Teitl Casgliad: Seren Cymru

Sefydliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hawliau: Mae hawlfraint yr adnodd hwn yn eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwylio manylion cyfan

Llun

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 100

1 o 16

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: A non-numeric value encountered

Filename: views/newspaper_view.php

Line Number: 103

https://cymru1914.org/cy/view/newspaper/4112434/1" title="Next Page">Nesaf Olaf
Full Screen
1 erthygl ar y dudalen hon
Advertising

i GEORGE'S i PILE AND GRAVEL PILLS. ¡ 14 Mwy gwerthtawr ynt i mi nan aun coeth-arbedasant fy mywyd." ¡ Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel. POEN YN Y CEFN, Y LLWYNAU A'R COLUDDION, DWFR POETH, DWFR ATALIAD, Y BLEDREN YN GYFFROU8 A [ PHOENUS, GWAEW, GWYNT, COLIC, Y CYLLA YN CHWYDDO, RHWYMEDD, DIFFYG TRAUL, SURNI YN YR YS- [ TUMOG, CWSG ANNESMWYTH, TEIMLAD MARWAIDD A CHYSGLYP, utAS ANNYMUNOL YN Y GENAU, BILIOUS- [ NESS, Y BENPRO, NYCHDOD, DIFFYG ANADL, &a. l | [ Georges' I <0 PILE & GRAVEL t ri LLS. 17, Futra AvtMmtt Q PAXX, LONDON, » ¡ ANWYL Sim,— Rhagfyr 17eg, 1913. Yn y' dyddiau hyn, pan Y oeir diluw o dystiolaethau i wahanol „ teimlaf oddiar yT hyn a ? f lrDfiW personol, am dros ddeng OL ar hugain, y dyl? ddwyn tystiolaeth ffyddlon i'ch Pelonau g™ yr llyn a4 o/r^ a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais yagrifeimu atoch, ond oedais hyd yn hyn. Gwn am ??h pwrrthfaWT. at y PiLES a'r edd &r hugain, a ohymradwy hwy i ddW8U o bobl, gan roi amryw flychau i eraill er m, e :Itll,U er's droe. ddeg mly:l1. arnynt, a dywedaf yn ddinoeagm na welais hwy'n methu a rhoi iaehad erioed, pan IWdai y claf brawf t?? roi pm. ¡ anegol, credaf yn gydwybodol ei bod y feddyguii?th oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a' GRA Vteg aruynt. Yn yolt" ?hebFl?hNo.l y?y? ?y. EL, 8.0 nid'wp bytlt GeUwch ddefnyddio'r Uythyr hm fel y mynoch; parod wyf 1 wynebu unrhyw un i dystio i WQrth 01 • pelenw. _wyfi .?e.buuM.ir? tm i ?? ? ? ??' pelenaa. I Teg yw i mi dd?yd yr y%TffeD-ir hyn genyf Yu hoUol 0 honof fy hun, heb fy'nghym ]l mewn \.1ll1:hrth ? neb fy mod yn ysgrifennu atooh. Cynhy??yd fi i yisgnfejmu gan y TIu ma?- o gymeradw th yw ffordd ga.n neb. lü  ? di?rth &t y PileB a'r Gravel a ddaeth o dan fy sylw personol drown. Hyderai na yNtynwch fy Uyth? yr yn ??,g&n mm m S" g?l?' arndd??fym??lyn?mo. Ydwyf, J1 eiddoch y4 ffycMlon, i 5 Y mae y feddyginiaeth werthfawr hon • Iw chael mewo Tri Ffurf. No. 1.-Goorge's Pile and Gravel Pills (libol wen). I No. Gravel Pills (label las), j No. 3.-GeoTgolis Pills for the Piles (kbel gooh). WILLIAM TYLER. Gwerth:ry PELENI Bydghnka   mhob man m