| Give m a trial Order. Sure to please. Parts <& Needles for all Machines fceot in Stock. Call or write— W. GRIPFtTHS, 30, Queen St., Neath. Should be read b Should be read by Evary Baptist "The BaptistlTime^& Fpeeman The Official Qrgau, of the Denominaton.) edited by REV. J. H. SHAKESPEARE, Price On a Perany Weekly. Athrofa Aberystwyth. I 1 (UN 0'. Ooleoac ym Mhkifysgol Ctmbu). Prifathraw-T. F. ROBERTS. M.A., LL.D. DECFIRF,UAjt Tymhor nesaf ar Ddydd U Mawrth, Hydref 4ydd, 191. Parotoir yr efrydwyr ar gyfor Axholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw" o ysgoloriaetfeau (amryw o hon- Ynt Yu gYfYngl dirp i Gymry) y flwyddyu hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 19eg o Fia Medi, 1916. Am fanylioa pellach, ymofyner â- J, B. DA. VIES, M.A.. "Cohwtrvdd. I AT EIN DOSBARTHWYR AN DARLLENWYR Amoonirgwneyd y "Soren" yn gyf- rwng effeithiol i ddwyn materion yr enwad gerbron bob teulu Bedyddiol Cymreig, a thaer erfynir ar i'r dosbarthwyr geisio cyn- ortbwyo i ddwyn hyn oddiamgyloh, trwy gaol darllonwyr newyddion. 0 hyn allan anfoner pob gohebiaeth yn nghyloh Hysbysiadau, &c., i Ysgrifenydd y CwmniMR. W. M. EVANS, Seren Cymru Office, Carmarthen, a phob Taliad- au yn uniongyroliol i'r Trysorydd,- Rev. E. U. THOMAS, The Manse, Tabernacle, Carmarthen. OPPOSITE THE BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London. NEAR THE BRITISH MUSEUM. KINGSLEY HOTEL Hart Street, Bloomsbury Square, London. These well-appointed and commodious Temperance Hotels have Passenger Lifts, Bathrooms on every Floor, Lounges and Spacious Dining, Drawing. Waiting, Reading. Billiard and Smoking Rooms. Perfect Sanitation, Fireproof Floors, Telephones, Night Porters. BEDROOM, BREAKFAST, BATH. AND ATTENDANCE, 6s. 6d PER NIGHT PER PERSON. Full Tariff and Testimonials on Application. Telegraphic A dd,-eises:- Thackeray Hotel- Thackerav, London." Kingsley otel-" Bookcraft, London." Telephones-T. Hotel. Museum 1230 (2 lines). K. 1232 (2 lines). ?HHHMH? ?HH?H??9HHHH?? ? MAE # ? MAE  | B h,.t. eec am s ? ? Pills I I 5 :t ? yn gwneud r ai pethau yn well nag  ? unj?yw feddyginiaeth arall yn y byd. ? Mae yn bwysig cadw mewn cof pa ? bethau yw y rhai hyny er rawyrt de?l ? yn glir eReithiau daionus a phell- ?! gyrhaeddol y pelenau hyn. Dyry ? BEECHAM'S PILLS gryfder i r cylla gan sicrhau treuliad priodol,  symudant y beil ymaith yn llwyr, j|j rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, | pureiddiant a chyfoethogant y gwaed. »! ac fel canlyniad cadarnhant y gyfun- S & drefn o nerfau yn barhaol. Maent = Yn Wirioneddol ? berlau o iechyd, ac y mae meddiant ? ? ohonynt yn nghyrhaedd tlawd a chy- "t ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn Y teimlo eich hmi yn dyoddef cur yn y "t ? pen,ynflin,gwanllydapliruddglwyfiis, *? ? ewch yn ddiatreg at BEECHAMIS ? PILLS, y rhai a gyfansoddir o ? gyffuriau nas dichon iddynt eich ? niweidio ond yn sicr a wnant ddaioni i chwi. Ymogelwch rhag y lluaws crach-gyffuriau newyddion a hysby- sebir mor feiddgar a chamarweiniol. Mae llawer o'r rhai hyn, pan nad ydynt yn hollol niweidiol i iechyd, yn ddiwerth ae yn fuail fe'u troir heibio mewn dibrisdod, tra ar y llaw arall, ceir it BEECHAM'S PILLS wedi enill ? enwogrwydd ysplenydd, ac am dair ? cenedlaeth wedi profi eu hmiam yn 1 I Gyfeillion y Bobl. i >!<• sjs «|fcv « Parotoir yn unig gan Thomas Beecham, y St. Helens, Lanes. j: y Gwerthir yn mhob man mewn blychau, 2 1a it iHHHHH. afr-SHHBHHr fVr&ttXWrX Printed and Published for the SbrbnCymbu jOoMPANY Limited by W. Morgan Evans & Son, at their General Printing Office, 6, Kail Friday, May 5, 1916.