Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Cyntaf Cynt Llun 10 o 16 Nesaf Olaf
Full Screen
4 erthygl ar y dudalen hon
Y DIWEDDAR BARCH J T LLOYD DD YOUNGSTOWN

Y DIWEDDAR BARCH. J. T. LLOYD, D.D., YOUNGSTOWN. Mr. Gol.Gobeit.hio y goddefwch i minna-u ysgreifoimu )--air byr am ein di- weddar i'ra\m. Yr oedd wn yn ffrynd oalon iddo-, fel yr oedd pawb, unwaith y deuent i gyffyrddiad ag ef. Ni allaf byth anghofloei garedigrwydd i mi pan ar y daith yn Am- erica, yn 1911. Pan ddaethum i'r orsaf yn Youngstown, a phan welodd fi, gwaeddodd dros v 1118, Croeeaw fachgen, croesaw mawr a phrofodd nad gair heb ystyr iddo oedd y glair croesaw tra yr oeddwn yn aros dan ei gronglwyd glyd. Yr oedd y croeRaw mor ddidwrw lac nior wirioneddol fel yr oeddym ar unwaith yn teimlo with einbodd. Pan anfonwyd ataf ei fod yn bwriadu dod i'r Hon Wllad, da oedd gennyf geisio trefnu tiaith fechaii iddo ym Mon. Aethum gydag ef i bob iiiaii ond -Ltii. Methais a myned i Langefni. Nid oeddwn yn pre- gethu fy ban, ond yn unig myned gydag ef a mwynhau ei gwmni a'i bregethau. Pan ddaeth yr adeg iddo ddveli welyd i America ac i'w gartref, aethuni yr holl flbrdd o Holyhead1 i Lerpwl i ffarwelio ag ef. Nid oedd hynny ond peth biach iawn o'i gymharu a,'r hyn a wna&tli of i mi. Da gennyf erbyn heddyw i mi wneud hynny. Diddaned yr Arglwydd y t'eulu yn eu galar. Yr eiddoch, Hebron, Holyhead. DAVID LLOYD.

Y DRYSORFA GYNORTHWYOLI

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL. Mr. Go!Llawenydd oedd gennyf ddar- ileii yn eioh ooloflliau le-chrels o addc widiori ein gweinidogion parchus tuag at y mudiad teilwng lChod. Maent wedi gwneud ynar- ddercbog, la bydd darllen y ffigyrau yn rherswm drois symud unrhy w syniad oyfeil- iornus a ddichon lechu yn meddwl rhai g'wrthwynebwyi' parthed amoaii blaenaf y, Drysorfa. Erbyn y cesglir gweddill yr addewidion o r cylch yma, yr ydym yn hyd- erus gredu y oyrhaeddir y swm anrhyd- ediduis 10 bedair mil o bunnau yr amcenir ato. Well done, feibion Lefi! Rhy anamly ceiir gair 0. ganmoliaeth i'ch gras o hael- ioni. Yn hy,triach, fiel rheol, .cewch ejich lleoli gydia dorsparth arall! Y tro yma y ffilaÐtinc aberth yn eich rhoddion,a bydd eich teyrngarwoh yn i-sior >0 ddylamvadu er diaioini ar Gyfran Llafur y cyfeiriwyd ato tenor elfeithiol yn y Seren' cyn y dkli weddaf Canfyddaf fod amryw weinidogion wodi arlidaw iau cyfran, ond hyd yllia, "Hid yw eu heglwysi wedi symud dim yn y mater. Puriion peth fyddai gwneyd sianel i gydym- dleimlad y ljugail gyrraedd y gorlian. I'r dbHn hwn, 11id 0813 ésileu iaros byd nes |y ceir ym-weliad dirprwyaet-h 0 leygwyr. Eler lat y gwaith gartref yn ddioed, a bydd mwy anrbydedd i'r eglwys a wieithreda oddiar deimlad hunan-gynhyrliol, na'r hon ni ddaw 000 drwy gymeU "gwr dieithr." Awgrynnaf fod llechreg y gwemidogion i' w chwblhau ar unwlaith a'i chyhoieddi. Bydd hyn yn gymorth i'r cyrddau. doeparthol a'r pwyllgorau i oeod y peiriant ar waith yn yr eglwysi eyjdd yn dwyn nodwedd eghvys Laodioea, yn gweithrecloedd. Bydd y ffiadth yniddi ei hun fod y gweinidog yn cyfranmu'n hael yn help i godi brwdfrydedd ya yr eglwys. Goreu oil fyidd gorffen gyda.'r .addewidion gyda phob brys posibl. a phwyisleisier ym mihobman y budd mawr a ddeillia i'r enwad drwy foci y taiiyisgrifwyr yn cyfla wni, y cyfle cyintaf, tra y gellir buddsoddi yr arian ar log o bum punt y cant. Rhagoro1 o beth fyddai gwneyd ymdrech yn ddiymclroi i sicrhau mil neu bymthegcant ar log bly;n- ydic101 er chwyddo y dfysorfa. Caeiii,, felly, syhvedtloli y:r hen ddy wediad Arian a wna armn. Gyda dymuniadjau. pur a chylines o blaid y Drysorfa, Yr eidiloch. LLEYGWR.

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL. AnNvy, l Mr. G, o l Anwyl Mr. Gol.,—Da gennyf am yr eisiampl dda a roddodd meibion Lefi i'r enwad. Yr wyf yn cydweled a ehwithau fod ol aberth ar y rhoddion, lawier ohonYllt; ond y imaa'i-i isyi-i glenllyf na. wel wn yn y rhestr enwau rhai o weinidogion mwyaf cyfoethog Gogledid a De. Os deuant eto i'r amlwg, goreu oil; ond 03 na, fe ddylid rhoi cyhoeddusrwydd arall iddynt, heb- 1law'r eyhoeddujsrwydd a gawisant yng nghad- eiria.u a phrif wyliau'r enwad1. Y mae llygaid1 rhai ohonom ar ddwy ran o'r wlad yn enwedig, sef Sir Gaernarfon a Sir Ben- fro, heb fanylu rhagor. D:aw'r m!a,ny]u yn y man, dirw,y,eh caniatad chwi, Syr, os na chlywlaf fed gan rai law i roi yn ogystal !a derbyn.. Y r lBidrdoch yn bur, GLOWK

Gwers yr Ysgol Sul

Gwers yr Ysgol Sul. GAN Y PARCH. ESAIA WILLIAMS, FOCHRIW. Sul, Mai 7.—Matth. xx. 9-16. Y maje diddordeb y ddameg yn troi o gylch cynllun y cvflogwr o dalu ei weith- wyr, ac oblogid hynny, rhaid cadw golwg ar y cyntaf a'r olaf a gyflogwyd. Nid oes son am y, rhai a gyflogwyd. ar y chwechecl a r awr pan ddel adeg y talu. Rhydd y. ddameg ei sylw'n llwyr, bryd bynniag, i'r rhai a g}^lfogwyd ar yr awr gyntaf, iar unfed awr ar ddeg. Cwyd yr anfoddloiirwydd oblegid i'r goruchwyliwr dial,u- io'r diweddaf hyd y cyntaf, ac oher- wydil i'r olaf dderbyn cy;maint a'r blaenaf. Y syniad' ydyw, y rhydd Duw fywyd tra- gwyddol i bawb a'i gwiasanaethodd. Y cymhwyister i dderbyn y wobr yelyw bod yn weithiwir yn y winllan. Ni tlial, D-uw sylw i h,,yi.-I yx amser y bu'r gweithwyr yn y Ha ni Ian, cant bob un geiniog- as buont yn o o gwbl. Dy|sg:ir i ni a.I)iry w o wirioneddau yn y paragraff hwn. I. Y br)1d:d Djuw yin deg tuag at bawb. Nid oeis berigl iddo dorri'i gvtundeb. Caiff y gwr a gyflogwyd yn y bore, ',er eeiniog y djydd," ei dal yn yr hwyr yn ol addewid y nueiistr. 0 edrych ar gynllun Duw x> ^obrwyo ar yr olwg gyntaf, ym- ddengyjs fod glain y rhai a gyflogwyd yn y bore gryn isail i gwyno. Pa. peewm sydd o dalu gwr na weithiodd ondr un lawr yr un faint, a'r hwn a. weithiodid drwy'r dydd. Ni ddaeth y, rhai olaf yno ond gyda'r cyf- nois, yin awel y dydd, eithr bu'r rhai cyntaf yn y winllan o fore tan nos. Dygasant bwys a gwreis y dydd. Safasant hwy yn y winllan pan oedd y <1 wyrcinwynt deif- iol yn chwythu, a phan oedid y gwreo yji llethol. Ond gian nad faint all fod eusail drois gwyno, nid oeis gan leu cynrychiolydd ddim i'w ateb, pan ddywed y goruchwyliwr, "Y cyfaill nid1 wyf yn gw'neuthur cam a thi. Ni cliailT y gweithiwr mwyaf diwyd gam oddiar Law D,uw. Efe, a dal i bob jun yn 101 ei weithred. Nid yw'r grwgnachwyr hyn ar yr un isafon a,'r rhai a ddaeth i'r winllan ar yr unfed anvir ar ddeg. Y tenae eu boll ymdrafodaeth a'r qyflogwr wedi ei gario ynilae n. i isafbwynt bargen.' Cytunwyid1 a hwynt er oeiniog, eithr ni wnaethpwyd unrhyw gytundeb o gwbl a'u oyd'weithwyr, ac obl,egid hynny, rhwymwyd y cyflogwr i ddelio' a hwy yn ol y cytnn- dob, tra'r oedd at ei ryddid i wneud fel y mynnai a'r lleill. Gweithiasant hwy a'u hwyneb ar ygein- iog, ond anghofiodd y rhai olaf wneud cyt- undeb o gwbl; iaethaiit i'r winllan yn llaw- en, gan gredlu y caent "beth bynnag a fyddai cyfiawn." Os am i DduWl ddelio'n rajsol tuag latom, rhaid rhoi eyfle iddo wneud hynny drwy bwyisio, ar ei ewyllys da, a chyfoeth øi ras. Cawn fwy felly, na thrwy geieioi lei rwynio wirth fargen'; eithr ni fydd efe'n iaiinheg tuag atom; os mynnwn wneud cytundeb, ni a gawn ein gwobr ar ddiwedd y dydd. II. Fidd Djuw ,Yln rasol tuag at rai. A pruan ddaeth y, rhai a gyflogasid ynghylch yr unfed awr 'ar ddeg, hwy a gawsant bob un geiniog." Grasloiirwydd y talwr sydd yn cyfrif i'r .rhai hyn g-ael oeiniog am weithio un awr. Nid ydynt wedi gwneuthur gwerth y gein- iog; neu ors ydynt, yiua dylasiai'r Ile,ill a weiithioidid ddeuddeng aw!r gael ychwaneg. Ond nid rhoddi teyrnas nefoedd fel gwobr i ddyn, am ei fod yn ie-i haeddiu, y mae Duw. Nid tal am lafur yw bywyd tragwyddol, ond rhodd. Trwy ras yr ydym yn gadwedig. Nid o weithred oedd fel nad' ymffroetiai neb," ineddai Paul. Yn wir, gnas Duw a gyfrif ei fod yn galw o gwibl ar yr junfed awrr ar ddeg. Ois gallodd efe gario'r gAvaith ym nilaeu hyd! at yr awr lolaf, bid sier y gallai wneud mwyach. Nid iadeg cyilogi mohoni o gwbl. Yr oedd yr an-is,er i orffen llafur broin a dod bryd hynny. Ond feeilw Duw, o'i nais, weithwyr ar yr awir olaf. Ac fe'u tal, nid yn (ol leu gwerth ond yn 101 cyfoeth ei ras. Ni fydd gan neb le i gwyno am hyn. Ai nid cyfreithlon i mi wnieuthur a. fynitwyf i'r -eididof fy hun"? Ac y maegan Dduw ddigon o "eiddo" i wobrwyo'r ollaf ,yn ogystal a chadwi'i gytundeb a'r blaenaf. Eithr na f eddy lied neb mai gwell ywi arols yn y flarchllladfa hyd ddi weddl y dydd. Peth gwael imiewn neb, fyddai gwneud gras Duw yn esgus, drios beidio a mynd i'r winllan yn gynnar. Er i Dduw 'W!ohrwy,o'r olaf fel y blaenaf, Colled yw arois yn hir. Y mae'r hwn a ddaeth i'r dieyrniais yn fore wedi cael cyfleu da i ymgydnabyddn. ag egwyididorion ac a manneris y deyrnas; ac yn cael cyfleu i wneud mwy drosti. Er i'r lleidr iar y groes gael ei gipiiO> i ,ogonilant, oollodd yr anrhyd- edd 0 fod yn Duw yn acliub- iaeth y byd. Dangois gras Duw y mae'r ddameg, nid dangois y fantaiLs i'r gweithiwr arm hyd yr olaf. Rhydd Duw nef i bawb a'i caiis, ond fe fydd anubell un inedi cyinhwy-o'i lum i dderbyn mwy na'r llaIl. III. Y caiff pawb fywyd tragwyddol ond ufuùidhaJu i alwad Duw. Nid oeis wahianiiaeth pa bryd y deuir i'r winllan, na pha faint io, lafur a wneir vno. Nid yw'r gorttchwyliwr yn gofyn wrtli eu talu, pa bryd1 y dechreuasant weithio. Dig-on iddo yw eu gweled yn dyfod allan o'i winllan, a gwybod iddynt. fynd yno mieiwn ufudd-dod i alwad y aneiistr. Unwaith yr ufuddhasant i'r al wad, yr oeddynt iar yr un eafon, a pheidiodd pob gwahaniaeth rhyng- ddynt. Dyma gysur i lawer un drodd1 glust fyddar i'r alwiad iar yr awr gyntaf; y dryd- edd, y chweched; a'i' inawfed; ois daw i mewn ar yr unfed ar ddeg, mewn ufudd-dod i laiis Duw, oaiff fywyd1 tragwyddol, yr un fath a'r slawl a ufuddhaodd yn fore. Caiff eiistedd gydag Abraham, Isaac a Jacob yn nheyrnas Dduw. Yr unig amod yw, ffydd ac ufudd-dod.